Smútočné oznámenia

Občania, ktorí nás opustili v roku 2018
Meno a priezvisko                             Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Anton Šmondrk Veľká Lehota č. 422 28.01.2018 81 rokov
Július Pondela     Veľká Lehota č. 59 16.01.2018 50 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2017

Meno a priezvisko                               Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Terézia Mašírová, rod. Suchá Veľká Lehota č. 405 30.12.2017 80 rokov
Margita Víglaská, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 61 16.12.2017 92 rokov
Ing. Juraj Kovačič Veľká Lehota č. 77 6.12.2017 77 rokov
Peter Trubiansky Veľká Lehota č. 600 04.09.2017 86 rokov
Emil Čík Veľká Lehota č. 287 11.08.2017 82 rokov
Koloman Štuler Veľká Lehota č. 119 05.08.2017 89 rokov
Pavlína Vatalová Veľká Lehota č. 286 29.07.2017 83 rokov
Michal Čík Veľká Lehota č. 280 06.07.2017 86 rokov
Anton Vatala Veľká Lehota č. 286 05.04.2017 84 rokov
Mária Sokolová, rod. Drozdová Veľká Lehota č. 543 10.03.2017 58 rokov
Jozef Pastier Veľká Lehota č. 278 28.01.2017 77 rokov
Roman Garaj Veľká Lehota č. 181 22.01.2017 38 rokov
Mária Bagová, rod. Kuricová Veľká Lehota č. 431 03.01.2017 83 rokov

Občania, ktorí nás opustili v roku 2016

Meno a priezvisko Naposledy bytom Dátum úmrtia Vo veku
Ľudmila Zduchová, rod. Garajová Veľká Lehota č. 164 15.11.2016 58 rokov
Cecília Víglaská, rod. Kocianová Veľká Lehota č. 472 13.11.2016 78 rokov
Kamil Čík Veľká Lehota č. 87 5.11.2016 81 rokov
Jana Číková, rod. Garajová Veľká Lehota č. 280 5.10.2016 42 rokov
Mária Kupčiová, rod. Budinská Veľká Lehota č. 416 11.08.2016 83 rokov
Eliáš Búry Veľká Lehota č. 582 25.07.2016 63 rokov
František Cibiri Veľká Lehota č. 420 30.05.2016 85 rokov
Martin Čík Veľká Lehota č. 346 20.05.2016 74 rokov
Františka Šmondrková, rod. Mániková Veľká Lehota č. 311 15.04.2016 78 rokov
Peter Hudec Veľká Lehota č. 538 25.03.2016 64 rokov
Karolína Víglaská, rod. Szorádová Veľká Lehota č. 500 03.03.2016 81 rokov
Mária Gábrišová, rod. Zduchová Veľká Lehota č. 58 21.02.2016 89 rokov
Agnesa Víglaská, rod. Víglaská Veľká Lehota č. 526 17.02.2016 81 rokov
Jozefína Číková, rod. Hudecová Veľká Lehota č. 336 01.02.2016 89 rokov
Tomáš Valo Veľká Lehota č. 592 13.01.2016 91 rokov
Mária Víglaská, rod. Číková Veľká Lehota č. 472 07.01.2016 48 rokov