Kultúra

Kam ísť na výlet vo  februári? UbytovanieNaSlovensku.eu

Kalendár kultúrnych podujatí v Obci Veľká Lehota na rok 2018


Názov podujatia: Gajdošské fašiangy - Gajdošský kultúrny program a fašiangová obecná zabíjačka - predaj zabíjačkových špecialít
Termín konania : 10.02.2018
Miesto konania : sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori : Obec Veľká Lehota, POS Žiar nad Hronom

Názov podujatia: Stavanie mája
Termín konania : 30.04.2018
Miesto konania : pred miestnym pohostinstvom
Organizátori : Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Deň matiek
Termín konania : máj 2018
Miesto konania : sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: 25. Detský folklórny festival „Pod Inovcom“, Pohronské slávnosti
Termín konania: 09.-10. jún 2018
Miesto: Amfiteáter Veľká Lehota
Organizátori: POS Žiar nad Hronom, Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Zájazd do Lhotky pod Ondřejníkem na 38. stretnutie Lehôt a Lhot
Termín konania: 5. - 7. júl 2018
Miesto: Dlouhá Lhota a Husí Lhota pri Mladej Boleslavy v ČR
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Posedenie jubilantov, Uvítanie detí do života
Termín konania: október 2018
Miesto: sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Starký, starká, prečítaj mi rozprávku - Mesiac úcty k starším
Termín konania: november 2018
Miesto: ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Organizátori: ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Názov podujatia: Mikulášsky program
Termín konania: 06.12.2018
Miesto: Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Vianočná benefičná akadémia
Termín konania: december 2018
Miesto: ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Organizátori: ZŠ s MŠ Veľká Lehota

História kultúrnych podujatí