Kultúra

Kam ísť na výlet v decembri? UbytovanieNaSlovensku.eu

Kalendár kultúrnych podujatí v Obci Veľká Lehota na rok 2019

Názov podujatia: Vianočný koncert
Termín konania: 28. december 2019
Miesto: kostol sv. Martina vo Veľkej Lehote
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Gajdošské fašiangy - Gajdošský kultúrny program a fašiangové zabíjačkové špeciality
Termín konania : 22. február 2020
Miesto konania : sála Spoločensko-kultúrneho centra

Názov podujatia: Gajdošské fašiangy - slávnostná sv. omša za nositeľov tradícií
Termín konania : 23. február 2020
Miesto konania : rímsko-katolícky kostol sv. Martina                                                                                                                                     Organizátori : Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Stavanie mája
Termín konania : 30. apríl 2020
Miesto konania : pred miestnym pohostinstvom
Organizátori : Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Folklórne dni - Pohronské folklórne slávnosti, 27. Detský folklórny festival „Pod Inovcom“
Termín konania:  6.-7. jún 2020
Miesto: Amfiteáter Veľká Lehota
Organizátori: POS Žiar nad Hronom, Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Zájazd do Mníchovej Lehoty na 40. stretnutie Lehôt a Lhot
Termín konania:  júl 2020
Miesto: Mníchova Lehota pri Trenčíne
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Posedenie jubilantov
Termín konania:  október 2020
Miesto: sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Uvítanie detí do života
Termín konania:  október 2020
Miesto: sála Spoločensko-kultúrneho centra
Organizátori: Obec Veľká Lehota


Názov podujatia: Mikulášsky program
Termín konania: december 2020
Miesto: Spoločensko-kultúrne centrum Veľká Lehota
Organizátori: Obec Veľká Lehota

Názov podujatia: Vianočný koncert
Termín konania: december 2020
Miesto: rímsko-katolícky kostol sv. Martina
Organizátori: Obec Veľká Lehota

História kultúrnych podujatí