Súčasnosť

Starosta obce: Jozef Mihál

Zástupkyňa starostu: Ing. Antónia Garajová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Jaroslav Víglaský

Rozália Garajová

František Čík

Marianna Garajová do 05.04.2019

Vladimír Zduch

Ing. Antónia Garajová

Peter Víglaský

Marta Šmondrková od 11.04.2019

V obci Veľká Lehota bolo k 1.1.2021 prihlásených na trvalý pobyt 1 067 obyvateľov (mužov 555, žien 512).


Časti obce - Šmondrkovci, Burovci, Gábrišovci, Zduchovci, Vaškovci, Garajovci, Pirte, Inovec, Vatalovci, Mánikovci, Mihálovci, Chujacovci, Hudcovci, Víglaš, Víglaš IBV, Čigák, chatová oblasť Krtinová. 

V obci je  534 domov a 1 bytovka, z toho obývaných rodinných domov 314, neobývaných rodinných domov 46, chaty a chalupy - 174.

Katastrálne územie Veľká Lehota má rozholu 1861 ha (18,61 km2). Do katastrálneho územia obce zasahuje chránené krajinné územie Bujakov vrch (CHKO Štiavnické Vrchy).

Technické vybavenie
V obci sa nachádza celoobecný vodovod. Obec nie je plynofikovaná, rodinné domy sú prevažne vykurované tuhým palivom. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu. 

Dopravná situácia
Obec je napojená na cestnú sieť prostredníctvom štátnej cesty, dopravné spojenie do 11 km vzdialeného mesta Nová Baňa zabezpečuje SAD Zvolen. Obec je vzdialená 22 km od Žarnovice, 45 km od Žiaru nad Hronom, 80 km od Banskej Bystrice, 22 km od Zlatých Moraviec, 62 km od Nitry a 40 km od Levíc. 

Školstvo
V obci sa nachádza Základná škola s Materskou školou. V školskom roku 2018/2019 navštevuje Základnú školu 70 žiakov, Materskú školu 15 detí a školský klub detí 21 žiakov. 

Kultúra a šport
V obci sa nachádza Spoločensko kultúrne centrum, v ktorom sídli Obecný aj Matričný úrad. Centrum je využívané na rôzne spoločensko-kultúrne podujatia obce ako aj na súkromné podujatia obyvateľov obce.

Kultúrno-športový areál,ktorého súčasťou je futbalové ihrisko a drevený amfiteáter. V roku 2012 bolo rozšírené futbalové ihrisko z dôvodu postupu nášho futbalového mužstva dospelých do V. ligy skupiny C. V roku 2013 prešlo opäť do I. triedy. 

Na amfiteátri, ktorý bol v rokoch 2011-2012 kompletne zrekonštruovaný, sa každoročne koná Detský folklórny festival „Pod Inovcom“. Obec každý rok organizuje autobusový zájazd na podujatie "Stretnutie Lehôt a Lhot", ktoré sa koná vždy prvý júlový víkend už od roku 1981. Ide o stretnutie Lehoťanov zo Slovenskej a Českej republiky z obcí s názvom Lehota a Lhota. Obec Veľká Lehota organizovala Stretnutie Lehôt a Lhot v rokoch 1993, 2003 a 2013. V obci pôsobia spevácka skupina Lehotienka, Gajdošská folklórna skupina, detský folklórny súbor Čerešnička, Klub dôchodcov, kresťanské združenie mládeže eRko a detský zbor sv. Martina.  

Sociálna starostlivosť
V obci funguje Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb Dominik n.o. Zariadenie pre seniorov má kapacitu pre 10 klientov seniorov a Domov sociálnych služieb pre 26 klientov seniorov. V r. 2015 sa postavila II. etapa s kapacitou 30 miest vrátane Alzheimer centra. Dominik n.o. je dodávateľom stravy pre Základnú školu s Materskou školou Veľká Lehota. Zároveň poskytuje terénne sociálne služby aj pre ostatných obyvateľov obce prostredníctvom opatrovateľských činností, dovozu stravy, prania bielizne a upratovania.

V budove Dominik n.o. sídli aj obvodný lekár pre dospelých MUDr. Juraj Drinka, kaderníctvo a obchod s rozličným tovarom.  

Od 17.12.2012 je v obci otvorená lekáreň TABLETKA - pobočka lekárne ALTHEA s.r.o. v budove bývalého obecného úradu. 

Podnikatelia
Predajňa potravín COOP Jednota,
Potraviny KORFÍN - Ing. Púchly,  
Potraviny Gábrišová,
Potraviny a pohostinstvo Suchý,
Pohostinstvo u Stanleyho, 
Firma K-Team Rudolf Kocian - výroba ekologických montovaných stavieb, stavba krovov a záhradných doplnkov,
Firma KOVACO spol. s r. o. - prídavné zariadenia pre stavebné stroje, zváracie polohovadlá a manipulátory, 
Prevádzka Poľan s.r.o. - poľnohospodárstvo.  

Demografický vývoj
(stav k 31.12.)

Rok Počet občanov spolu Počet mužov Počet žien Počet narodených spolu Počet nar. mužov Počet nar. žien Počet zomrelých spolu Počet zomr. mužov Počet zomr. žien
2020 1067 555 512 5 4 1 14 4 10
2019 1067 547 520 10 3 7 20 5 15
2018 1072 549 523 8 2 6 20 10 10
2017 1069 545 524 6 2 4 13 8 5
2016 1076 550 526 10 6 4 17 6 11
2015 1081 553 528 3 1 2 25 8 17
2014 1117 564 553 7 3 4 16 9 7
2013 1143 576 567 10 4 6 24 14 10
2012 1168 587 581 12 6 6 18 10 8
2011 1173 593 580  13 
2010 1182  592  590  10  21  11  10 
2009 1199  599  600  24  18 
2008 1225 614  611  13 
2005 1250
2004 1245
2003 1249
2000 1294
1995 1327
1991 1346
1990 1355
1989 1363
1988 1407
1984 1514
1980 1600
1975 1640
1970 1615
1961 1649
1950 1130
1930 1104
1921 1063
1910 968
1900 714
1890 700
1880 651
1869 652