• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Veľká Lehota

Vitajte na stránkach obce <span>Veľká Lehota</span> Veľká Lehota je obec, ktorá sa nachádza v banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica, leží zhruba 11 km SZ smerom od mesta Nová Baňa. Katastrálne územie má rozlohu 1861 ha (18,61 km2). Obec sa rozkladá na zvlnenej vysočine Pohronského Inovca, s nadmorskou výškou viac ako 650 m, medzi novobanskými štálami, vrchom Vojšínom /819/, Malou Lehotou, Jedľovými Kostolanmi a Pohronským Inovcom. Hornatý povrch chotára tvoria treťohorné propylitizované andezity. Má hnedé lesné pôdy. Prvá písomná správa o obci je zachovaná v základnej listine mesta Nová Baňa, vystavenej kráľom Ľudovítom Veľkým v roku 1345 pod názvom "Noua plantatio vulgariter Lehota". Obec sa spomína v metačnej listine zo dňa 20.12.1355 pri určení hraníc mesta Nová Baňa.

Voľne dostupný katastrálny portál na stránke mapka.gku.sk

 
Aktuality
 
 
Športové podujatia