Farský úrad

Rímskokatolícky farský úrad Veľká Lehota 

Správca farnosti: Mgr. Ján Michút, farár

Adresa: Farský úrad č. 2, 966 41  Veľká Lehota

tel.: 045/6896127

e-mail: faravelkalehota@pobox.sk

Farský kostol sv. Martina vo Veľkej Lehote

Farský úrad

Farský úrad
Farský úrad