Smútočné oznámenia

Smútiace rodiny Pondelová a Garajová s hlbokým zármutkom oznamujú občanom, že ich vo veku 82 rokov, opustila  matka a stará matka Zuzana Garajová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v sobotu 6.3.2021 v Dome smútku vo Veľkej Lehote za účasti najbližšej rodiny v zmysle platných protiepidemiologických opatrení.

Občania, ktorí nás opustili v roku 2021

Meno a priezvisko  Naposledy bytom Dátum úmrtia       Vo veku  
Zuzana Garajová, rod. Zimermanová Veľká Lehota č. 28 28.02.2021 82 rokov
Helena Garajová, rod. Búriová Veľká Lehota č. 302 25.02.2021 90 rokov
Helena Kupčiová, rod. Mániková Veľká Lehota č. 294 23.02.2021 76 rokov
Jozef Zduch Veľká Lehota č. 164 14.02.2021 64 rokov
Mária Garajová, rod. Gajdošová Veľká Lehota č. 591 10.02.2021 89 rokov
Ivan Michálik Veľká Lehota č. 547 02.02.2021 78 rokov
Rozália Číková, rod. Suchá Veľká Lehota č. 87 02.02.2021 81 rokov
Milan Kocian Veľká Lehota č. 223 30.1.2021 78 rokov
Marián Čík Veľká Lehota č. 548 23.1.2021 67 rokov
Emília Garajová, rod. Šmondrková Veľká Lehota č. 467 23.1.2021 64 rokov
Alojzia Šmondrková, rod. Šmondrková           Veľká Lehota č. 418   11.01.2021    90 rokov
Peter Mánik Veľká Lehota č. 218 12.01.2021 64 rokov
Margita Gajdošová, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 265           06.01.2021    71 rokov
Peter Víglaský Veľká Lehota č. 35 06.01.2021 71 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2020

Meno a priezvisko

Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Michal Čík Veľká Lehota č. 280 26.12.2020 54 rokov
Anton Garaj Veľká Lehota č. 234 22.11.2020 64 rokov
Ema Kocianová, rod. Suchá Veľká Lehota č. 191 12.09.2020 83 rokov
Irena Šmondrková, rod. Suchá Veľká Lehota č. 386 05.08.2020 84 rokov
Margita Hudecová, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 444 30.06.2020 77 rokov
Andrea Mišurová, rod. Chujacová Veľká Lehota č. 430 28.4.2020 41 rokov
Anton Mišura Veľká Lehota č. 556 22.4.2020 67 rokov
Zuzana Budinská, rod. Chujacová Veľká Lehota č. 566 6.4.2020 91 rokov
Emília Garajová, rod. Šmondrková Veľká Lehota č. 130 26.3.2020 83 rokov
Sidónia Víglaská, rod. Mokrá Veľká Lehota č. 496 02.03.2020 84 rokov
Františka Jenisová, rod. Vatalová Veľká Lehota č. 274 02.03.2020 97 rokov
Helena Mániková, rod. Rajnohová Veľká Lehota č. 306 03.02.2020 89 rokov
Anton Šmondrk Veľká Lehota č. 138 30.01.2020 72 rokov
Rozália Garajová, rod. Garajová Veľká Lehota č. 303 06.01.2020 80 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2019

Meno a priezvisko Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Cecília Tutajová, rod. Šmondrková Veľká Lehota č. 296 11.12.2019 77 rokov
Emília Bratková, rod. Gajdošová Veľká Lehota č. 581 30.11.2019 79 rokov
Mária Víglaská, rod. Jenisová Veľká Lehota č. 493 31.10.2019 86 rokov
Michal Garaj Veľká Lehota č. 467 30.10.2019 67 rokov
Františka Mániková, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 316 15.10.2019 92 rokov
Pavlína Garajová, rod. Gajdošová Veľká Lehota č. 212 10.10.2019 90 rokov
Anton Kocian Veľká Lehota č. 192 22.8.2019 84 rokov
Zdena Víglaská, rod. Tőkőliová Veľká Lehota č. 47 18.8.2019 75 rokov
Cecília Šmondrková, rod. Šmondrková Veľká Lehota č. 374 16.7.2019 73 rokov
Pavlína Búryová, rod. Valová Veľká Lehota č. 209 11.7.2019 82 rokov
Zuzana Garajová, rod. Gajdošová Veľká Lehota č. 421 6.7.2019 86 rokov
Vladimír Víglaský Veľká Lehota č. 604 27.6.2019 67 rokov
Gerváz Čík Veľká Lehota č. 339 21.3.2019 81 rokov
Anna Mašírová, rod. Šikeťová Veľká Lehota č. 394 19.2.2019 80 rokov
Mária Šmondrková, rod. Mašírová Veľká Lehota č. 376 21.1.2019 88 rokov
Šimon Búry Veľká Lehota č. 178 21.1.2019 82 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2018

Meno a priezvisko                             Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Mária Garajová, rod. Dovičáková Veľká Lehota č. 345 29.11.2018 88 rokov
Cecília Chujacová, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 456 15.11.2018 86 rokov
Agnesa Garajová, rod. Vatalová Veľká Lehota č. 603 22.10.2018 87 rokov
Mária Búryová, rod. Šmondrková Veľká Lehota č. 544 27.9.2018 64 rokov
Zuzana Víglaská, rod. Gábrišová Veľká Lehota č. 46 19.9.2018 86 rokov
Cyril Šmondrk Veľká Lehota č. 430 24.8.2018 83 rokov
Juliana Kocianová, rod. Kocianová Veľká Lehota č. 237 17.8.2018 79 rokov
Irena Müllerová, rod. Barancová Veľká Lehota č. 358 7.8.2018 85 rokov
Vladimír Garaj Veľká Lehota č. 181 1.8.2018 66 rokov
Maroš Mánik Veľká Lehota č. 217 23.07.2018 39 rokov
Tobiáš Šmondrk Veľká Lehota č. 155 01.07.2018 62 rokov
Antónia Garajová, rod. Kocianová Veľká Lehota č. 310 12.06.2018 82 rokov
Dominik Miškela Veľká Lehota č. 291 21.04.2018 62 rokov
Helena Šmondrková, rod. Gábrišová Veľká Lehota č. 590 13.04.2018 83 rokov
Mikuláš Grellneth Veľká Lehota č. 290 24.03.2018 71 rokov
Ján Búry Veľká Lehota č. 209 13.03.2018 89 rokov
Zuzana Garajová, rod. Garajová Veľká Lehota č. 32 24.02.2018 85 rokov
Anton Šmondrk Veľká Lehota č. 422 28.01.2018 81 rokov
Július Pondela     Veľká Lehota č. 59 16.01.2018 50 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2017

Meno a priezvisko                               Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Terézia Mašírová, rod. Suchá Veľká Lehota č. 405 30.12.2017 80 rokov
Margita Víglaská, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 61 16.12.2017 92 rokov
Ing. Juraj Kovačič Veľká Lehota č. 77 6.12.2017 77 rokov
Peter Trubiansky Veľká Lehota č. 600 04.09.2017 86 rokov
Emil Čík Veľká Lehota č. 287 11.08.2017 82 rokov
Koloman Štuler Veľká Lehota č. 119 05.08.2017 89 rokov
Pavlína Vatalová Veľká Lehota č. 286 29.07.2017 83 rokov
Michal Čík Veľká Lehota č. 280 06.07.2017 86 rokov
Anton Vatala Veľká Lehota č. 286 05.04.2017 84 rokov
Mária Sokolová, rod. Drozdová Veľká Lehota č. 543 10.03.2017 58 rokov
Jozef Pastier Veľká Lehota č. 278 28.01.2017 77 rokov
Roman Garaj Veľká Lehota č. 181 22.01.2017 38 rokov
Mária Bagová, rod. Kuricová Veľká Lehota č. 431 03.01.2017 83 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2016

Meno a priezvisko Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Ľudmila Zduchová, rod. Garajová Veľká Lehota č. 164 15.11.2016 58 rokov
Cecília Víglaská, rod. Kocianová Veľká Lehota č. 472 13.11.2016 78 rokov
Kamil Čík Veľká Lehota č. 87 5.11.2016 81 rokov
Jana Číková, rod. Garajová Veľká Lehota č. 280 5.10.2016 42 rokov
Mária Kupčiová, rod. Budinská Veľká Lehota č. 416 11.08.2016 83 rokov
Eliáš Búry Veľká Lehota č. 582 25.07.2016 63 rokov
František Cibiri Veľká Lehota č. 420 30.05.2016 85 rokov
Martin Čík Veľká Lehota č. 346 20.05.2016 74 rokov
Františka Šmondrková, rod. Mániková Veľká Lehota č. 311 15.04.2016 78 rokov
Peter Hudec Veľká Lehota č. 538 25.03.2016 64 rokov
Karolína Víglaská, rod. Szorádová Veľká Lehota č. 500 03.03.2016 81 rokov
Mária Gábrišová, rod. Zduchová Veľká Lehota č. 58 21.02.2016 89 rokov
Agnesa Víglaská, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 526 17.02.2016 81 rokov
Jozefína Číková, rod. Hudecová Veľká Lehota č. 336 01.02.2016 89 rokov
Tomáš Valo Veľká Lehota č. 592 13.01.2016 91 rokov
Mária Víglaská, rod. Číková Veľká Lehota č. 472 07.01.2016 48 rokov