Kultúra

Kam ísť na výlet v novembri? UbytovanieNaSlovensku.eu

Kalendár kultúrnych podujatí v Obci Veľká Lehota na rok 2019

Názov podujatia: Gajdošské fašiangy - Gajdošský kultúrny program a fašiangové zabíjačkové špeciality
Termín konania : 02. marec 2019
Miesto konania : sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori : Obec Veľká Lehota, POS Žiar nad Hronom

Názov podujatia: Stavanie mája
Termín konania : 28. apríl 2019
Miesto konania : pred miestnym pohostinstvom
Organizátori : Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: 26. Detský folklórny festival „Pod Inovcom“
Termín konania: 09. jún 2019
Miesto: Amfiteáter Veľká Lehota
Organizátori: POS Žiar nad Hronom, Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Zájazd do Lhoty pod Horami na 39. stretnutie Lehôt a Lhot
Termín konania: 4. - 6. júl 2019
Miesto: Lhota pod Horami v ČR
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Posedenie jubilantov
Termín konania: 24. október 2019
Miesto: sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Úvítanie detí do života
Termín konania: 25. október 2019
Miesto: sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Starký, starká, prečítaj mi rozprávku - Mesiac úcty k starším
Termín konania: november 2019
Miesto: ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Organizátori: ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Názov podujatia: Mikulášsky program
Termín konania: 4. december 2019
Miesto: Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Vianočný koncert
Termín konania: 28. december 2019
Miesto: kostol sv. Martina vo Veľkej Lehote
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Vianočná benefičná akadémia
Termín konania: december 2019
Miesto: ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Organizátori: ZŠ s MŠ Veľká Lehota

História kultúrnych podujatí