Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

Kamil Danko - 149 hlasov,

Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,

Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,

Rudolf Šniager - 50 hlasov,

Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,

Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,

Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,

Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,

Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,

Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,

Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,

Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,

Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,

Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,

Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,

Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,

Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,

Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,

Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,

Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 

Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,

Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,

Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596.

Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.