Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota 52
966 41 Veľká Lehota

IČO: 00 321 061

DIČ: 202 1111 499

- nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nová Baňa

IBAN: SK41 0200 0000 0014 3483 7953

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Starosta obce: Jozef MihálTel. 045/6726148,

mob. 0908 158 118 

E-mail: obec@velkalehota.eu

Kancelária obecného úradu a matriky: 045/672 61 49

Referentka, zástupkyňa matrikárky: Ing. Anna Vatalová, vatalova@velkalehota.eu

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková, manikova@velkalehota.eu

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU:

Pondelok 7:30 hod.  15:30 hod.
Utorok 7:30 hod. 15:30 hod.
Streda 7:30 hod. 17:00 hod.
Štvrtok 7:30 hod. 15:30 hod.
Piatok 7:30 hod. 14:00 hod.

Obec Veľká Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

wbx s.r.o.

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód