História kultúrnych podujatí

18. Detský folklórny festival 2011

18. ročník Detského folklórneho festivalu
"Pod Inovcom",

V nedeľu 12.6.2011 o 14:00 hod na amfiteátri vo Veľkej Lehote sa konal 18. ročník DFF Pod Inovcom.

Na festivale vystúpili súbory z nášho regiónu:
Čerešnička Veľká Lehota
Škovránok Malá Lehota
Makovička Hliník nad Hronom
Úsmev Hodruša-Hámre

Ako hostia festivalu vystúpili:
Destký folklórny súbor Gerulata Bratislava
Detský folklórny súbor Čuňovský kŕdel z Bratislavy
Spevácka folklórna skupina z Veľkej Lehoty