Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
0.60 €
Oprava podbitia na budove MSKC a oprava detskej preliezky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť
849.25 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
46.50 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
188.00 €
Futbalové komplet dresy 16 ks+bankár Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Branisla Kondrčík
587.77 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1182.53 €
Preprava osôb 25.9.2019 - Jablonka - Poľsko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
548.00 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.70 €
Stravovanie pre zamest. 9/2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
190.40 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Mužský kroj 6x - nohavice, košele Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Andrea Šuleková
900.00 €
Zabezpečenie BOZP Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
20.70 €
Za audítorske služby - audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NB Consult, s.r.o.
958.00 €
Za opravu bubnovej kosačky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
188.86 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
8.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.11 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
27.20 €
Havarijné poistenie prívesného vozíka Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
20.71 €
Za odber vody - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
11.53 €
Za odber vody - Spoločensko-kultúrne centrum Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
37.46 €
Za odber vody - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
23.06 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
113.05 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
66.00 €
Deky fleecové s erbom obce pre jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
469.80 €
Školenie RVA Zvolen Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVA Zvolen n.o.
80.00 €
Revízia kotla ATMOS DC 32 SP a expanznej nádoby Reflex N35 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vincent ČIERNY
20.00 €
Voda Dom smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
5.76 €
Obedy pre zamestnancov za august 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
162.30 €
Kontrola a čistenie komínov v objektoch obce č. 50 a šatne TJ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Tužinský Kominárstvo
40.00 €
Za opravu traktorovej kosačky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
576.80 €
Kniha - spevník Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Senior klub - IDEA
75.00 €
Systémové práce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
138.24 €
Zber olejov, farby, laky, lepidlá Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTRANZ, s.r.o.
208.80 €
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
101.09 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1283.99 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Trovy právneho zastúpenia vo veci majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľností pod MK na Inovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
800.00 €
Pracovné stretnutie matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
123.00 €
Toaletný papier a papierové uteráky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
34.09 €
Zálohová faktúra na sklenenú vitrínu - chladnička v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NAY a.s.
719.00 €
Úprava terénu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Adamec
210.00 €
Sklenená vitrína - chladnička do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NAY a.s.
0.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
286.52 €
Odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
115.85 €
Havrijné poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
257.99 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.17 €
Športové vybavenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MASTER SPORT s.r.o.
1186.68 €
Športové vybavenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stores inSPORTline SK s.r.o.
1862.80 €
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
112.23 €
Aktualizácie zákonov na rok 2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
0.00 €
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
230.00 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.44 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.39 €
lopty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AG sport s.r.o.
154.50 €
Luxusná detská bábika - do kolísky na uvítanie detí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVLENKA s.r.o.
40.90 €
PVC navrtavaci pas 160 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PMMONT s.r.o.
24.90 €
PVC navrtavaci pas 200 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PMMONT s.r.o.
49.00 €
Detské príbory pre deti na uvítanie detí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mobelix SK s.r.o.
69.85 €
Riad do kuchyne v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RM Gastro - JAZ s.r.o.
215.80 €
Strojné kosenie krajníc MK v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
264.60 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
343.22 €
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
70.20 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1335.99 €
Mapové spracovanie - elektrika a vodovod Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TEKDAN, spol.s r.o.
276.00 €
Stravovanie pre zamestnancov 7/2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
179.80 €
Zaručená elektronická pečať Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.05 €
Doprava na Stretnutie Lehôt a Lhot - České Budejovice od 4.7.2019 do 7.7.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
1458.53 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
275.24 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Predĺženie profi prístupu na obce.info obdobie: 12.8.2019 - 11.8.2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
75.36 €
Stojan na projektor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LEONESS, s.r.o.
67.78 €
Rúry na odvodnenie MK u Garajov a u Jenisov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PMMONT s.r.o.
585.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
60.85 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1384.34 €
Strava a nápoje pre deti na DFF POD INOVCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Attila Csókás - Dallas
1132.00 €
Zabezpečenie BOZP Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Odborná príprava a skúšky kuričov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
135.00 €
Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - cesta na Drozdovo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
360.00 €
Rúry na odvodnenie MK u Jenisov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PMMONT s.r.o.
177.50 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.11 €
Pracovné rukavice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
39.46 €
Obedy zamestnancom za jún 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
159.50 €
Fotokniha z Detského folklórneho festivalu POD INOVCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
18.21 €
Rúry na odvodnenie MK u Jenisov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PMMONT s.r.o.
257.00 €
Tričká s potlačou Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Beťko-CRO-MAGS
390.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.7.2019 do 30.9.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Oprava schodov na MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Víglaský - KŠ
300.00 €
Náhradné súčiastky do kosačky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
42.85 €
Pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Doprava DaMFS Kalužiar Martin na DFF POD INOVCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská autobusová doprava Žilina a.s.
302.05 €
Ubytovanie na Stretnutie Lehôt a Lhot v CZK Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Hotel Metropol CB s.r.o.
60200.00 €
Členský príspevok na rok 2019 - Regionálne združenie miest a obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
107.20 €
Výmena stĺpa verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
151.51 €
Seminár - Aktuálne zmeny v Registri adries 19.09.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVA Zvolen n.o.
80.00 €
Potvrdenie z registra exekúcií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
0.00 €
Potvrdenie z registra exekúcií pre dotáciu z FPU Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.20 €
Za vrecia na odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: 2 Zet s.r.o.
62.04 €
Náhradný zdroj el. energie vrátane služieb zo dňa 9.6.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Big ONE, s.r.o.
900.34 €
Krovinorez motorový - Stihl FS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
469.00 €
Ročný prístup - portál Verejná správa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Prenájom mobilných WC na DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
264.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
410.50 €
Pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1811.04 €
Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1616.06 €
Strava za mesiac máj 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
133.40 €
Reklamné predmety na DFF, do MŠ a pre žiakov futbalistov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: OLYMP ERBY s.r.o.
797.40 €
Kosačka bubnová LUCINA BDR 620 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
1284.05 €
Kvety- lentičky, muškáty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
203.58 €
Poplatok za telefón a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Poplatok za telefón OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.06 €
Inzercia v MY noviny Žiarskej kotliny - DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
192.00 €
Odvoz triedeného odpadu - oleje a tuky, farby, laky, lepidlá Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTRANZ, s.r.o.
230.40 €
Urbis - školenie Administratíva Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
35.00 €
Oprava Verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
501.34 €
Vyjadrenie k prestavbe budovy na bytový dom č.92 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Vyjadrenie k havarijnej situácii pred RD 326 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Pracovná obuv a plášte do dažďa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
93.49 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.11 €
Matričný program IVES Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri obecnej budove č. 50 a multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTEC spol s r.o.
360.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Účastnícky poplatok za seminár Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
28.00 €
Konferencia URBIS 9.-10.12.2019 Hotel Patria Štrbské Pleso Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
150.00 €
Program - matrika Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Ročný prístup - portál Verejná správa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
Akreditovaný kurz: Odborná príprava na prevádz. pohrebiska 3.-7.6.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZO - RVC v Nitre
350.00 €
papierové utierky, toalet. papier do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
34.09 €
Oprava a údržba obecného rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
580.56 €
Aquanova NP 1000, výtlak 1,8m Dod.: abc-zoo s.r.o.
28.50 €
Plynová vzpera - do dvierok na nástenke Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marko MT, s.r.o.
24.13 €
Oprava verejného osvetlenia pri RD 209 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
24.00 €
Publikácie - Zákony 2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1355.77 €
Seminár: Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2019, zavedenie e-kasa klient a on-line registračná pokladnica Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Agentúra vzdelávania, Mária Víglašská
40.00 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-48/19 - odstavná plocha za cintorínom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
195.00 €
1-dňový "malý" seminár: Vedenie zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
15.00 €
Dopravné značky - 2x hlavná cesta, 2x zákaz vjazdu nad výšku 2,7m Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
256.08 €
Materiál na opravu schodov okolo MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIANKA.biz, s.r.o.
351.00 €
Kancelárska stolička Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
109.08 €
Pracovné oblečenie a obuv Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
52.80 €
Autopoťahy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Zuzana Feriancová
32.10 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.80 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
388.27 €
Kontrola hasiacich prístrojov v MSKC, Dome smútku, budovy č. 50, Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MIROMAX, s.r.o.
152.04 €
Obedy zamestnancom za apríl 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
168.20 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.77 €
Úprava otvoru na nedokončenej telocvični Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
1007.04 €
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
319.54 €
Vyvolanie fotografií a fotoknihy z gajdošských fašiangov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
46.28 €
Systémová podpora URBIS od 1.4.2019 do 30.6.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
118.59 €
Platba za doménu www.velkalehota.eu od 01.01.2019 do 31.12.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1192.44 €
Za toaletný papier do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
10.22 €
Zabezpečenie BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za vypracovanie zdravotných posudkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
30.00 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Členský príspevok na rok 2019 Združeniu miest a obcí Slovenska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
1090.00 €
Školenie - správa registratúry Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Záloha za predplatné PORADCA 2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
Obedy zamestnancom za marec 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
150.80 €
Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne" dňa 2.4.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Asociácia správcov registratúry
0.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
353.47 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.37 €
Za spotrebu vody - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.32 €
Za spotrebu vody - MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
50.45 €
Za spotrebu vody - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.65 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-234/18 - zameranie MK u Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
278.00 €
Za odvoz kalu zo septika - MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
105.72 €
Vzdialená technická podpora - inštalácia programu VM Florian Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
8.40 €
Za spotrebu vody - Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
2.88 €
Pracovné stretnutie matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
123.00 €
Seminár na tému Právne základy územnej samosprávy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
85.00 €
Nákup kukanádob Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BINS s r.o.
909.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
278.30 €
Za pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Odhŕňanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
490.00 €
Obedy zamestnancom za február 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
98.60 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1103.66 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Fotografovanie počas Gajdošských fašiangov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
150.00 €
Strava pre gajdošov počas Gajdošských fašiangov 2.3.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Robert Brodziansky
250.20 €
Za hudobnú produkciu 02.03.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TIBOR BLAHO - Hudobná produkcia
250.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.49 €
Gajdy trojhlasné lehotské, ladenie B Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Juraj Dufek
650.00 €
Strava v ZŠ s MŠ pre deti materskej školy a hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
204.00 €
Za doménu www. velkalehota.eu na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Zálohová faktúra na drevené pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1922.54 €
Posypová soľ, kvetináče, piafor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
52.26 €
Štrk na posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marek Palaj - DOPRAPAL
258.55 €
Nožnicový stan a konštrukcia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Patrik Chovanec
169.00 €
Toaletný papier Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
10.22 €
Čalamáda, uhorky, baranie roh, horčica na Gajdošské fašiangy 2.3.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
51.55 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
72.16 €
Oprava oplotenia na amfiteátri a obnova sôch v parku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť
421.26 €
Členský príspevok na rok 2019 do Oblastnej organizácie cest. ruchu Región GRON Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN GRON
500.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1216.61 €
Bezdrôtová klávesnica s myšou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
34.50 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom Zvonkohry Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom obecného rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Seminár 7.2.2019 - Verejné obstarávanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVA Zvolen n.o.
80.00 €
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
4214.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
242.40 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.58 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.57 €
Obedy zamestnancom za január 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
84.10 €
Vysporiadanie pozemkov pod MK Inovec - hotové výdavky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
6.50 €
Vysporiadanie pozemkov pod MK Hudcovci - hotové výdavky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
6.50 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.29 €
Elektrická energia v roku 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
6685.00 €
Za prevádzku rozhlasu za rok 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy "WIFI pre Teba" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
650.00 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
221.78 €
Jedálne kupóny na rok 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
161.30 €
Za demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
230.40 €
Ročná diaľničná známka 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
50.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
3221.64 €
Univerzálne zrkadlo priemer 80 cm 3ks Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: B2B Partner s.r.o.
270.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.1.2019 do 31.3.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Členský príspevok na rok 2019 RVC Nitra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
220.00 €
Za spotrebu elektrickej energie v roku 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
148.81 €
Aktualizácie webstránky v roku 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1009.03 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Zabezpečenie BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.67 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
589.51 €
Pilčícke práce - spílenie 2 stromov pri býv. zdrav. stredisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Mánik
200.00 €
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1423.50 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
55.97 €
Vianočné pozdravy, diár na rok 2019, igelitové tašky, vizitky, samolepky s erbom na dvere auta Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
266.45 €
Konfigurácia faxu a pevných liniek Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
80.64 €
Obedy zamestnancom za december 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
81.20 €
Za prepravu osôb 13.12.2018 na vianočné trhy do Prahy CZ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
1070.00 €
Tlač obecného kalendára A3 na rok 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
240.00 €
Spracovanie projektovej dokumentácie "Adaptácia a renovácia polyfunkčného objektu na bývanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Radovan Ivanička
7900.00 €
Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
59.75 €
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
93.60 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík za auto Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
20.71 €
Dobropis k stravným lístkam Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
-329.00 €
Strava hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
133.00 €
Zostava nábytku do materskej školy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NOMILAND, s.r.o.
806.00 €
Za odvoz štrku do haly Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ľubomír Adamec
108.00 €
Vyvolanie fotografií za rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
67.16 €
Montáž vianočného osvetlenia v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
426.19 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1948.06 €
Posypový materiál na miestne komunikácie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marek Palaj - DOPRAPAL
531.04 €
Posypový materiál na miestne komunikácie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marek Palaj - DOPRAPAL
581.17 €
Zasypanie jám na Inovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marek Palaj - DOPRAPAL
517.25 €
Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
105.00 €
Cyklotrenažér inSPORTline do posilňovne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: inSPORTline, s.r.o.
699.20 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
104.00 €
Príves za auto s plachtou + opor. koleso Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MINI-TRANS Jozef Baláž
620.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
119.00 €
Obedy zamestnancom za november 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
110.20 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.08 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Pracovná obuv a rukavice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
131.04 €
Divadelné predstavenie Huncút Gašpar + Mikuláš 5.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Divadielko Concordia
300.00 €
Školenie - elektronizácia VO pomocou EKS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ANASOFT APR, spol. s r.o.
129.00 €
Trovy právneho zastúpenia vo veci majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľností pod MK Pirte a ulička do Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
985.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.05 €
Telefón pevná linka Gigaset C530 Kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Menovka na dvere Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KLEMO, spol. s r.o.,
23.27 €
Posypová soľ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
99.00 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
245.70 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
113.36 €
Telefón pevná linka Gigaset C530 Kancelária Starostu obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
253.50 €
Vanička do kufra auta Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: A.K. MOTOR s.r.o.
54.90 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1434.40 €
Tlačivá na Daň z nehnuteľnosti Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
55.10 €
Farba, fólia, páska na vymaľovanie MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Zuzana Blahová
168.20 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
76.75 €
Členský príspevok na rok 2019 Združeniu miest a obcí Slovenska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
182.03 €
Obedy zamestnancom za október 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
72.50 €
Telefón 045/6726148 a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Telefón 045/6726149 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.57 €
Rúry na odvodnenie MK u Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BEKWOODCOTE s.r.o.
94.80 €
Nový Duster Prestige SCe 54kW/114 4x4 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: A.K. MOTOR s.r.o.
16589.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
225.72 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.67 €
Nákup osviežovača vzduchu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
13.70 €
Toaletný papier a papierové uteráky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
34.09 €
Cateringové služby - Stretnutie jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredná odborná škola obchodu a služieb
494.00 €
Dopravná značka "Daj prednosť v jazde" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
156.60 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
245.75 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
138.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
161.24 €
Zabezpečenie BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za prevedené maliarske práce v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Čík
526.40 €
Oprava kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
15.80 €
Orez stromov za pomoci vysokozdvižnej plošiny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DIMI max, s.r.o.
1621.80 €
Zneškodnenie, odvoz a uloženie odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1247.58 €
Za vyhotovenie BP GDPR na ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Richard Krajčík
190.00 €
Ročný členský príspevok za rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
106.90 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
83.44 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.00 €
Za odovzdanie nebezpečného komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTRANZ, s.r.o.
81.60 €
Za prepravu osôb 26.09.2018 do Jablonky - Poľsko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
504.00 €
Skartovač HamaPremium X12CD pre Obecný úrad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alza.cz a.s.
76.78 €
Obedy zamestnancom za sepbember 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
92.80 €
Systémová podpora URBIS od 1.10.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.11 €
Darčekové predmety pre jubilantov a poslancov Obecného zastupiteľstva Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
456.34 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
13.63 €
Strava hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
134.00 €
Pracovné zošity hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
23.46 €
Pracovné zošity hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
50.60 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
161.24 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
69.90 €
Revízia kotla v MSKC a expanznej nádoby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vincent ČIERNY
19.00 €
Pracovné stretnutie matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
118.00 €
Za publikácie - Aktualizácie zákonov 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
0.00 €
Za odber vody - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
24.50 €
Za odber vody - Spoločensko-kultúrne centrum Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
28.82 €
Za odber vody - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
7.21 €
Za odber vody - Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.32 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1288.70 €
Oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
368.21 €
Trovy právneho zastúpenia vo veci majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľností pod MK Hudcovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
584.10 €
Z knihu "Na krídlach času" od Jozefa Blahu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Blaha
14.00 €
Obedy zamestnancom za august 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
121.80 €
Za odovzdanie nebezpečného komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTRANZ, s.r.o.
22.80 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: VIAKORP, s.r.o.
99132.14 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za opravu ústredne miestneho rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
684.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.41 €
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
70.20 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1220.17 €
Ubytovanie Stetnutie Lehôt a Lhot - suma uvedená v CZK mene Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Kait s.r.o.
42300.00 €
Odvou odpadu z kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
203.50 €
Vyhotovenie geometrického plánu - pozemok pri zdravotnom stredisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
161.00 €
Stavebný materiál na chodník na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BEKWOODCOTE s.r.o.
123.35 €
Pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1701.77 €
Ochladzovač vzduchu SOMOGYI LH 300 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NAY a.s.
69.90 €
Inzercia v MY noviny Žiarskej kotliny - verejná obchodná súťaž Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
105.60 €
Strojné kosenie krajníc MK v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
270.00 €
Dobropis za prenosnú klimatizáciu 3v1 TRISTAR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PLAY Electronics, s.r.o.
189.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1292.09 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
71.28 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Obedy zamestnancom za júl 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
110.20 €
Dovoz tovaru z Levíc do Veľkej Lehoty - koberec do Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ladislav Krenčan
43.00 €
Za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
542.32 €
Prenosná klimatizácia 3v1 TRISTAR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PLAY Electronics, s.r.o.
191.00 €
Dodanie a výmena akumulátora v prenosnom systéme ozvučenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Garaj - GARTECH
37.80 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
161.24 €
Odvoz drevného odpadu po drvení konárov od cintorína Burových jarkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
1560.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2018 do 31.7.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2018" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pinkfreedom s.r.o.
600.00 €
Za toaletný papier a papierové utierky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.47 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.99 €
Za pelety MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1701.77 €
Autobusový zájazd na Stretnutie Lehôt a Lhot Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
1421.50 €
Demontáž a montáž sietí VO a rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
3906.66 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
496.44 €
Oprava zvonkohry Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
45.00 €
Maľovaná cyklomapa Tekov deťom, exteriérová maľovaná mapa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
390.00 €
Za vypracovanie zdravotných posudkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
30.00 €
Dopravné zrkadlá do obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: B2B Partner s.r.o.
157.20 €
Obedy zamestnancom za jún 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
116.00 €
Služby obce.info na obdobie : 12.08.2018 - 11.08.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
75.36 €
Letecké fotografie obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
106.80 €
Seminár "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov (elektronická komunikácia)" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
119.00 €
Hasiace prístroje do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MIROMAX, s.r.o.
129.60 €
Elektronická príručka na CD - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Trenčiansky vzdelávací servis
10.00 €
Za práce drvičom konárov za cintorínom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
493.30 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1788.95 €
Členský príspevok na rok 2018 Združeniu miest a obcí Slovenska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
1100.00 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.14 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.93 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.4.2018 do 30.6.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
140.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
76.75 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.18 €
Trovy právneho zastúpenia vo veci majetkovoprávneho vyporiadania nehnuteľností pod MK Inovec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
700.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.7.2018 do 30.9.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTEC spol s r.o.
207.00 €
Kontrola bezpečnosti detského ihriska pri obecnej budove č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTEC spol s r.o.
153.00 €
Strava pre účinkujúcich - Folklórne dni 9.a 10. júna 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Attila Csókás - Dallas
1021.00 €
Plexisklo do autobusových zastávok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZENIT SK, s.r.o.
574.81 €
Tlačivá na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Centrum polygrafických služieb
20.88 €
Elektrocentrála 6,80kW do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SCHIPRO SK s.r.o.
889.00 €
Oprava lavíc na amfiteátri a zadebnenie okien na telocvični Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť
584.70 €
Za odber elektrickej energie - Folklórne dni 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
39.66 €
Sanitárna technika - Folklórne dni 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
264.00 €
Montáž elektromera - Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
51.60 €
Za drvenie konárov za cintorínom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
325.12 €
Za odvoz kalu zo septika - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
104.71 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
161.24 €
Faktúra k zálohovej faktúre - Odmena za vypracovanie žiadosti o dotáciu podľa zmluvy od dielo 19/2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pinkfreedom s.r.o.
1000.00 €
Kontrola hasiacich prístrojov v MSKC, Dome smútku, budovy č. 50, Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MIROMAX, s.r.o.
172.25 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1154.76 €
Za vystúpenie FS Šumiačan na Pohronských folklórnych slávnostiach 9.6.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Občianske združenie Folklórny súbor Šumiačan
1000.00 €
Tričko s potlačou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Abracadabra s.r.o.
210.00 €
Noviny Žiarskej kotliny 23/2018 - propagácia Folklórnych dní Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
45.00 €
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
0.00 €
Za preskúšanie komína v obecnej budove č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOMINÁRSTVO TORYSKÝ - Lukáš Toryský
56.00 €
Obedy zamestnancom za máj 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
104.40 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky na Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MAGNETKOMAT s.r.o.
508.00 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Doplatok na rok 2018 - Obecné noviny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
Oprava obecného automobilu Peugeot 206 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
448.39 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-106/18 - obecné kompostovisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
150.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
135.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.55 €
Záloha za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
CD Posledná rozlúčka - smútočné piesne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: All Music Service s.r.o.
12.00 €
Oprava ochrany pred bleskom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
198.12 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
437.39 €
Oprava prepäťovej ochrany Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
80.64 €
Propagácia Folklórnych dní v My Noviny Žiarskej kotliny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
192.00 €
Za projektovú dokumentáciu "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: iProdos s.r.o.
1100.00 €
Nájom pozemku za r. 2017 Odb.: Orange Slovensko, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1717.67 €
Zber elektroodpadu Odb.: ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
Dod.: Obec Veľká Lehota
117.15 €
Spotreba vody v budove č. 50, Veľká Lehota Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1.70 €
Spotreba vody v budove č. 50, Veľká Lehota Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
5.10 €
Spotreba vody v budove č. 50, Veľká Lehota Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
32.99 €
Spotreba energií v budove č. 50 Veľká Lehota Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
11.94 €
Aktualizácia prehľadu o vodárenskej infraštruktúre Odb.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
200.00 €
Zber elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
66.99 €
Refakturácia prezentácie v knihe Tekov z neba a 100 ks kníh Odb.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
899.25 €
Odovzdanie odpadu zo železa a z ocele - starý veľkokapacitný kontajner Odb.: ŽP EKO QELET a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
108.50 €
Predplatné zákonov na rok 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
Matričný program IVES Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Za vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č. 97/2018 - parkovisko za cintorínom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
168.00 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-205/17 - zameranie MK Inovec k M. Vatalovi Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
397.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
211.00 €
Záloha za matričný program IVES Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Spilovanie stromov v záhradách pri hl. ceste a za prezúvanie pneumatík Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
223.00 €
Za hudobnú produkciu 17.05.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Mališ
50.00 €
Toaletný papier a papierové uteráky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.47 €
Kosačka Classic 5.18 SP-B Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
359.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1471.54 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
109.49 €
Kontajnery na zmesový a triedený odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BINS s r.o.
1624.50 €
Obedy zamestnancom za apríl 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
110.20 €
Oprava zosilňovača zvonkohry Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
180.00 €
Gumená podlaha do posilňovne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BOVE s.r.o.
340.86 €
Dobropis za hudobnú produkciu - Stavanie mája Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
-24.12 €
Predplatné Poradca 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.18 €
Šmykľavka pre deti Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MAXGARDEN
322.80 €
Betónová skruž na studňu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BEKWOODCOTE s.r.o.
0.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.31 €
Náhradné súčiastky do kosačky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Miroslava Rešovská - MIRMAR e-shop
53.64 €
Pracovné oblečenie a obuv Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
188.78 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
124.00 €
Za odvoz kontajnerov a nákup štrku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
283.69 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Za vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Jozef Vida
80.00 €
Športový dres Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TOP - BIKE s.r.o.
152.04 €
Odmena za vypracovanie žiadosti o dotáciu podľa zmluvy od dielo 19/2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.99 €
Letecké fotografie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
0.00 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AITEC, s.r.o.
0.00 €
Dobropis k pokazenej šmykľavke Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: FUN TIME s.r.o.
-90.00 €
Za doménu www. velkalehota.eu na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
Kancelárske stoličky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
168.00 €
Obedy zamestnancom za marec 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
116.00 €
Výmena batérie na rozhlase Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
105.00 €
Školenie - podvojné účtovníctvo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Zálohová platba za doménu www.velkalehota.eu od 1.1.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Záloha za letecké fotografie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
120.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1293.19 €
Za vysporiadanie nehnuteľností pod MK - Hudcovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1000.00 €
Lekársky posudok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Lekársky posudok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.1.2018 do 31.3.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za telefón - kancelária starostu a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.18 €
Pracovné stretnutie matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
118.00 €
Hudobná produkcia - Stavanie mája 29.4.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Maľovaná cyklomapa Tekov deťom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
0.00 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-33/18 - zameranie MK u Hudcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
297.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.4.2018 do 30.6.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Revízna správa - krátkodobý odber elektriny na ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Milan Garaj
50.00 €
Za prevádzku rozhlasu za rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Koncesionárske poplatky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RTVS s.r.o.
56.78 €
Diaľkové ovládanie ku kachliam - posilňovňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZEN - Zelená energia, s.r.o.
43.80 €
Za stravu hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
139.00 €
Záloha za Maľované cyklomapy Tekov deťom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
240.00 €
Za spotrebu vody - Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.32 €
Školenie - podvojné účtovníctvo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
54.00 €
Za spotrebu vody - MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
50.45 €
Za spotrebu vody - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
14.41 €
Za spotrebu vody - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.32 €
Betónová skruž na studňu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BELLIMPEX s.r.o.
341.88 €
Komín na peletové kachle - posilňovňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Lukáš Sámel - LEMAS
1336.97 €
Prvé spustenie peletových kachlí - posilňovňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SONE, s.r.o.
111.60 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
71.64 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
810.61 €
Učebné pomôcky pre hm. núdzu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
7.80 €
Zálohová faktúra za učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AITEC, s.r.o.
5.83 €
Za vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - bývalé zdravotné stredisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
147.00 €
Odborný seminár - kataster nehnuteľností 4.4.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Business & Management Consulting, s.r.o.
70.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.94 €
Výrub 3 líp na cintoríne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KEISH s.r.o.
2500.00 €
Členský príspevok na rok 2018 - Regionálne združenie miest a obcí - Žiarsky región Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
106.90 €
Za pelety MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1036.30 €
Obedy zamestnancom za február 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
87.00 €
Za telefón kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Členský príspevok na rok 2018 do Oblastnej organizácie cest. ruchu Región GRON Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN GRON
538.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
36.51 €
Za telefón - kancelária starostky a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1342.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
68.00 €
Gumená podlaha do posilňovne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BOVE s.r.o.
664.80 €
Zálohová faktúra za pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1759.25 €
Za stoly a lavice na Gajdošské fašiangy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
163.74 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom Zvonkohry Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Hudba reprodukovaná prostredníctvom obecného rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.60 €
Za kachle Dida 12 kW do posilňovne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZEN - Zelená energia, s.r.o.
0.00 €
Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1193.32 €
Odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
154.32 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
3113.04 €
Systémové práce - konfigurácia PC a e-mailu, zálohovanie dát, inštalácia tlačiarne... Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
161.28 €
Obedy zamestnancom za január 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
121.80 €
Preprava detí z eRka do kina, V. Lehota - Nitra a späť Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
100.00 €
Fotografovanie - Gajdošské fašiangy 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Silvia Ďatková - foto - grafika
140.00 €
Za opravu kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
350.00 €
Elektrická energia v roku 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
5005.00 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
342.40 €
Zálohová faktúra za kachle Dida 12 kW do posilňovne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZEN - Zelená energia, s.r.o.
1567.52 €
Nákup potravín na Fašiangovú zabíjačku 10.02.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
153.26 €
Za telefón - kancelária Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária starostky a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Oprava kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
350.00 €
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1687.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
146.70 €
Predaj štrku na posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
282.36 €
Právne zastupovanie vo veci majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod MK - odbočka do Garajov a park u Vaškov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
809.50 €
Diaľničná známka na ZC246AO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
50.00 €
Pečať Rozvoja obcí a miest 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
0.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
88.00 €
Účasť na odbornom seminári - Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Asociácia správcov registratúry
0.00 €
Gajdošské CD - GAJDOBRODENIE Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
6.50 €
Preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
276.00 €
Zloženie vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
468.32 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
140.66 €
Za toaletný papier do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.51 €
Systémová podpora URBIS od 01.01.2018 do 31.03.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za spotrebu elektrickej energie v roku 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-294.54 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1689.95 €
Dobropis k FA 24/2017 -Internet za obdobie 15.09.2017 - 12/2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NBsiet internet, s.r.o.
-34.79 €
Za stravu v mesiaci december pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
145.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.10.2017 do 31..2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za telefón - kancelária starostky a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1946.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
34.21 €
Za dopravu fólie na multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Palcút - PALPLAST
35.00 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
328.48 €
Doplnenie vianočného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
139.57 €
Dobropis k FA 269/2017 - výmena reflektora v ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
-64.61 €
Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
55.97 €
Doplnkové služby za rok 2017 na webovej stránke www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
90.00 €
Poistenie majetku obce od 15.1.2018 do 15.1.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
397.20 €
Odvoz kalu zo septíka pri MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
96.12 €
Hadice na zabezpečenie ľadovej plochy na ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Bugár - SERVIS MEN
489.60 €
Kalendár vo formáte A3 na rok 2018 pre obyvateľov Veľkej Lehoty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
105.00 €
Regionálne kalendáre na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
234.00 €
Za prepravu osôb 13.12.2017 do Starého Smokovca Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
451.48 €
Fólia na multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Palcút - PALPLAST
406.35 €
výmena reflektora v ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
64.61 €
Za stravu v mesiaci november pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
156.60 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1414.87 €
Výmena osvetlenia pred MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
36.70 €
Montáž vianočného osvetlenia v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
400.90 €
Oprava verejného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
129.88 €
Doprava z Veľkej Lehota so Nitry a späť na futbalový zápas pre TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
102.00 €
Vianočné pozdravy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
26.60 €
Mikulášsky program - Veselá rozprávka Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA
220.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.58 €
Za telefón kancelária starostky obce a internet Magenta Office Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.14 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.17 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
730.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
99.00 €
Snežná fréza Snow ST5262 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Ďurček - ORBIS
958.50 €
Za pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Predplatné - Obecné noviny na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Vnútorné dvere v budove šatní TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MONT-DESIGN, s.r.o.
374.40 €
Hudba na Stretnutie klubu dôchodcov 30.11.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Mališ
70.00 €
Členský príspevok v RVC Nitra na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
220.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
141.89 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
317.20 €
Rozvodný panel do rackovej skrine na kamerový systém Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
50.40 €
Členský príspevok v ZMOS na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
181.50 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1442.88 €
Kovový lampáš s LED sviečkou - 4 ks na adventný veniec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SCHETELING CE s.r.o.
30.87 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
132.70 €
Zálohová faktúra za pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1740.29 €
Materiál na maľbu na hodváb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ANIMASEU s.r.o.
96.36 €
Za predaj štrku na posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
136.18 €
Ubytovanie počas Stretnutia Lehôt a Lhot Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRAGENTER s.r.o.
0.00 €
Členský príspevok v mikroregióne Nová Baňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
107.60 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1692.66 €
Pracovné oblečenie pre MOS §12 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
56.30 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
183.54 €
Náhradné diely do kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
180.50 €
Za telefón - kancelária starostky a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.66 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.24 €
Výmena pneumatík na peugeote Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Autoservis KOVOHRON v.d.
18.35 €
Diár samosprávy 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
6.65 €
Za stravu v mesiaci Október pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
188.50 €
Vyvolanie fotografií obce za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
50.55 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
94.00 €
Občerstvenie na Stretnutie Jubilantov 26.10.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVAN LACHKÝ
280.20 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.11 €
Záložné zdroje do kancelárie obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
701.12 €
Magnetická kovová tabuľa do Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: VYDRA, s.r.o.
33.15 €
VM Florian zariadenie k verejnému rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
2362.80 €
Darčeky na uvítanie detí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
85.08 €
Za predaj štrku na posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
544.74 €
Výmena uvývadiel v budove šatní TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
154.00 €
Oprava Peugeota 206 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Autoservis KOVOHRON v.d.
411.55 €
Učebné pomôcky - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
11.73 €
Odvoz elektroodpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
137.50 €
Povinné zmluvné poistenie od 1.1.2018 do 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
107.64 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
242.15 €
Vlajka SR na voľby do VÚC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: 2U spol. s r.o.
36.90 €
Učebné pomôcky - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
29.20 €
Predplatné zákonov na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
0.00 €
Elektroinštalačné práce a materiál pri zapájaní internetu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
705.24 €
Za stravu v mesiaci September pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
133.40 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.7.2017 do 30.9.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Preprava osôb 20.9.2017 na trhy do Jablonky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
482.50 €
Výmena poruchovej kamery v kamerovom systéme OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Garaj - GARTECH
50.00 €
Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1380.98 €
Dáždniky pre jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
325.34 €
Telefón Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.51 €
Elektroinštalačné práce v šatniach TJ Partizán (výmena svetiel, vypínačov...) Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
422.88 €
Za telefón kancelária starostky obce a internet Magenta Office Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.20 €
Kosenie trávy popri miestnych komunikáciách Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
237.60 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.94 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
92.00 €
Učebné pomôcky - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
8.35 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
716.35 €
Systémová podpora URBIS od 01.10.2017 do 31.12.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
125.00 €
Paušál na mobil a sms rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
42.77 €
Seminár: Nové pravidlá pre účtovné a daňové odpisovanie majetku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Agentúra vzdelávania, Mária Víglašská
38.00 €
Učebné pomôcky - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
38.20 €
Zásteny na WC do šatní TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Central-plus s.r.o.
1153.06 €
Zálohová faktúra z predplatné zákonov na rok 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
59.20 €
Za odvoz kontajnerov a štrk na krajnice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
518.52 €
Za obklady a maľby na šatniach TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
2522.28 €
Za zhotovenie hygienických náterov a príprava podkladov pre nátery na šatniach TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
752.23 €
Za spotrebu vody v Spoločensko-kultúrnom centre Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
38.32 €
Za spotrebu vody v Obecnej budove č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.50 €
Za spotrebu vody na v Dome smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
8.50 €
Za spotrebu vody na cintoríne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
14.18 €
Za toaletný papier a hygienické sáčky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
25.96 €
Zásteny na WC do šatní TJ Patrizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Central-plus s.r.o.
690.00 €
Revízia kotla a expanznej nádoby v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vincent ČIERNY
18.00 €
Za správne poplatky pri majektovo-právnom vyspriadaní nehnuteľností pod MK Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
220.10 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za stravu v mesiaci August pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
124.70 €
Za výmenu ventilov a tesnenia na kotly v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
92.00 €
Výmena okien na šatniach TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ORKON, s.r.o.
3088.76 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota v roku 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CESTY NITRA a.s.
99631.92 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.48 €
Za telefón - kancelária starostky a internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.20 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
141.89 €
Za použitú šmykľavku 3m pred bývalý Obecný úrad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: FUN TIME s.r.o.
90.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.08 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
446.50 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.04 €
Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
398.32 €
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
144.00 €
Trovy právneho zastupovania v majetkovoprávnom vyporiadaní nehnuteľností - Park u Vaškov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
700.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1357.47 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2017 do 30.6.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
9.75 €
Za stravu za mesiaci Júl v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
165.30 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón kancelária starostky obce a internet Magenta Office Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.29 €
Za dokončenie fasády na urnovom múre podľa Zmluvy o dielo č. 9/2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
643.48 €
Za dopravu na Stretnutie Lehôt a Lhote - Lhotka pod Ondřejníkem Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
802.09 €
Stavebné práce na základe dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
2417.77 €
Bábkové predstavenie 6.8.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Lenka Vítková - Bábkové divadlo LIENKA
120.00 €
Škridla na urnový múr - výmena poškodenej Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
36.14 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-11/16 - zameranie časti parku u Vaškov a odbočka do Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
388.00 €
Nový disk do kamerového systému Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
110.93 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.36 €
Autobusová preprava speváckej skupiny Lehotienka 30.7.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Tabernaus - Autoškola TABO
50.00 €
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu k 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
63.12 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
208.25 €
Za obce.info na obdobie 12.08.2017 - 11.08.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
75.36 €
Reklamné predmety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Nier Fine Wines SK, s.r.o.
256.10 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2017" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pinkfreedom s.r.o.
600.00 €
Za vyhotovenie GP č. 10935479-97/17 - miestna komunikácia Víglaš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
161.00 €
Práce naviac na oprave urnového múru Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
3564.59 €
Stavebné práce na urnovom múre Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
12085.57 €
Havarijné poistenie na motorové vozidlo za obdobie 13.08.2017 do 13.08.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
206.43 €
Za smerové tabule "Amfiteáter" a tabuľu "Prameň rieky Žitava" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
391.30 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.3.2017 do 30.6.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za stravu za mesiaci Jún v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
182.70 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
2101.62 €
Za sprievodcovské služby na Stretnutie Lehôt a Lhot Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexander Nagy
100.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.57 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Za toaletný papier a papierové utierky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.47 €
Za odovzdanie nebezpečného komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTRANZ, s.r.o.
18.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
119.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
83.30 €
Systémová podpora URBIS od 01.07.2017 do 30.09.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Za spotrebu elektriny na 24. detskom folklórnom festivale Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
3.84 €
Výmena kábla verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
298.75 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
352.78 €
Prípravy na 24. detský folklórny festival Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
248.47 €
Za ubytovanie v hotelovom dome Paskov - Zájazd na Stretnutie Lehôt a Lhot Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRAGENTER s.r.o.
52.00 €
Sanitárna technika na 24. detský folklórny festival Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
132.00 €
Za práce drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
181.50 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
209.69 €
Za krátkodobý odber na 24. detskom folklórnom festivale Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
Za ubytovanie v hotelovom dome Paskov - Zájazd na Stretnutie Lehôt a Lhot Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRAGENTER s.r.o.
884.00 €
Za práce drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
280.50 €
Za dopravu na 24. detský folklórny festival - FS Urpín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EMILI BUS s.r.o.
566.00 €
Tašky s potlačou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BROART. s.r.o.
120.00 €
Za stravu za mesiaci Máj v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
168.20 €
Za perá s potlačou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
204.00 €
Pohľadnice obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LB CREATIVE s.r.o.
63.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1529.46 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.60 €
Tabula so stojanom pri prameň rieky Žitava, smerové šípky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
778.20 €
Za hrnčeky, magnetky na 24. detský folklórny festival Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LB CREATIVE s.r.o.
465.00 €
Členské na rok 2017 za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
1103.00 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.42 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
38.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
83.30 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
118.00 €
Dobropis - Kultúrno-spoločenské podujatie - Stavanie mája Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
-24.12 €
Znalecký posudok na budovu č. 92 - bývalé zdravotné stredisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Miroslav Hric
330.00 €
Nový mobilný telefón Huawei P8 Lite white Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
8.10 €
Doplnkové služby na stránke www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
180.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.94 €
Za program na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Predplatné "Poradca 2018" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Kultúrno-spoločenské podujatie - Stavanie mája Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1408.56 €
Údržba multifunkčného ihriska - doplnenie piesku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SPORT ONE SK, spol. s r.o.
396.00 €
Nákup pneumatík a výmena Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Autoservis KOVOHRON v.d.
167.59 €
Za program na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Kontrola požiarnych vodovodov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MIROMAX, s.r.o.
52.56 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.24 €
Za stravu za mesiaci Apríl v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
150.80 €
Perá a rohož s erbom obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
239.16 €
Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
118.00 €
Záloha za predplatné "Poradca 2018" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Za vyhotovenie Bezpečnosteného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Richard Krajčík
100.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
93.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Hudobná produkcia - Stavanie mája 30.04.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
350.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
410.00 €
Vložné za delegáta 28. snemu ZMOS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
100.00 €
Koncesionárske poplatky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RTVS s.r.o.
55.68 €
Za stravu za mesiaci Marec v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
191.40 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
83.30 €
Platba za doménu www.velkalehota.eu na obdobie do 31.12.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Uverejnenie oznamu v Obecnej pošte dňa 10.04.2017: Odpredaj prebytočných kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVAK MEDIA TRADE, s.r.o.
18.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1417.87 €
Za plastové kontajnery, kukanádoby a vrecia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BINS s r.o.
4281.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Farba na amfiteáter, lavičky a drevené sochy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Zuzana Blahová
934.10 €
Zálohová faktúra za doménu, webstránky www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO od 1.1.2017 do 31.3.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.44 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností "Park u Vaškov a odbočka do Garajov" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
816.40 €
Kniha Hrady a zámky pohľadom vtákov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
8.80 €
Za stravu za mesiac Február v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
162.40 €
Systémová podpora URBIS od 01.04.2017 do 30.06.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Revízia elektrickej prípojky - Krátkodobý odber elektriny na Ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: GaMa Slovakia s.r.o.
48.00 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
102.17 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
120.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
267.94 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.94 €
Vypracovanie posúdenia vplyvu plánovanej výstavby obci Veľká Lehota na tok Žitava Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jaroslav Šmecko - SWIM
230.00 €
Za prevádzku rozhlasu za rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Lezecké lano na detské ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BPP s.r.o.
17.50 €
Členský príspevok na rok 2017 pre Regionálne združenie miest a obcí - Žiarsky región Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
107.60 €
Za spotrebu vody Spoločensko-kultúrne centrum č. 52 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
46.33 €
Za spotrebu vody Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.21 €
Za spotrebu vody Bývalý obecný úrad č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
65.99 €
Kniha Tekov z neba 100 ks Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
495.00 €
Kniha Tekov z neba - 2. časť platby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
805.75 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
152.06 €
Za spotrebu vody Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
1.40 €
Poskytnutie údajov o kvalite vody v toku Žitava Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
380.76 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
124.94 €
Štrk na MK Inovec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
712.09 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1296.96 €
Zapožičanie stolov a lavíc na gajdošské fašiangy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
141.47 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
22.99 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
14.00 €
Odhŕnanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
525.00 €
Inštalácia lektrickej panvice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Holý - ELBA.H
104.23 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.66 €
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
737.84 €
Pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
102.00 €
Látková zástera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LIM PO, s.r.o.
111.70 €
Oprava kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
62.30 €
Za stravu za mesiac Január v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
174.00 €
Nožnicový stan 3x3 - 3 ks Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stanislav Staš
385.00 €
Hudba reprodukovaná zvonkohrou od 1.1.2017 do 31.12.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Hudba reprodukovaná v obecnom rozhlase od 1.1.2017 do 31.12.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1641.49 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1165.80 €
Internet za obdobie 1/2017 - 12/2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NBsiet internet, s.r.o.
119.28 €
Zálohová faktúra na jedálne kupóny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2535.54 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HP Servis, s.r.o.
285.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.69 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.01 €
Za dodávku elektrickej energie v roku 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
5251.00 €
Plastové tácky, príbor, poháre, ryža, uhorky na Fašiangovú zabíjačku 25.02.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Metro Cash & Carry SR s.r.o.
120.35 €
Toaletný papier a papierové utierky do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
45.52 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Odhŕnanie a posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1428.90 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
100.00 €
Dobropis - Vianočný koncert 26.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
-4.32 €
Vyvolanie fotografií za roky 2014-2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
61.35 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
112.68 €
Elektrické práce na multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
7.52 €
Elektrické práce na multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
163.66 €
Čerpadlo na napúšťanie vody na ihrisko v zime Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Bugár - SERVIS MEN
631.75 €
Demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
192.30 €
Kliešte na odpad 11 ks Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LENMAR SOLUTION s.r.o.
253.44 €
Fotoalbum Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ROKIJA s.r.o.
65.40 €
Výroba samolepiek na triedený zber odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JVplusAV s.r.o.
60.40 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Štrk na zimný posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
272.40 €
Členský príspevok na rok 2017 - Oblastná organizácia cest. ruchu Región GRON Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN GRON
432.40 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.01.2017 do 30.06.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
16.25 €
Systémová podpora URBIS od 1.01.2017 do 31.03.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Refakturácia nákladov na stravu a občerstvenie na Pohronské folklórne slávnosti 10.-12.06.2016 Odb.: Pohronské osvetové stredisko
Dod.: Obec Veľká Lehota
500.00 €
Refakturácia nákladov na stravu a občerstvenie na 23. detský folklórny festival "Pod Inovcom" 12.6.2016 Odb.: Pohronské osvetové stredisko
Dod.: Obec Veľká Lehota
150.00 €
Za zber elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.16 €
Za spotrebu vody v obecnej budove č. 50 - prevádzka Sl. pošty Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
28.08 €
Za spotrebu vody za 2 osoby v obecnej budove č. 50 Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
28.08 €
Za zber elektroodpadu Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
32.23 €
Aktualizáciu prehľadu o vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúre Odb.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
100.00 €
Za štrk a úpravu cesty na Drozdovo (spojnica od hl. cesty k vodojemu) Odb.: Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Veľká Lehota
Dod.: Obec Veľká Lehota
310.00 €
Za zber elektroodpadu Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.55 €
Nájom pozemku za r. 2016 Odb.: Orange Slovensko, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1717.67 €
Za dodávku elektrickej energie v roku 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
265.59 €
Za stravu za mesiac December v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
126.90 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1512.74 €
Hudobná produkcia - Vianočný koncert Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.40 €
Zabezpečenie BOZP, PO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.17 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Za odhŕňanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
859.60 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
397.20 €
Vianočné ozdoby na verejné osvetlenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IN kom, spol. s r.o.
404.36 €
Poplatok za ročné vedeni účtu majiteľa cenných papierov za rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
55.97 €
Za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
144.00 €
Dopravná značka a gumový podstavec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IMPULZ MEDIA, s.r.o.
76.80 €
Vyhotovenie GP č. 10935479-247/16 - zameranie stavby bývalého zdravotného strediska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
170.00 €
Videorekorder na kamerový systém Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
210.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
263.71 €
Dobropis - Publikácia "Za potulkami POHRONSKOU CESTOU" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
-160.00 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SIVEX, s.r.o.
274.80 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1299.06 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za stravu za mesiac November v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
159.30 €
Oprava tesnenia ventilu v kotolni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
10.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Montáž vianočnej výzdoby v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
474.84 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
128.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
41.65 €
Regionálne kalendáre a jednostranový kalendár A3 na rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
339.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.08 €
Diár samosprávy 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
6.65 €
Obecné noviny rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
152.00 €
Oprava strešného okna na MSKC a výmenu poškodených častí strešnej krytiny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Holý ml. KLAMPIARSTVO
145.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
31.20 €
Za odohraté divadelné predstavenie O Červenej čiapočke + Mikuláš dňa 1.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Divadlo bez opony s.r.o.
250.00 €
Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
216.00 €
Členský príspevok - Združenie obcí - RVC Nitra na rok 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
220.00 €
Publikácia "Za potulkami Pohronskou cestou" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
160.00 €
Členský príspevok - Združenie miest a obcí Slovenska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
182.00 €
Pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
0.00 €
Školenie - účtovná závierka v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INFO PARTNERS s.r.o.
76.00 €
Vianočné ozdoby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IN kom, spol. s r.o.
1287.24 €
Štrk na zimný posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
214.56 €
Za GP č. 10935479-38/16 - MK ulička u Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
346.00 €
Za stravu za mesiac Október v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
156.60 €
Zálohová faktúra na pelety Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOPEL, a.s.
1523.29 €
Rozbor pitnej vody - Šatne TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
116.12 €
Inzercia v MY Noviny Žiarskej kotliny - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
124.80 €
Pracovná obuv, nohavice a rukavice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
155.74 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1381.61 €
Rezivo na amfiteáter - oprava Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Spektrum s.r.o.
1098.00 €
Členský príspevok - Združenie mikroregiónu Nová Baňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
108.10 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
240.05 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Profi-hygiena s.r.o.
84.60 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Úprava miestnej komunikácie na Inovec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
307.80 €
Za práce drvičom konárov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
214.50 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.20 €
Právne zastupovanie vo veci vysporiadanie nehnuteľnosti MK Križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
799.66 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
54.50 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Plech na amfiteáter do tunela Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KJG
322.72 €
Hrnčeky s potlačou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
104.40 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
130.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
83.30 €
Štrk na posyp a na krajnice cesty do Chujacov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
644.50 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
231.89 €
Povinné zákonné poistenie od 1.1.2017 do 31.12.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
97.75 €
Vyvolanie fotografií Stretnutie Jubilantov a Uvítanie detí 6.-7.10.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
14.63 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1406.56 €
Úplné znenia zákonov 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
0.00 €
Za stravu za mesiac September v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
162.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.35 €
Výkopové práce - úprava potoka a terénu verejných priestranstiev v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
307.80 €
Zálohová faktúra na učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠEVT a.s.
34.87 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
200.50 €
Za štrk pri garáže dolný závoz Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
389.10 €
PVC rúra pred garáže dolný závoz Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFIMONT NB s.r.o.
553.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.64 €
Kniha Tekov z neba - 1. časť platby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
0.00 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
58.20 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota II. etapa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STRABAG s.r.o.
41310.11 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STRABAG s.r.o.
109091.66 €
Systémová podpora URBIS od 1.10.2016 do 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Strava hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
150.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.16 €
Kniha Tekov z neba - záloha Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CBS spol, s.r o.
671.00 €
Za prepravu osôb dňa 21.9.2016 Veľká Lehota - Jablkonka /Poľsko/ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
502.00 €
Za vodu - Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
14.04 €
Za vodu - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
15.44 €
Za vodu - Spoločensko-kultúrne centrum Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
29.48 €
Za vodu - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
70.20 €
Úplné znenia zákonov 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
59.20 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Dáždniky pre jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
288.72 €
Revízia kotla ATMOS DC 32 SP a expanznej nádoby Reflex N35 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vincent ČIERNY
18.00 €
Dresy pre Telovýchovnú jednotu Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Branisla Kondrčík
350.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota II. etapa" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pinkfreedom s.r.o.
150.00 €
Za stravu za mesiac August v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
175.50 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
116.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Zabezpečenie verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pinkfreedom s.r.o.
600.00 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1450.79 €
Materiál na betónový základ pod zastávku v časti obce Dolina Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MONT-DESIGN, s.r.o.
305.42 €
Toaletný papier a papierové utierky do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
42.20 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.63 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
132.70 €
Divadelné predstavenie "Princezná a drak" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAMARIKI o.z.
250.00 €
Autobusová zástavka - časť obce Dolina Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
988.00 €
Osadenie stĺpa pri ZŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
428.05 €
Regále do archívu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
426.25 €
Štrk na betón pod zastávku - Dolina Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
137.00 €
Za odvoz odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1804.81 €
Za stravu za mesiac Júl v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
194.40 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
91.04 €
Práca s drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
167.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.87 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Divadelné predstavenie "Víla a škriatok" (z technických dôvodov nebolo "Princezná a drak") Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAMARIKI o.z.
250.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Pracovné oblečenie, obuv a rukavice pre pracovníkov menších obecných služieb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
261.78 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2016 do 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
19.50 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
32.69 €
Noviny My Žiarskej kotliny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
139.99 €
Stojanový ventilátor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
22.67 €
Ročný poplatok za služby obce.info Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
75.36 €
Ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
99.00 €
Ubytovanie Brno - výlet a Stret. Lehôt Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRAGENTER s.r.o.
2204.00 €
Zálohová faktúra z ubytovanie v hoteli VORONEZ 2 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRAGENTER s.r.o.
2204.00 €
Tlačivá na daňové priznanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
17.00 €
Vyvolanie fotografií z Folklórnych dní a Slávnostného odhalenia sochy gajdoša Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
12.79 €
Oprava motorového vozidla Peugeot 206 ZC246AO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Autoservis KOVOHRON v.d.
129.96 €
Bezdrôtová klávesnica a myš pre matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
40.80 €
Preprava osôb na Stretnutie Lehôt a Lhot - Ostrožská Lhota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
770.69 €
Havarijné poistenie motorových vozidiel - EuroKasko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
206.43 €
Odvoz odpadu - kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Kontajner 7m3 - asymetrický Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNIKOV NITRA s.r.o.
1004.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
252.56 €
Za vykonané pilčícke práce - rozpílenie hrubých kmeňov zo starých líp na sochy a lavice na amfiteátri Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Mánik
70.00 €
Kosenie popri hlavnej ceste Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
185.76 €
Oprava čerpadla - šatne TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Bugár - SERVIS MEN
448.80 €
Za stravu za mesiac Jún v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
213.30 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1427.53 €
Oprava fasády a náter strech na starej márnici Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
1653.64 €
Práce naviac na Dome smútku - náter sokla a pilierov pred Domom smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
230.94 €
Oprava fasády a náter strechy Domu smútku Veľká Lehota v zmysle ZoD č. 4/2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
4776.48 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.23 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.33 €
Zabezpečenie BOZP, PO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
108.00 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
206.92 €
Systémová podpora URBIS od 1.7.2016 do 30.9.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Sprievodcovské služby na Slavkov, Brno 30.6.- 1.7.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexander Nagy
120.00 €
Prenájom stolov s lavicami na Folklórne dni 10. - 12. júna 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
158.32 €
Fotokniha a fotografie z Folklórnych dní 10.-12. júna2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
59.17 €
Za krátkodobý odber na Folklórne dni na amfiteátri Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
38.29 €
Za prenájom WC a sanitárnej techniky na Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
396.00 €
Overenie individuálnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
398.32 €
Elektroinštalačné práce na amfiteátri Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
321.85 €
Pripojenie krátkodobého odberu na amfiteátri počas Folklórnych dní od 10. - 12 júna 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
Doprava DFS Kornička z Trenčína do Veľkej Lehoty a späť na DFF POD INOVCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Sun bus s.r.o.
300.00 €
Za stravu za mesiac Máj v rámci projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
237.60 €
Za odvoz kontajnerov a za štrk pri školu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
323.50 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
45.53 €
Hrnčeky, perá, tašky a pohľadnice s erbom obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
620.88 €
Občerstvenie na Pohronské slávnosti a Detský folklórny festival Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Konečný Gastro - nov
775.00 €
Oprava elektrických zariadení na budove Domu smútku a bývalého obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Garaj - GARTECH
138.60 €
Za odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu za mesiac máj Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1211.58 €
Program na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Tričko s potlačou Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Grajzeľ
240.00 €
Členský príspevok na rok 2016 pre Združenie miest a obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
108.10 €
Za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
63.12 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.14 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.64 €
Toal. papier a papierové utierky na Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
42.20 €
Sada na čistenie potrubia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
373.92 €
Tesniaci pás na komín na kolumbárium Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
63.00 €
Majetkoprávne vysporiadnie nehnuteľností pod MK - križovatka Pirte, ulička u Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1000.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
41.65 €
Vypracovanie revíznych správ na budovy MSKC, bývalý obecný úrad, Dom smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Garaj - GARTECH
350.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Výroba drevených plastík 2 ks Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Stanik - Artefakt
700.00 €
Zálohová faktúra na program IVES Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Cement - podstavec pod gajdoša a pod reliéfy na amfiteátri Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
111.90 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
216.88 €
Elektroinštalačné práce na amfiteátri - prípravy na 23. detský folklórny festival Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
490.21 €
Úprava zobratenie virtuálneho cintorína Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATAZ s.r.o.
50.00 €
Osadenie gajdoša Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
168.37 €
Výmena plastových vchodových dverí a presklenej steny na Dome smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ALFAPLAST trade s.r.o.
5952.70 €
Predplatné "Poradca 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mestký mobiliár spol. s r.o.
1359.00 €
Výroba drevenej sochy gajdoša Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Stanik - Artefakt
1000.00 €
Meracie koliesko, značkovacie spreje na miestnu komunikáciu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PRESNE, s.r.o.
92.15 €
Dlažba na amfiteáter pod ohradu a pod stoly Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
399.32 €
Zverejnenie cintorína v obci Veľká Lehota do virtuálneho infosystému www.pamiatkazosnulych.sk Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATAZ s.r.o.
1150.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Dovoz dreva z Malej Lehoty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
146.00 €
Za vypracovanie projektovej dokumentácie: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
990.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1403.68 €
Zálohová faktúra na predplatné "Poradca 2017" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.61 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.26 €
Za vysporiadanie pozemkov pod MK Garajovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
500.00 €
Betónová dlažba pod Plechovú garáž pri Multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
189.48 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
227.00 €
Kotvenie plechovej garáže pri Multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ALSIM, s.r.o.
15.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Plechová garáž 3x5m pri multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ALSIM, s.r.o.
350.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Doplnenie verejné osvetlenia a rozhlasu v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
3691.56 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MIROMAX, s.r.o.
74.00 €
Výroba a montáž oplotenia na amfiteátri Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
529.00 €
Výroba a montáž brány pri urnovej stene a brány pri Dome smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
866.00 €
Úprava cesty na Drozdovo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
159.60 €
Štrk na cestu k Drozdovu a k amfiteátru Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
738.00 €
Maliarske práce - WC na Dome smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Čík
120.00 €
Spotreba vody v prenajatom priestore Veľká Lehota s. č. 50 Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
5.34 €
Spotreba vody v prenajatej budove s.č. 50 Veľká Lehota Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
16.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1158.97 €
Podložky pod stoličku v kancelárii starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: A J Prudukty a.s.
36.48 €
Záložný zdroj do kancelárie OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
110.40 €
Za prevádzku rozhlasu za rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
0.00 €
Výroba a montáž zábradlia, oprava zábradlí v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
462.00 €
Výroba a montáž konštrukcie na oplotenie amfiteátra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
916.00 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.67 €
Pracovné stretnutie matrikárok SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
116.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
36.00 €
Pilčícke práce - spílenie 2 smrekov v parku pred kostolom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Miroslav Herczeg
300.00 €
Za výrub Lipy malolistej na cintoríne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vladimír Šmelko
700.00 €
Podložky pod stoličky v kancelárii OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: A J Prudukty a.s.
64.80 €
Za vyhotovenie GP MK križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
339.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.4.2016 do 30.6.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Okrasné kríky do parku pred kostolom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Helena Forgáčová Pestovanie a predaj okrasných drevín
67.50 €
Inzerát v novinách Regionálnych novinách Žiarsko Štiavnicko-Žarnovicko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
139.20 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
130.20 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.61 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
173.00 €
Za vodu - Dom smútku č. 335 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
4.21 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
201.89 €
Za práce drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
173.39 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
7.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
118.28 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
125.28 €
Z odvoz kalu zo septíka pri MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
76.72 €
Za vodu - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
7.02 €
Za vodu - Spoločensko-kultúrne centrum Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
84.24 €
Za vodu - Obecná budova č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
26.68 €
Publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
29.80 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
143.46 €
Matričné tlačivá Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Centrum polygrafických služieb
20.88 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
971.87 €
Za prevoz lín z Malej Lehoty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
84.42 €
Vypracovanie rozpočtu na stavbu telocvične pri ZŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ivan Boroš
200.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.64 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
675.00 €
Čistiace a hygiencké prostriedky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.51 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Výmena čidla airbagu vo volante - Peugeot 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠMIKNIAR PAVEL
227.30 €
Pilčícke práce - spílenie 3 smrekov pod bytovkou pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Mánik
50.00 €
Regulácia osvetlenia na Multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
26.38 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
67.32 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
198.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
838.44 €
Hudba reprodukovaná zvonkohrou od 1.1.2016 do 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Hudba reprodukovaná v obecnom rozhlase od 1.1.2016 do 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Za štrk na zimný posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
270.00 €
Redukcia a kábel na PC - matrika Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
25.20 €
Vypracovanie strategického dokumentu PHRSR obce Veľká Lehota Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: SCARABEO-SK, s.r.o.
635.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1099.73 €
Poskytovanie dátovej služby NBsieť za obdobie 1-12/2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Lýdia Klačková
119.23 €
Vlajka obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
92.02 €
Vlajka a zástava SR na Voľby do NRSR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
40.01 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.62 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
112.68 €
Údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
1183.00 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
177.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Inzerát v novinách MY Noviny Žiarskej kotliny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
43.68 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
126.96 €
Vstupová tabula do obce, tabule zákaz sypania smetí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
420.97 €
Dobpropis za stravné lístky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: VIAPRO s.r.o.
183.60 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za stravné lístky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
144.00 €
Za pelety do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOMASA, združenie právnických osôb
0.00 €
Nákup diaľničnej známky na rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
50.00 €
Za doplnkové služby na web stránke obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
162.00 €
Za stravné lístky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2220.54 €
Pelety do Spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOMASA, združenie právnických osôb
1469.80 €
Za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
5620.00 €
Koncesionárske poplatky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RTVS s.r.o.
54.58 €
Úrazové poistnie UoZ od 1.1.2016 do 30.06.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
48.75 €
Systémová podpora URBIS od 1.1.2016 do 31.3.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za doménu, webhosting webstránky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Za zber elektroodpadu Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
23.44 €
Kosenie trávnatých plôch v okolí COOP Jednota vo Veľkej Lehote v r. 2015 5x Odb.: COOP Jednota Žarnovica, SD
Dod.: Obec Veľká Lehota
21.00 €
Spotreba vody v prenajatom priestore Veľká Lehota s. č. 50 Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
7.58 €
Spotreba vody v prenajatej budove s.č. 50 Veľká Lehota Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
2.53 €
Za zber elektroodpadu Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.49 €
Aktualizácia prehľadu o vodárenskej infraštruktúre v Obci Veľká Lehota Odb.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
180.00 €
Nájom pozemku za r. 2015 Odb.: Orange Slovensko, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1717.67 €
Spotreba vody v prenajatej budove s.č. 50 Veľká Lehota Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
8.42 €
Spotreba vody v prenajatom priestore Veľká Lehota s. č. 50 Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
2.81 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1759.34 €
Za dodávku elektrickej energie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-417.46 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.19 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
234.00 €
Poistenie majetku obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
397.20 €
seminár - účtovná závierka v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INFO PARTNERS s.r.o.
37.00 €
Ročný poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
47.96 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
200.50 €
Kabelážny systém v kanceláriách OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
1191.70 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
117.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1279.61 €
Prezentácia pod názvom "Rieka Žitava a Požitavie" 16.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: OZ Maximilián Hell a Slovensko
70.00 €
Realizácia vianočnej výzdoby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
172.78 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
108.19 €
Projektová dokumentácia osvetlenia pre Multifunkčné ihrisko - skutkový stav Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: GaMa Slovakia s.r.o.
48.00 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
175.96 €
Tabuľa - "Zákaz sypania smetí" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
345.79 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľká Lehota 2015-2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marta Vida - Nobilis Vida
100.00 €
Stolové regionálne kalendáre a jednolistové kalendáre A3 na rok 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SB PRESS s.r.o.
333.60 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Členské za rok 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
100.00 €
Za štrk na zimný posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
136.20 €
Divadelné predstavenie - Mikulášsky program 4.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Dagmar Rostandt
216.80 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
225.00 €
Za osadenie stĺpa, oprava verejného osvetlenia, montáž zásuvky OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
476.30 €
Za vianočné osvetlenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
725.38 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
Za diár samosprávy 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
6.65 €
Za vyhotovenie GP - Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
271.00 €
Za vyhotovenie GP MK Garajovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
427.00 €
Zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko" pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
81205.32 €
Členský poplatok na rok 2016 - ZMOS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
187.93 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: VIAPRO s.r.o.
183.60 €
Drvenie bioopadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
161.01 €
Členský poplatok - RVC Nitra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
220.00 €
Merač rýchlosti Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BELLIMPEX s.r.o.
1980.00 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
110.64 €
Nástenné hodiny do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: OLHA TRADE s.r.o.
17.99 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
57.96 €
Tabuľa - prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
181.88 €
Poskytnutie zľavy - Hodová zábava 14.11.2015 Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
7.56 €
Hudobná produkcia - 14.11.2015 Hodová zábava Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Viglaš LEGENDA SHOW
600.00 €
Nástenné hodiny do MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: OLHA TRADE s.r.o.
29.98 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1478.27 €
Členský poplatok - Mikroregión Nová Baňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie mikroregiónu Nová Baňa
111.70 €
Výroba a montáž zábradlia na schody pri Multifunkčnom ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
565.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
20.00 €
Za vypracovanie znaleckého posudku na rozostavanú telocvičňu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Miroslav Hric
230.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.95 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.87 €
Za hudobnú produkciu Hodová zábava 14.11.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
25.20 €
Zámočnicke práce a montáž bránky na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Bránik
1091.00 €
Za vyvovanie fotografií - Jubilanti 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
9.96 €
Za vysporiadanie pozemkov pod MK Víglaš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1000.00 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.04 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
207.88 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
103.67 €
Za práce drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
173.39 €
Za dopravné značky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
142.80 €
Za štrk na zimný posyp Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
953.18 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
162.36 €
Za vyhotovenie GP MK č. Vatalovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
150.00 €
Stav. materiál na schody na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Precon s.r.o.
166.19 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
114.66 €
PZP MV EČV ZC 246AO Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
92.62 €
Oplechovanie komína - šatňa TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stanislav Čík
80.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1111.39 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
191.29 €
Nákup toal. papiera a papierových utierok na ruky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
32.47 €
Za štrk pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
123.00 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.64 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
30.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu - cesta na Víglaš a amfiteáter Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
248.00 €
Pelety do Spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOMASA, združenie právnických osôb
0.00 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
35.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.08 €
Pelety do Spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BIOMASA, združenie právnických osôb
1433.80 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Detské ihrisko BRIDGE pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
239.78 €
Dáždnika pre Jubilantov 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Alexandra Valkovičová - MICHEL
288.20 €
Za vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Systémová podpora URBIS od 1.10.2015 do 31.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za prepravu osôb - Veľká Lehota - Jablkonka 23.9.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
578.40 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
161.28 €
Výroba a montáž nábytku do kancelárií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Maroš Zduch
2210.00 €
Učebné pomôcky hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
76.85 €
Revízia kotla v MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Vincent ČIERNY
18.00 €
Zákony 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
0.00 €
Za spotrebu vody - Cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
28.08 €
Za spotrebu vody - Dom smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
18.25 €
Za spotrebu vody - Spoločensko-kultúrne centrum č. 52 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
35.10 €
Za spotrebu vody - Bývalý obecný úrad č. 50 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
12.64 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1253.27 €
Za dopravné značky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
741.12 €
Pracovné stretnutie matikárok SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
114.00 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
75.55 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
83.30 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
207.37 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.30 €
Brány na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Zduch Tomáš
1000.00 €
Predplatné aktualizácií - úplné znenie zákonov 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
59.20 €
Dátový rozvádzač dvojdielny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
275.38 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
40.63 €
Zľava na telefón Dod.: Orange Slovensko, a.s.
-4.07 €
Nové ozvučenie do Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
391.37 €
Zálohová faktúra za detské ihrsko pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: L-DEN Slovakia, spol. s r.o.
959.16 €
Oprava verejného osvetlenia po údere bleskom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1802.64 €
Za odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Odvoz kalu zo septika pri MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
154.77 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
189.36 €
Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Margita Marková
542.32 €
Za nový mobilný telefón Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1.00 €
Za štrk na úpravu trojuholníka pri pekárni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
137.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1708.66 €
Zaručená elektronická pečať Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Plastové nádoby na odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BINS s r.o.
747.00 €
Úrazové poistnie UoZ od 1.8.2015 do 31.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
19.50 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.00 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za odvoz kontajnera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
158.84 €
Za odvoz kontajnera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
117.20 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
414.94 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
28.66 €
Služba Obce.info mini Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DATATRADE s.r.o.
75.36 €
Prekládka telekomunikačného vedenia - príprava pre Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZYRY - Tem, s.r.o.
1824.05 €
Havarijné poistenie motorového vozdila Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
206.43 €
Led trubide na verejné osvetlenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavol Hromý
307.00 €
Preprava osôb na Stretnutie Lehôt a Lhot v Lehote pri Nitre 4.7.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Herda
319.20 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
158.64 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
3.00 €
Úprava miestnej komunikácie v časti obce Inovec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: TJCX s.r.o.
1176.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
1171.16 €
Za odvoz kontajnera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
98.80 €
Za odvoz kontajnera a štrk na schody ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
212.56 €
Oprava rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MK hlas, s.r.o.
95.00 €
Za kamerový systém a opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
771.41 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.47 €
Oprava vežových hodín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTROČAS s.r.o.
382.80 €
Za kosenie popri miestnych komunácií v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
290.40 €
Trovy právneho zastupovania - majetko-právne vysporiadanie MK Jenisovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1500.00 €
Fotokniha a fotografie z Oslav obce a 22. DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o.
40.57 €
Za hrnčeky, perá, pohladnice a papierové tašky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Broart - reklamná agentúr
696.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
27.98 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
257.88 €
Program URBIS od 1.7.2015 do 30.9.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Za odvoz kontajnera a štrk na schody ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
335.50 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
129.48 €
Pripojenie krátkodobého odberu od 6.6.2015 do 7.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
117.60 €
Seminár - Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektmi verejnej správy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROEKO s.r.o.
0.00 €
Kosenie pre ZŠ a telocvični Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AROWANA, s.r.o.
146.00 €
Za dodávku elektriny - Víglaš 6.-7.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
36.83 €
Poskytovanie dátovej služby - internet za obdobie 1-12/2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Lýdia Klačková
119.23 €
Plakety a diplomy na 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
180.07 €
Vrecia na odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: BINS s r.o.
45.00 €
Seminár - Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektmi verejnej správy Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROEKO s.r.o.
69.00 €
Vystúpenie Adama Ďuricu 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AD MUSIC s.r.o.
0.00 €
Za komunálny odpad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1235.05 €
Preprava DFS Radosť z Banskej Bystrice 7.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Kohút
144.00 €
Odvoz kontajnera a štrk na betón pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
261.95 €
Sanitárna technika od 6.6.2015 do 7.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
660.00 €
Zhotovenie banerov na 22. DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
199.25 €
Interaktívno-tanečná show Crazy Chichi 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CHICHIWORLD, s.r.o.
520.00 €
Plošina na opravu fasádnych hodín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RAYAN s.r.o.
103.80 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.79 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Ozvučenie a osvetlenie podujatia 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Vladimír Fabo
430.00 €
Vypracovanie zdravotného posudku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
10.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu - MK - Jenisovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
295.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
35.71 €
Maľovanie kotolne, čistenie kanalizácie na šatniach TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Čík
75.00 €
Inzercia 26.5.2015 MY Noviny Žiarskej kotliny Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Petit Press, a.s.
244.80 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
249.92 €
2. Záloha za vystúpenie Adama Ďuricu 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AD MUSIC s.r.o.
1150.00 €
Montáž kamerového systému Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1157.28 €
Vizitky, vlajka stolová, erb, menovka na dvere Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
229.16 €
Autorská odmena za licenciu na Oslavy obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
120.00 €
Za odvoz kontajnera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
166.60 €
Práce s drvičom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
179.58 €
Za vypracovanie správy pre účely auditu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
59.76 €
Zákony 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Toaletný papier, Papierové utierky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CWS-boco Slovensko, s.r.o.
42.20 €
Kontajner 7m3 - asymetrický Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNIKOV NITRA s.r.o.
1004.00 €
Projekčné práce za preloženie tel. stĺpa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZYRY - Tem, s.r.o.
42.00 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
159.72 €
Za plagát na Oslavy obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KLEMO, spol. s r.o.,
47.00 €
Za opravu krovinorezu Dod.: Jozef Vozár - GARDEN
140.50 €
Za vyhotovenie rozpočtu k projektovej dokumentácii Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Gašparík Martin GAMA
95.00 €
Za štrk na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
274.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1204.09 €
Za seminár - Aktuálne otázky financovania školstva v roku 2015 Dod.: NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
0.00 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
242.96 €
Program na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Zákony 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.25 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.20 €
Za vyhotovenie rozpočtu k projektovej dokumentácii Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Gašparík Martin GAMA
70.00 €
Montáž a demontáž vianočných ozdôb a oprava verej. osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
674.56 €
Za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
51.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: GaMa Slovakia s.r.o.
72.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.38 €
Za opravu dverí - bývalý Obecný úrad Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ALFAPLAST trade s.r.o.
172.22 €
Za odvoz kontajnera a štrk na cintorín Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
575.59 €
Za stravné lístky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2143.85 €
Program na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Stuhy na máj Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stuhy, s.r.o.
13.01 €
Vyhotovenie polohopisu a výškopisu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Viliam Struhár
90.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
400.00 €
Pracovné oblečenie pre pracovníkov §54 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROFI SAFETY s.r.o.
247.85 €
Kniha - Meranie času Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Blaha
12.00 €
Za odvoz separového odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
112.80 €
Platba za doménu www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
120.00 €
Zmena grafiky www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
100.00 €
Zriadenie webove aplikácie www.velkalehota.eu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: webex media, s.r.o.
300.00 €
Pracovné stretnutie matikárok SR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RVC Martin
114.00 €
Školské pomôcky - hm. núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Daffer spol. s r.o.
221.31 €
Za zimnú údržbu miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Cestrná nákladná doprava
216.00 €
Za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
1367.96 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.4.2015 do 31.1.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.4.2015 do 31.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.4.2015 do 31.8.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.4.2015 do 31.7.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.4.2015 do 30.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Za telefón - kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.51 €
Za telefón - kancelária OcÚ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.07 €
Za seminár - Aktuálne otázky financovania školstva v roku 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
20.00 €
Za mobil Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
33.43 €
Členské 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Združenie miest a obcí - Žiarsky región
111.70 €
Strava - hmotná núdza Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota
276.00 €
Odvoz kontajnerov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
100.25 €
Drvenie bioodpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Technické služby mesta Nová Baňa
362.36 €
Betónový odpadový kôš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
225.00 €
Systémová podpora URBIS (od 1.4.2015 do 30.6.2015) Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
175.00 €
Realizácia verejného osvetlenia pri priechodoch pre chodcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o.
1448.70 €
Za verejný prenos prostredníctvom miestneho rozhlasu na r. 2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Redukcia na PC na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Netronics, s.r.o.
18.00 €
Za prevedené stavebné a maliarske práce na Dome smútku a šatniach na ihrisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Čík
277.00 €
Za odvoz kontajnera Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠIPIKAL Karol
155.45 €