Aktuality

Pokyny k triedeniu odpadu v obci!

Naučte sa odpad správne triediť  formou hry na stránke: http://www.triedime.sk/digitalny-pracovny-zosit/

Pravidlá a podmienky zberu odpadov

Zber a prepravu komunálneho odpadu a triedených odpadov (plasty, sklo) zabezpečuje spoločnosť Waste transport, a.s. podľa týchto pravidiel a podmienok:

 • Pre zber  komunálnych odpadov sa používajú: 110 l / 120 l / 240 l nádoba,
  1100 l kontajner. Iné netypizované zberné nádoby sa nepoužívajú a nebudú vyprázdnené.
 • Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
 • Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyz. osoba – pôvodca odpadu.
 • Nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť v deň zberu prístupné. Vyložte svoju nádobu s komunálnym odpadom pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.
 • Vrecia s triedeným odpadom na sklo a plasty vyložte v deň zberu pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky. Vrecia NEUVÄZUJTE, sťažuje to manipuláciu, po vyprázdnení Vám firma vrece vráti späť.
 • V prípade, že vyložíte nádobu/kontajner/vrece neskoro alebo v príslušnej nádobe sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude Vám tento odpad odobratý.
 • Ak nádoba resp. stanovište nebude prístupné pre zberové komunálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia, sneh, poľadovica, konáre stromov a pod.), nebude nádoba vyprázdnená.
 • Každá domácnosť by mala mať počet nádob na zmesový komunálny odpad podľa svojej produkcie odpadu, aby odpad nebol ukladaný mimo nádob a ani do vriec (hlodavce, líšky, mačky, vietor, znečistenie okolia).

Nádoby na komunálny odpad a triedené zložky musia spĺňať tieto podmienky:

 • musia byť typizované, funkčné, nepoškodené,
 • poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že sa poklop neotvára voľne môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, tomuto poškodeniu nevie vývozca predísť,
 • 110 l a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu, 240 l nádoby sú na max. 50 kg odpadu.  V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca nezodpovedá za takéto poškodenie.

V prípade, že ste zistili pri kvalite nami poskytovaných služieb nejaký nedostatok alebo máte pre nás návrhy na zlepšenie kvality a rozsahu našich služieb, kontaktujte nás.

Waste transport, a.s.

VEDELI STE, ŽE ...

   
čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode je rôzny? Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás.

Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len my mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi činmi a ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce generácie, ale aj súčasný život nás všetkých. Ako by sme sa cítili, keď by sa takýmto spôsobom zbavovali nepotrebných vecí naše minulé generácie. Teraz by sme boli ovplyvnení vyhodenými odpadmi.

Zabráňme týmto negatívnym vplyvom,  vstúpme si do svedomia a zachovajme Zem pre našich potomkov.

Zoznam aktualít