Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpa pozemku EKN 1508/4 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Oľga Sekerková
153.55 €
Prenájom pivných setov - 2 stolov a 4 lavíc Odb.: Stanislav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
4.00 €
Prenájom domu smútku Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ivan Binder
10000.00 €
Zmena cenových podmienok zhodnotenia odpadov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ENVIROPOL s.r.o.
0.00 €
Prenájom stolov a stoličiek Odb.: Alena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
6.00 €
Prenájom riadu, stolov a stoličiek Odb.: Viera Ebergényiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
3.50 €
Prenájom pivných setov - 7 stolov a 14 lavíc Odb.: Peter Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
14.00 €
Prenájom riadu Odb.: Lenka Krbaťová
Dod.: Obec Veľká Lehota
3.50 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC Odb.: Ing. Pavol Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - Vydanie publikácie "Veľká Lehota v spomienkach..." Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8500.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: RENOVIA s.r.o.
45962.68 €
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
15040.00 €
Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Okresný súd Žiar nad Hronom
0.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: František Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC Odb.: Helena Búryová
Dod.: Obec Veľká Lehota
82.00 €
Prenájom riadu Odb.: Dagmar Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
6.40 €
Prenájom riadu Odb.: Mgr. Jana Žňavová
Dod.: Obec Veľká Lehota
14.60 €
Prenájom riadu Odb.: Jaroslav Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
12.00 €
Prenájom riadu Odb.: Mgr. Magdaléna Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
15.70 €
Za odber elektrickej energie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
1532.65 €
Za pozemok pod potokom Žitava II. etapa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Helena Lalíková
562.31 €
Prenájom priestorov v MSKC Odb.: Ján Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Prenájom priestorov v MSKC Odb.: Ivana Hubačová
Dod.: Obec Veľká Lehota
32.00 €
Zriadenie vecného bremena na elektrickú prípojku parc. CKN č. 725/2 Odb.: Ján Bratko
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Za pozemok pod potokom Žitava I. etapa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Dušan Makovický
323.75 €
Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: CADDÍK, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1392.00 €
Zber a likvidácia vytriedených zložiek komunálnych odpadov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
0.00 €
Zriadenie vecného bremena na vodovodnú prípojku k RD č. 211 Odb.: Peter Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Zmluva o odbere drevného odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
50.00 €
Zber separovaného odpadu v obci Odb.: E-cycling s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom Domu smútku - Emília Chujacová Odb.: Emília Chujacová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Prenájom Domu smútku - Jolana Mišurová, Veľká Lehota Odb.: Jolana Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Zmluva o dotácii Odb.: DOMINIK n.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1500.00 €
Prenájom Domu smútku - Eva Gábrišová, Nová Baňa Odb.: Eva Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Dotácia TJ Partizán Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Občianske združenie Folklórny súbor Šumiačan
5100.00 €
Prenájom Domu smútku - Marta Gábrišová Odb.: Marta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Povinné zmluivné poistenie príves za traktor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
27.46 €
Povinné zmluvné poistenie traktor Zetor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
50.87 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC Odb.: Jozef Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC Odb.: Gabriela Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Nádej Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb n.o.
134.00 €
Prenájom sály v MSKC Odb.: Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Postúpenie práva a povinností pri zhotovení diela "Územný plán obce Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKO-PLAN, s.r.o.
0.00 €
Prenájom sály v MSKC a Domu smútku - Anna Debnárová, Veľká Lehota č. 300 Odb.: Anna Debnárová
Dod.: Obec Veľká Lehota
72.00 €
Prenájom riadu Odb.: Milan Muller
Dod.: Obec Veľká Lehota
9.00 €
Prenájom Domu smútku - Helena Šmondrková, Veľká Lehota 138 Odb.: Helena Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Bzenex BMP, s.r.o.
44118.00 €
Za pozemok pod MK pri cintoríne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Irena Ďurčeková
176.20 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
28.00 €
Prenájom Domu smútku - Jozef Garaj, Veľká Lehota 299 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
27.00 €
Prenájom malej sály v MSKC - Michal Jenis, Veľká Lehota č.427 Odb.: Michal Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
27.00 €
Hudobná projekcia - vianočný koncert 28.12.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.00 €
Zmluva o nájme Spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom sály MSKC - Marianna Garajová, Veľká Lehota 177 Odb.: Jozef Gulai
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSCK -Karol Tutaj, Veľká Lehota 296 Odb.: Karol Tutaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
82.00 €
Prenájom Domu smútku - Ján Bratko, Veľká Lehota 215 Odb.: Ján Bratko
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom hrobového miesta C156 Odb.: Anton Cibiri
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C149 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C159 Odb.: Anton Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C129 Odb.: Irena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta A33 Odb.: Ladislav Mereš
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C137 Odb.: František Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta E53 Odb.: Rudolf Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C132 Odb.: Peter Holienčin
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C48 Odb.: Magdaléna Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C146 Odb.: Karol Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Jaroslav Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C152 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C128 Odb.: Zdenek Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta B6 Odb.: Cecília Túriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D55 Odb.: Jana Mitrovič
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E26 Odb.: Peter Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C160 Odb.: Peter Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C157 Odb.: Ladislav Mereš
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C148 Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C147 Odb.: Štefan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C145 Odb.: Ivan Michálik
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C164 Odb.: Mária Petrovičová
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C30 Odb.: Marian Múller
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C80 Odb.: Magdaléna Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
13.47 €
Prenájom sály v MSKC - Mária Melencová, Veľká Lehota č.302 Odb.: Mária Melencová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom zasadačky v MSKC - Milan Müller, Veľká Lehota č.526 Odb.: Milan Muller
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom sály v MSKC - Ivana Kocianová, Veľká Lehota č.330 Odb.: Ivana Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
67.00 €
Prenájom stolov a stoličiek z MSKC Odb.: Peter Bratko
Dod.: Obec Veľká Lehota
3.40 €
Vypožičanie športového vybavenia Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre Dominik n.o. na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej služby v roku 2019 Odb.: DOMINIK n.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1500.00 €
Prenájom Domu smútku - Emília Garajová, Veľká Lehota č. 467 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Právo uloženia súkromného vodovodného potrubia u Garajov na pozemkoch vo vlastníctve obce Odb.: Stanislav Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2019 do 30.6.2020 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
Bezplatné vypožičanie lôpt a dresov Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Monika Garajová, Veľká Lehota č.84 Odb.: Monika Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
177.00 €
Prenájom Domu smútku - Helena Barienčíková, Veľká Lehota 316 Odb.: Helena Barienčíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Za pozemok pod MK u Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Jarmila Šilerová
20.81 €
Kúpna zmluva č.02247/2018-PKZ -K40416/18.00 - Obec Veľká Lehota, k.ú. Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
237.00 €
Paušál - Mobilný Hlas, Mobilný Internet Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov spojených s účasťou Samuela Kociana a Niny Kocianovej na Majstrovstvách Európy WUKF v karate v Dánsku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠK Karate Nová Baňa
500.00 €
Zabezpečenie externého manažmentu v rámci projektu "WiFi pre Teba" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
990.00 €
Za pozemok pod MK u Garajov - spoločný dvor Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Vladimír Orémus
441.90 €
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Dohoda o budúcej kúpnej zmluve na časť parc. EKN 722/1 a CKN 824/13 v k.ú. Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Urban
1.85 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
3000.00 €
Projekt - Wifi pre Obec Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
7125.00 €
Poskytnutie dotácie na Nákup krojov pre folklórnu skupinu Lehotienka Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Fond na podporu umenia
2000.00 €
Prenájom sály v MSKC - Mariana Zduchová, Veľká Lehota č.7 Odb.: Mariana Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
117.00 €
Administratíva a obstarávanie územného plánu obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Igor Kmeť - ekomap
2550.00 €
Prenájom setov na sedenie Odb.: Karol Tutaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
6.00 €
Kúpa samostatne stojacej garáže Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pavel Garaj
5500.00 €
Darovanie nehnuteľností obci Veľká Lehota v k.ú. Veľká Lehota podľa LV č. 2043, 2510 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ladislav Paukov
0.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Helena Kocianová, Veľká Lehota 192 Odb.: Helena Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Elektronická pečať Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Cena za poskytnutie stravovania pre zamestnancov Obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
3.40 €
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce - projekt Wifi pre teba Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Obecné siete, s.r.o.
7200.00 €
Za pozemok pod MK u Hudcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stanislav Garaj
36.01 €
Za pozemok pod MK u Hudcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mária Debnárová
11.08 €
Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ekoplán, s.r.o.
22200.00 €
Prenájom sály v MSKC - Alena Kocianová, Veľká Lehota č. 182 Odb.: Alena Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Prenájom domu smútku - Elena Šmondrková, Veľká Lehota 270 Odb.: Elena Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Dotácia na Krúžok mladých gajdošov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
1400.00 €
Prenájom Domu smútku - Anna Gajdošová, Veľká Lehota 251 Odb.: Anna Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku - Helena Cibiriová, Veľká Lehota č. 421 Odb.: Helena Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom setov na sedenie Odb.: Vendelín Gábriš
Dod.: Obec Veľká Lehota
6.00 €
Prenájom Domu smútku - Daniela Fekiačová, Dolné Plachtince Odb.: Daniela Fekiačová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Prenájom hrobového miesta D63 Odb.: Zuzana Garaová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Poskytnutie dotácie MUDr. Drinka na úhradu nájomného za priestory neziskovej organizácie DOMINIK n.o., Veľká Lehota 431 Odb.: CADDÍK, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1392.00 €
Dotácia pre CVČ sv. Alžbety, Nová Baňa od 1.1.2019 do 30.6.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
180.00 €
Prenájom setov na sedenie Odb.: Helena Barienčíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
8.00 €
Prenájom sály v MSKC - Elena Víglaská, Veľká Lehota č.509 Odb.: Elena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Spolupráca pri organizovaní podujatia 26. detského folklórneho festivalu Pod Inovcom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
0.00 €
Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy,.. Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NB Consult, s.r.o.
880.00 €
Prenájom hrobového miesta E52 Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom mobilných WC na Detský folklórny festival POD INOVCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
264.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta D169 Odb.: Mária Sliacka
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Predaj pozemku C-KN 483/2 pri RD č. 179 Odb.: Barbora Paulíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
296.25 €
Zriadenie vecného bremena v prospech Mgr. Jána Kociana v práve uloženia podzemného elektrického vedenia na parc. CKN 1150 Odb.: Mgr. Ján Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Poistenie majetku obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
417.15 €
Zmluva o využívaní elektronických služieb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Ľubica Šmondrková, Veľká Lehota č.268 Odb.: Ľubica Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom sály v MSKC - Stanislav Čík, Veľká Lehota č.134 Odb.: Stanislav Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom sály a Domu smútku - Anton Čík, Veľká Lehota č. 339 Odb.: Anton Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
102.00 €
Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
0.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta E39 Odb.: Pavel Bujda
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Za pozemok pod MK na Inovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Emília Müllerová
43.75 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
5105.88 €
Prenájom sály v MSKC - Elena Víglaská, Veľká Lehota č.509 Odb.: Elena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Ing. Ján Mašír, Horné Chlebany 42 Odb.: Ing. Ján Mašír
Dod.: Obec Veľká Lehota
82.00 €
Poskytnutie dotácie pre Telovýchovnú jednotu Partizán Veľká Lehota Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
5000.00 €
Prenájom sály v MSKC - Marcela Adamcová, Veľká Lehota č.321 Odb.: Marcela Adamcová
Dod.: Obec Veľká Lehota
27.00 €
Prenájom sály v MSKC - Ing. Milan Kocian, Veľká Lehota č. 413 Odb.: Ing. Milan Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom sály v MSKC - Milan Müller, Veľká Lehota č.526 Odb.: Milan Müller
Dod.: Obec Veľká Lehota
30.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
5108.52 €
Zabezpečenie absolventskej praxe od 1.2.2019 do 25.5.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mesto Nová Baňa
120.00 €
Prenájom Domu smútku - Jozef Šmondrk, Veľká Lehota 533 Odb.: Jozef Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Prenájom sály v MSKC - Katarína Beličínová, Bolianovo 664 Odb.: Katarína Beličínová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Zriadenie vecného bremena v prospech SSD, a.s. v práve uloženia podzemného elektrického vedenia pri Dominiku, n.o. Odb.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Zber elektroodpadu Odb.: ENVIROPOL SK, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
28.00 €
Za pozemok pod MK u Hudcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Helena Rybárová
134.11 €
Prenájom setov na sedenie Odb.: Ondrej Havetta
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Zmluva o bežnom účte - depozit Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Zasielanie rekapitulácie preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmena frekvencie zvozu separovaného odpadu v obci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
93.60 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík za auto Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
20.71 €
Prenájom riadu Odb.: Jozef Gulaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
24.00 €
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy "WiFi pre Teba" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
650.00 €
Prenájom Domu smútku - Ing. Vladimír Garaj, Banská Štiavnica Odb.: Ing. Vladimír Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Kúpna zmluva - telefón Gigaset C530 k pevnej linke Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Kúpna zmluva - telefón Gigaset C530 k pevnej linke Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Zmluva o nájme spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Mgr. Lucia Monteagudo Bernardez
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Mária Laginová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Zmluva o nájme Domu smútku Odb.: Mária Laginová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov spojených s účasťou Samuela Kociana na Majstrovstvách Európy WUKF v karate na Malte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠK Karate Nová Baňa
300.00 €
Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
59.75 €
Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla - Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
245.70 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Dacia Duster Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
113.36 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dotácii pre TJ Partizán Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
300.00 €
Prenájom malej sály v MSKC Odb.: Lýdia Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Poskytnutie demo verzii Systému na Elektronické obstarávanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ANASOFT APR, spol. s r.o.
0.00 €
Kultúrne vystúpenie skupiny "REAX" z Novej Bane pri príležitosti stretnutia jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Vladimír Barienčík
120.00 €
Prenájom Domu smútku - Mária Vatalová, Veľká Lehota č. 298 Odb.: Mária Vatalová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Pevná linka v kancelárii Obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Pevná linka v kancelárii starostu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Prenájom sály v MSKC a Domu smútku - Mária Víglaská, Veľká Lehota 544 Odb.: Mária Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
84.00 €
Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Ján Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Nájom Domu smútku a Spoločensko-kultúrneho centra Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
77.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci programu URBIS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Ročná kontrola multifunkčného ihriska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTEC spol s r.o.
207.00 €
Ročná kontrola detského ihriska Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: EKOTEC spol s r.o.
153.00 €
Dodatok č. 2 ku Zmluve o zabezpečení BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
30.00 €
Prenájom sály v MSKC - Jarmila Gábrišová, Veľká Lehota č.320 Odb.: Jarmila Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Prenájom riadu Odb.: Mgr. Jana Žňavová
Dod.: Obec Veľká Lehota
7.50 €
Predaj motorového vozidla Peugeot 206 Odb.: Pavol Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
1600.00 €
Za pozemok pod MK na Inovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Emília Müllerová
213.31 €
Za pozemok pod MK u Hudcov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mária Cibiriová
397.44 €
Nákup pozemku pri bývalom zdravotnom stredisku C-KN 494/67 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Suchý
432.90 €
Prenájom Domu smútku - Emília Chujacová, Zlaté Moravce Odb.: Emília Chujacová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Nájom hrobového miesta E49 Odb.: Pavel Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
19.91 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Pavel Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Dodatok č. 2 ku Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Prevod správy nehnuteľného majetku ZŠ s MŠ Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Veľká Lehota
1029.01 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: VIAKORP, s.r.o.
99750.47 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Mária Jenisová, Machulince Odb.: Mária Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Vystúpenie skupiny "Malolehotská kapela" z Malej Lehoty v rámci kultúrneho leta Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Mihál
150.00 €
Prenájom sály v MSKC a Domu smútku - Eva Garajová, Veľká Lehota 181 Odb.: Eva Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
82.00 €
Za pozemok pod MK u Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anna Mišurová
260.83 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2018 do 31.7.2019 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
Prenájom Domu smútku - Magdaléna Hudecová, Veľká Lehota č. 202 Odb.: Magdaléna Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na projekt - 25. detský folklórny festival "Pod Inovcom" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1509.00 €
Prenájom Domu smútku - Emília Šmondrková, Veľká Lehota č. 155 Odb.: Emília Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Dotácia na úhradu nájomného za priestory neziskovej organizácie DOMINIK n.o. Odb.: CADDÍK, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1392.00 €
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod MK Inovec Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1500.00 €
Prenájom Domu smútku - Magda Kocianová, Veľká Lehota č. 141 Odb.: Magda Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Krátkodobý odber ele. energie - Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Helena Barienčíková, Veľká Lehota č.316 Odb.: Helena Barienčíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Kolesový traktor s čelným nakladačom a návesom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NIRA, s.r.o.
55200.00 €
Prenájom WC a sanitárnej techniky na Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
264.00 €
Spolupráca pri realizácii projektu s názvom Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
0.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta D54 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Michal Miškela
23.99 €
Prenájom hrobového miesta E51 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom sály v MSKC - Anton Kocian, Veľká Lehota č.182 Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
57.00 €
Kultúrne vystúpenie skupiny "Malolehotská kapela" z Malej Lehoty Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Mihál
200.00 €
Dotácia na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej služby Odb.: DOMINIK n.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1500.00 €
Prenájom Domu smútku - Jozefína Struhárová, Rimavské Brezovo Odb.: Jozefína Struhárová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zber pneumatík Odb.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod MK Hudcovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
3000.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Mgr. Ján Šmondrk, Nitra Odb.: Mgr. Ján Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Prenájom sály v MSKC - Magda Kocianová, Veľká Lehota č.141 Odb.: Magda Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Poskytnutie dotácie pre Telovýchovnú jednotu Partizán Veľká Lehota Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
4000.00 €
Zmena ceny za lekársky posudok Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata
15.00 €
Licenčná zmluva na hudobnú produkciu - Stavanie mája Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
80.40 €
Za pozemok pri Bývalom zdravotnom stredisku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ema Kocianová
31.45 €
Prenájom Domu smútku - Anna Gajdošová, Veľká Lehota č. 251 Odb.: Anna Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Výrub líp na cintoríne Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: KEISH s.r.o.
2500.00 €
Prenájom Domu smútku - Magdaléna Mihálová Odb.: Magdaléna Mihálová
Dod.: Obec Veľká Lehota
17.00 €
Prenájom sály v MSKC - Magdaléna Šmondrková, Veľká Lehota č. 23 Odb.: Magdaléna Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Nákup ošípaných na Fašiangovú zabíjačku 10.02.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Karol Gellen - DIVEKAS
635.00 €
Prenájom MSKC a Domu smútku - Marta Adamcová, Žarnovic Odb.: Marta Adamcová
Dod.: Obec Veľká Lehota
102.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mesto Nová Baňa
120.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Mgr. Mariana Pondelová, Veľká Lehota č. 28 Odb.: Mgr. Mariana Pondelová
Dod.: Obec Veľká Lehota
74.00 €
Predaj pozemku za RD č. 251 - s osobitným zreteľom Odb.: Anna Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
1.00 €
Pozemok pod MK ulička do Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
325.60 €
Prenájom sály v MSKC - Helena Šmondrková, Veľká Lehota č. 269 Odb.: Helena Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom hrobového miesta E3 Odb.: MUDr. Dagmar Kovačičová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C101 Odb.: Ing. Anton Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A16 Odb.: Mária Cvangová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Kúpa knihy - Veľká kniha slovenských povestí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jaroslav Petruška
6.90 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Vladimír Mašír, Nová Baňa Odb.: Vladimír Lalík
Dod.: Obec Veľká Lehota
102.00 €
Za pozemok pod MK Park u Vaškov a odbočka do Garajov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Urban Garaj
1013.80 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Štefan Víglaský, Veľká Lehota Odb.: Štefan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
64.00 €
Rámy na hodváb Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Barbora Kulichová
83.90 €
Darovanie pozemku pod MK ulička do Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Martin Pacalaj
0.00 €
Umiestnenie pozorovacieho objektu na parc. C-KN č. 691/90 v k.ú. Veľká Lehota Odb.: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Vlasta Gábrišová, Veľká Lehota č. 314 Odb.: Vlasta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Vystúpenie skupiny REAX pri príležitosti stretnutia jubilantov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Vladimír Barienčík
100.00 €
Prenájom sály v MSKC - Erika Jenisová, Veľká Lehota č. 427 Odb.: Erika Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
77.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
25.00 €
Prenájom sály v MSKC - Ľubomír Vatala, Veľká Lehota č. 357 Odb.: Ľubomír Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
77.00 €
Paušál "Šikovná voľba za 1 eur" na rozhlas prostredníctvom SMS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
1.00 €
Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
3643.65 €
Zabezpečenie odvozu a zneškodnenia elektroodpadu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ENVIROPOL s.r.o.
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Marta Barancová, Malá Lehota č. 218 Odb.: Marta Barancová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Pozemok pod MK ulička do Vatalov - Peter Šmondrk, Veľká Lehota č. 269 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Šmondrk
299.39 €
Prenájom Domu smútku - Jaroslav Trubiansky, Nová Baňa Odb.: Jaroslav Trubiansky
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zabezpečenie triedeného zberu a výkup papiera v Základnej škole s materskou školou Odb.: Zberné suroviny Žilina a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Libor Duvač, Prievidza Odb.: Libor Duvač
Dod.: Obec Veľká Lehota
52.00 €
Program Magenta Office Internet Štandard 1 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.20 €
Prenájom sály v MSKC - Mária Garajová, Malá Lehota 52 Odb.: Veronika Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Dotácia na dovoz stravy pre dôchodcov s travlým pobytom v Obci Veľká Lehota Odb.: DOMINIK n.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1500.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Mária Číková, Banská Bystrica Odb.: Mária Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
72.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestanie od 1.8.2017 do 30.6.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
9.75 €
Prenájom Domu smútku - Emília Garajová, Banská Štiavnica Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom sály v MSKC - Mária Garajová, Veľká Lehota 228 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obce Veľká Lehota v roku 2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CESTY NITRA a.s.
101020.08 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Vlasta Cibiriová, Veľká Lehota 37 Odb.: Vlasta Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Kvetoslava Víglaská, Veľká Lehota 315 Odb.: Kvetoslava Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Oprava cestnej komunikácie - Víglaš, odvodnenie a úprava spevnenej plochy u Hudcov, spevnená plocha pod asfaltovanie - Ihrisko, Urnový múr - práce naviac Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
5982.36 €
Prenájom sály v MSKC - Veronika Raffajová, Veľká Lehota 441 Odb.: Veronika Raffajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec podľa § 12ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Oprava urnového múru, oprava cestnej komunikácie - Víglaš, u Hudcov, objekt šatne výmena keramickej dlažby Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Šaliga s.r.o.
13804.12 €
Podzemné uloženie elektroenergetického zariadenia pri Dominiku n.o. Odb.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Krátkodobý odber elektriny na 24. DFF Pod Inovcom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
118.80 €
Poskytnutie dotácie na 24. DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Maľovanie na tvár počas 24. DFF Pod Inovcom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Frederika Brodzianska
10.00 €
Spolupráca pri organizovaní folklórneho festivalu Pod Inovcom 11.06.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
0.00 €
Prenájom hrobového miesta E - 38 Odb.: Zuzana Budinská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A - 1 Odb.: Jolana Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom sanitárnej techniky na 24. DFF "POD INOVCOM" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
132.00 €
Aktivácia programu - Paušál GO 30 eur + mobilný telefón Huawei P8 Lite white Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
30.00 €
Poskytnutie dotácie MUDr. Drinka na úhradu nájomného za priestory neziskovej organizácie DOMINIK n.o., Veľká Lehota 431 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CADDÍK, s.r.o.
1392.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Vladimír Budinský, Nová Baňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Vladimír Budinský
38.85 €
Zber odpadu s obsahom škodlivých látok Odb.: EKOTRANZ, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Zapožičanie riadu Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
31.70 €
Hudobná produkcia - Stavanie mája 30.04.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Anna Garajová, Veľká Lehota 72 Odb.: Anna Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
70.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Etela Turčanová, Jur nad Hronom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Etela Turčanová
19.40 €
Prenájom Domu smútku a sály v MSKC - Vlasta Cibiriová, Veľká Lehota 37 Odb.: Vlasta Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
74.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Partizán Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
4000.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: POĽAN s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
126.00 €
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností "Park u Vaškov a odbočka do Garajov" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
1500.00 €
Výkup, zber a odvoz papiera a lepenky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ján Varga JV trans
0.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta A - 70 Odb.: Gabriel Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Hudobná produkcia - Oslavy stavania mája 30.04.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
350.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Marta Vallová, Veľká Lehota 110 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marta Vallová
650.00 €
Pozemok pod MK Garajovci - Ladislav Garaj, ČR Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ladisla Garaj
40.70 €
Nákup ošípanej na Fašiangovú zabíjačku 25.02.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Peter Nemček
1.70 €
Predaj odpadu - farebné kovy, oceľový a liatinový odpad Odb.: ŽP EKO QELET a.s.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom hrobového miesta D - 128 Odb.: Ján Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-11 Odb.: Karol Mišura
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A - 64 Odb.: Emil Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D - 73 Odb.: Emília Grausová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta A - 64 Odb.: Anna Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom sály v MSKC - Erika Kocianová, Veľká Lehota č. 95 Odb.: Erika Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Poskytovanie internetu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: NBsiet internet, s.r.o.
9.94 €
Prenájom sály v MSKC - Elena Víglaská, Veľká Lehota č. 509 Odb.: Edita Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
57.00 €
Prenájom sály v MSKC a Domu smútku - Eva Garajová, Veľká Lehota č. 181 Odb.: Eva Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
74.00 €
Pevné linky - kancelária obecného úradu a kancelária starostky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
Pevná linka - kancelária obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mesto Nová Baňa
120.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
18.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 01.01.2017 do 30.06.2017 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
16.25 €
Prenájom hrobového miesta D-169 Odb.: Mária Sliacka
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nakldaní s komunálnym odpadom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Waste transport, a.s.
0.00 €
Hudobná produkcia - Vinočný koncert 26.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.40 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
2.90 €
Zriadenie bežného účtu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Prenájom Domu smútku - Helena Ďurčeková, Veľká Lehota 214 Odb.: Helena Ďurčeková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Vianočné koncertné vystúpenie Maroša Banga Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marián Bango
500.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Anton Ďurček, Veľká Lehota 214 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Ďurček
10.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Marta Benčeková Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marta Benčeková
2.30 €
Obrazy v rámoch predstavujúce rieku Žitava v obciach, cez ktoré rieka preteká Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PaedDr. Miroslav Polák
100.00 €
Prenájom sály v MSKC - Jozef Zduch, Veľká Lehota č. 164 Odb.: Jozef Zduch
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom Domu smútku - Cecília Víglaská, Veľká Lehota č. 492 Odb.: Cecília Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - pozemok pod MK Križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Lívia Kunáková
0.00 €
Prenájom sály v MSKC - Marianna Garajová, Veľká Lehota č. 174 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marianna Garajová
147.00 €
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce od 1.1.2017 do 30.6.2017 Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom Domu smútku - Kamil Čík, Veľká Lehota 87 Odb.: Kamil Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Zita Šmondrková Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Zita Šmondrková
157.62 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - MUDr. Silvia Ciernik Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MUDr. Silvia Ciernik
23.24 €
Rozbor vody - šatne TJ Partizán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Ľubomír Jacko Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ľubomír Jacko
7.23 €
Zmluva na zber elektroodpadu batérie a akumulátory Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.03 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - Mgr. Lívia Kunáková Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Lívia Kunáková
7.70 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte - 6. predávajúcich Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stanislav Danák
74.18 €
Členský príspevok do ZMOS za čínnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
1.00 €
Prenájom Domu smútku - Jaroslav Šmondrk, Levice Odb.: Jaroslav Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Obrazy v rámoch predstavujúce rieku Žitava v obciach, cez ktoré rieka preteká Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PaedDr. Miroslav Polák
960.00 €
Kultúrne vystúpenie skupiny Harmonikári jubilantom a dôchodcom Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HS Harmonikári
70.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ing. Daniela Búryová
326.00 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: MUDr. Lýdia Palajová
142.19 €
Prenájom sály v MSKC - Ivana Víglaská, Veľká Lehota č. 461 Odb.: Ivana Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
57.00 €
Zmluva o odbere elektroodpadu Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.02 €
Drevená socha predstavujúca rieku Žitava Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: PaedDr. Miroslav Polák
2000.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota II. etapa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STRABAG s.r.o.
42402.91 €
Prenájom sály v MSKC - Ján Kutlák, Veľká Lehota č. 179 Odb.: Ján Kutlák
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny platná od 1.1.2017 do 31.12.2018 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: STRABAG s.r.o.
109899.24 €
Poskytnuté fin. prostriedky v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" na vytvorené pracovné miesto Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
3125.96 €
Spolupráca pri plnení zákonných povinností zmluvných strán Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Výpožička podperných bodov (stĺpov) elektrických vedení Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
0.00 €
Pozemok pod MK Garajovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Irena Sojčíková
5.80 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Ďurček
799.50 €
Pozemok pod MK križovatka Pirte Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Mánik
30.81 €
Prenájom Domu smútku - Helna Borošová, Tlmače-Lipník Odb.: Helena Borošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom sály v MSKC - Elena Púchla, Nová Baňa Odb.: Elena Púchla
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie od 1.8.2016 do 31.12.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
19.50 €
Výpožička nehnuteľného majetku pre matriku a IOM Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prenájom Domu smútku - Miroslav Kocian, Machulince Odb.: Miroslav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AXA d.d.s., a.s.
0.00 €
Časť MK Garajovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Kocian
153.60 €
Prenájom MSKC a Domu smútku, Edita Víglaská, Žarnovica Odb.: Edita Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Prenájom MSKC, Viera Ebergényiová, Veľká Lehota č. 85 Odb.: Viera Ebergényiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Zber použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Prenájom MSKC, Mgr. Lucia Monteagudo Bernardez Odb.: Mgr. Lucia Monteagudo Bernardez
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Krátkodobý odber na amfiteátri - Folklórne dni 10.- 12. júna 2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Prenájom Domu smútku, Helena Debnárová, Veľká Lehota č. 420 Odb.: Helena Debnárová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Oprava fasády a náter strechy Domu smútku Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
4776.48 €
Prenájom mobilných WC na Folklórne dni Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
396.00 €
Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov spojených s účasťou Samuela Kociana na Majstrovstvách sveta v karate v Dubline Írsku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠK Karate Nová Baňa
300.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC, Daniel Čík, Veľká Lehota č. 346 Odb.: Daniel Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Prenájom MSKC, Mgr. Branislav Bratko, Nová Baňa Odb.: Mgr. Branislav Bratko
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
MK časť Jenisovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mária Jenisová
122.34 €
Časť MK Garajovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Agnesa Pastierová
4.63 €
Majetko-právne vysporiadanie MK križovatka Pirte, ulička u Vatalov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
2500.00 €
Dotácia na 23. detský folklórny festival "Pod Inovcom" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1000.00 €
Prenájom MSKC, Ing. Katarína Mániková Odb.: Ing. Katarína Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Poskytovanie služby InBiz a úprava súvisiacich práv a povinností Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.
0.00 €
Poskytovanie stravy pre zamestnancov Obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
2.70 €
Zmluva o elektronickej komunikácii so Zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
Prenájom Domu smútku, Margita Garajová, Veľká Lehota č. 311 Odb.: Margita Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
"Cesta z kruhu nezamestnanosti" - fin. príspevky na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
32795.76 €
Zmluva na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos - rozhlas Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Miestna komunikácia Garajovci, 16 predávajúcich Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Garaj
0.00 €
Prenájom Domu smútku, Pavel Hudec, Veľká Lehota č. 538 Odb.: Pavel Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zmluva na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
Inzercia na odpredaj stavby nedokončenej telocvične a elektrickej panvice Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: regionPRESS, s.r.o.
139.20 €
Dotácia pre MUDr. Drinka na úhradu nájomného v priestoroch DOMINIK n.o. Odb.: CADDÍK, s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1392.00 €
Dotácia na dovoz stravy pre dôchodcov Odb.: DOMINIK n.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
1500.00 €
Prenájom MSKC, OZ Blízko Teba, Nová Baňa Odb.: OZ BLÍZKO TEBA
Dod.: Obec Veľká Lehota
67.00 €
Vykonávanie praxe študenta Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Súkromná stredná odborná škola
0.00 €
Zabezpečenie BOZP, PO a PZS Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AJUVA Š+S s.r.o.
30.00 €
Prenájom Domu smútku, Anton Víglaský, Veľká Lehota č. 499 Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Miestna komunikácia Garajovci, 16 predávajúcich Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Anton Garaj
216.42 €
Zber použitého potravinárskeho oleja a tukov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: LADISCO s.r.o.
0.15 €
Prenájom Domu smútku a MSKC, Rozália Garajová, Veľká Lehota č. 45 Odb.: Rozália Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
65.00 €
Prenájom Domu smútku, Emília Müllerová, Veľká Lehota č. 321 Odb.: Emília Müllerová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Zabezpečenie absolventskej praxe Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Dotácia pre TJ Partizán, Veľká Lehota na rok 2016 Odb.: Telovýchovná jednota Partizán
Dod.: Obec Veľká Lehota
4000.00 €
Prenájom Domu smútku, Dušan Garaj, Nová Baňa Odb.: Dušan Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku, Eliáš Čík, Nová Baňa Odb.: Eliáš Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom MSKC, Dominik Garaj, Veľká Lehota č. 109 Odb.: Emil Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
27.00 €
Prenájom Domu smútku, Tomáš Valo, Zvolen Odb.: Tomáš Valo
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.1.2016 do 30.06.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
48.75 €
Za účelom poskytnutia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z rozpočtu obce Veľká Lehota Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Veľká Lehota
180.00 €
Prenájom MSKC, Mária Jenisová, Veľká Lehota č. 326 Odb.: Mária Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
27.00 €
Prenájom hrobového miesta KOLUMBÁRIUM - 11 Odb.: Adam Truska
Dod.: Obec Veľká Lehota
150.00 €
Prenájom hrobového miesta B-1 Odb.: Helena Borošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-61 Odb.: Vilma Danišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-29 Odb.: Margita Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-34 Odb.: Mária Rojíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta A-28 Odb.: Melánia Krišková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-15 Odb.: Michal Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-24 Odb.: Michal Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta B-20 Odb.: Radoslav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-1 Odb.: Emil Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-4 Odb.: Helena Debnárová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta B-18 Odb.: Vladimír Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom Domu smútku, Vlasta Gábrišová, Veľká Lehota č. 314 Odb.: Vlasta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom MSKC, Ľudmila Šmondrková, Veľká Lehota č. 269 Odb.: Ľudmila Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC, Stanislav Garaj, Veľká Lehota č. 104 Odb.: Stanislav Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
72.00 €
Miestna komunikácia Garajovci, 14 predávajúcich Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ema Číková
332.06 €
Zimná údržba MK III. triedyna území obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
0.00 €
Pripojenie k IS Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Prenájom MSKC, Ing. Miroslava Zduchová, Veľká Lehota č. 261 Odb.: Ing. Miroslava Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Prenájom Domu smútku, Ján Miškela, Žiar nad Hronom Odb.: Ján Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku, Iveta Holienčinová, Veľká Lehota č. 481 Odb.: Iveta Holienčinová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom MSKC, Eva Číková, Veľká Lehota č. 346 Odb.: Eva Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
47.00 €
Hudobná produkcia - Hodová zábava 14.11.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
25.20 €
Dotácia pre CVČ sv. Alžbety, Nová Baňa od 1.1.2016 do 30.6.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
60.00 €
Prenájom Domu smútku, Rozália Suchá, Veľká Lehota č. 96 Odb.: Rozália Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom pozemkov a stavby "sklad" pri Základnej škole s materskou školou Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Veľká Lehota
1.00 €
Prenájom Domu smútku, Marta Šmondrková, Veľká Lehota č. 24 Odb.: Marta Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
Prenájom Domu smútku, Zdenka Blažková, Česká republika Odb.: Zdenka Blažková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku, Július Pondela, Veľká Lehota č. 28 Odb.: Július Pondela
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom pozemkov ZŠ s MŠ na výchovno-vzdelávací proces Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Veľká Lehota
1.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC, František Šmondrk, Veľká Lehota č. 157 Odb.: František Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Prenájom Domu smútku, Ján Miškela, Žiar nad Hronom Odb.: Ján Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Kúpa pozemku pod MK Víglaš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
189.65 €
Prenájom Domu smútku, Emília Garajová, Veľká Lehota č. 130 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Výstavba Multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNISTAV NB s.r.o.
81205.32 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mariana Garajová
25.00 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.8.2015 do 31.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
19.50 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mária Garajová
25.00 €
Aktivácia programu "Kengura 30 eur" na tel. č. 0908158118 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Miestna komunikácia Jenisovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Marián Müller
64.70 €
Prekládka telekomunikačného vedenia v obci Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ZYRY - Tem, s.r.o.
1824.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Vladimír Vatala
25.00 €
Poskytovanie údajov pre register poistncov z evidencie samostatne hospodáriach roľníkov Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre DOMINIK n.o. Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: DOMINIK, n.o.
1000.00 €
Poskytnutie dotácie pre všetobecného lekára vo Veľkej Lehote Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CADDÍK, s.r.o.
1392.00 €
Poskytnutie dotácie na 22. detský folklórny festival "Pod Inovcom" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
800.00 €
Miestna komunikácia Víglaš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Valo
29.60 €
Miestna komunikácia Jenisovci Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Jozef Mihál
494.10 €
Majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností v k.ú. Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JUDr. Ľudmila Petrušová
2500.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC Odb.: Helena Jančoková
Dod.: Obec Veľká Lehota
92.00 €
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 417/2013 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Prenájom MSKC Odb.: Anton Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
137.00 €
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0.00 €
Krátkodobý odber Víglaš na Oslavy obce a 22. DFF Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Vystúpenie interaktívno-tanečnej show pre deti 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: CHICHIWORLD, s.r.o.
520.00 €
Prenájom mobilných wc od 6.6.2015 do 7.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
660.00 €
Za licenciu na podujatie - Oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky Obce Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0.00 €
Vystúpenia Adama Ďuricu so skupinou na podujatí - 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AD MUSIC s.r.o.
2300.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC Odb.: Mária Žňavová
Dod.: Obec Veľká Lehota
62.00 €
Ozvučenie, osvetlenie podujatia "Oslavy 670. výročia 1. písomnej zmienky o obci Veľká Lehota" Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr. Vladimír Fabo
430.00 €
Poskytnutie dotácie ŠK Karate Nová Baňa Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ŠK Karate Nová Baňa
200.00 €
Zmluva o nájme Domu smútku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Helena Vajdová
25.00 €
Prenájom MSKC Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Elena Víglaská
25.00 €
Prenájom MSKC Odb.: Zdena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
37.00 €
Praktické vyučovanie formou odbornej praxe Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: SOŠ Obchodu a služieb
0.00 €
MSKC - svadba Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mgr.Garajová Marika
100.00 €
Veľkokapacitný kontajner 7m3 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: UNIKOV NITRA s.r.o.
1004.00 €
Dodatok č.1/2015 k Zmluve č.54/2007 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: AKU-TRANS spol. s.r.o.
0.00 €
stravné poukážky Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2143.85 €
MK Víglaš Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Andrea Vavříčková
55.50 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.4.2015 do 31.1.2016 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.4.2015 do 31.12.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.4.2015 do 31.8.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.4.2015 do 31.7.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.4.2015 do 30.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Dodatok č.3 o zriadení spoločného obecného úradu Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Spoločný stavebný úrad
0.00 €
Vystúpenie AMADEO a DUO Rytmus 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HANYS, s.r.o.
500.00 €
Vystúpenie - Revival Kabát Morava 6.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Revival Kabát Morava
650.00 €
Poskytovanie finančných príspevkov na podporu pracovných miest Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: ÚPSVaR
0.00 €
Prenájom MSKC Odb.: OZ BLÍZKO TEBA
Dod.: Obec Veľká Lehota
77.00 €
Vypožičanie nehnuteľného majetku - PC na matriku Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Prenájom Domu smútku a MSKC Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
102.00 €
Poskytnutie dotácie TJ Partizán Veľká Lehota Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Telovýchovná jednota Partizán
3500.00 €
Prenájom MSKC a Domu smútku Odb.: Michal Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
102.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Vladimír Lalík
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Vystúpenie skupiny "Harmonikári 12.2.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: HS Harmonikári
70.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Jarmila Holková
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Rudolf Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Prenájom Domu smútku Odb.: Vendelín Suchý
Dod.: Obec Veľká Lehota
82.00 €
Príloha č.3 k Zmluve o poskytovania finančnej dotácie Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Mesto Nová Baňa
300.00 €
Prenájom nebytového priestoru Odb.: TABLETKA s.r.o.
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom na Dom smútku Odb.: Bc. Dagmar Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
25.00 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.1.2015 do 30.4.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenie UoZ od 1.1.2015 do 30.6.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
13.00 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.10.2014 do 31.3.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
13.00 €
Úrazové poistenieUoZ od 1.1.2015 do 31.3.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Úrazové poistenieUoZ od 8.12.2014 do 31.3.2015 Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Veľká Lehota
Dod.: Víglaský Ján
0.00 €
Prenájom hrobového miesta D-120 Odb.: Mária Kostková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-139 Odb.: Helena Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-157 Odb.: Vlasta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-156 Odb.: Vlasta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Valová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-70 Odb.: Vendelín Gábriš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-27 Odb.: Andrea Rajnohová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-29 Odb.: JUDr. Jaroslav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-52 Odb.: Stanislav Mašír
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-37 Odb.: Jozef Suchý
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-16 Odb.: František Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-27 Odb.: Júlia Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-36 Odb.: Michal Bernát
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-65 Odb.: Eliáš Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-13 Odb.: Jozef Gábriš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-35 Odb.: Františka Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-148 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-45 Odb.: Stanislav Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-25 Odb.: Rozália Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-64 Odb.: Anna Sibertová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-41 Odb.: Jaroslav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta B-33 Odb.: Cecília Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta A-57 Odb.: Alexander Daniš
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-40 Odb.: Anna Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-9 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-5 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-161 Odb.: Anton Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-104 Odb.: Edita Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-97 Odb.: Emil Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-100 Odb.: Šimon Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-114 Odb.: Jana Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-25 Odb.: Oľga Klimková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-61 Odb.: Ružena Hlinková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-43 Odb.: Rudolf Mašír
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-4 Odb.: Helena Koniarová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-29 Odb.: Vladimír Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-10 Odb.: Jaroslav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-26 Odb.: Ľubica Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta A-17 Odb.: Darina Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-6 Odb.: Emília Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-80 Odb.: Jozef Gábriš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-159 Odb.: Bohuslav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-68 Odb.: Ján Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-124 Odb.: Rozália Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-45 Odb.: Jozef Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-105 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-73 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-92 Odb.: Emília Žňavová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-30 Odb.: Jozef Pastier
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-21 Odb.: Antónia Pastierová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-54 Odb.: Dominik Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-68 Odb.: Tomáš Valo
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-33 Odb.: Terézia Mašírová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-87 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-66 Odb.: Helena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-24 Odb.: Bc. Dagmar Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-53 Odb.: Stanislav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-102 Odb.: Stanislav Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-42 Odb.: Helena Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-14 Odb.: Mikuláš Zduch
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-28 Odb.: Vlasta Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-14 Odb.: Milan Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta A-46 Odb.: Július Cibiri
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-57 Odb.: Helena Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-46/1 Odb.: Helena Trubianska
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-11 Odb.: Ambróz Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-39 Odb.: Anna Mašírová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-7 Odb.: Anton Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-14 Odb.: Helena Lalíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-9 Odb.: Františka Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-123 Odb.: Ľubica Vatalová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-60 Odb.: Ján Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-34 Odb.: Klement Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-14 Odb.: Štefan Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-73 Odb.: Renáta Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-43 Odb.: Mária Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-18 Odb.: Zuzana Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-52 Odb.: Mária Žňavová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-8 Odb.: Paulína Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-13 Odb.: Mária Mikulášková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-125 Odb.: Anna Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-178 Odb.: Mária Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-70 Odb.: Anton Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-27 Odb.: Ján Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-61 Odb.: Peter Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-129 Odb.: Katarína Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-7 Odb.: Helena Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-95 Odb.: Zdenek Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-171 Odb.: Jozef Popeňažník
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-44 Odb.: Zdena Melošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-10 Odb.: Peter Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-48 Odb.: František Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-45 Odb.: František Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-28 Odb.: Emilie Bíliková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-42 Odb.: Zita Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-117 Odb.: Pavel Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-116 Odb.: Peter Mánik
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-18 Odb.: Emília Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-23 Odb.: Helena Kupčiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-38 Odb.: Helena Kupčiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-40 Odb.: František Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-62 Odb.: Jozef Suchý
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-55 Odb.: Silvie Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-25 Odb.: Mária Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-177 Odb.: Emília Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-152 Odb.: Helena Vajdová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-92 Odb.: Anton Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-2 Odb.: Peter Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-125 Odb.: Peter Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-100 Odb.: Františka Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-165 Odb.: Ing. Marta Šípošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-52 Odb.: Ing. Marta Šípošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-50 Odb.: Irena Ďurčeková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-141 Odb.: Irena Ďurčeková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-99 Odb.: Františka Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-143 Odb.: Martin Vatala
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-65 Odb.: Mária Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-35 Odb.: Mária Krajčovičová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-66 Odb.: Anna Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-110 Odb.: Emília Adamcová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-72 Odb.: Jaroslav Hubač
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-91 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-66 Odb.: Eliáš Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-42 Odb.: Miroslava Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-34 Odb.: Miroslava Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-74 Odb.: Alexander Daniš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-74 Odb.: Anton Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-32 Odb.: Ladislav Mereš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-38 Odb.: Katarína Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-103 Odb.: Helena Lalíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-106 Odb.: Iveta Valachová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-126 Odb.: MUDr. Jaroslav Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-94 Odb.: Stanislav Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-146 Odb.: Anna Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-87 Odb.: Anna Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-85 Odb.: Anna Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-93 Odb.: Marta Vallová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-67 Odb.: Alexander Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-28 Odb.: Vendelín Suchý
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta C-111 Odb.: Mária Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-13 Odb.: Stanislav Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-117 Odb.: Marian Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-24 Odb.: Štefan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta B-22 Odb.: Štefan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-36 Odb.: Helena Lalíková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-147 Odb.: Cecília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-116 Odb.: Antónia Mihálová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-173 Odb.: Agnesa Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-38 Odb.: Stanislav Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-85 Odb.: Miroslav Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-134 Odb.: Zita Vargová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-53 Odb.: Antónia Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-140 Odb.: Milan Muller
Dod.: Obec Veľká Lehota
80.00 €
Prenájom hrobového miesta B-10 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-86 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-61 Odb.: Jolana Búryová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-10 Odb.: Koloman Štuller
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-51 Odb.: Iveta Holienčinová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-130 Odb.: Štefan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-7 Odb.: Rozália Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-8 Odb.: Alojzia Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-165 Odb.: Anna Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-164 Odb.: Anna Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-64 Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-103 Odb.: Anna Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-162 Odb.: Milan Muller
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-41 Odb.: Zita Ižoldová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-34 Odb.: František Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-150 Odb.: Františka Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-37 Odb.: Helena Jančoková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-115 Odb.: Dominik Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-40 Odb.: Erika Kekeláková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-10 Odb.: Agnesa Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-12 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-16 Odb.: Michal Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-5 Odb.: Mária Pastierová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-4 Odb.: Jozef Schwarz
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-67 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-123 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-163 Odb.: Oľga Hengeričová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-71 Odb.: Róbert Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-17 Odb.: Cecília Pondelová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-69 Odb.: Cecília Pondelová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-51 Odb.: Gerváz Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-26 Odb.: Jolana Mišurová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-80 Odb.: Magdaléna Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-166 Odb.: Mária Kostková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-172 Odb.: Lýdia Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-46 Odb.: Mária Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-47 Odb.: Mária Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-6 Odb.: Mária Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-5 Odb.: Vladimír Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-19 Odb.: Mária Čížová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-56 Odb.: Helena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-113 Odb.: Milan Mihál
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-145 Odb.: František Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-103 Odb.: Rozália Cicková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-102 Odb.: Anton Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-62 Odb.: Helena Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-112 Odb.: Otília Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-41 Odb.: Otília Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-12 Odb.: Otília Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-79 Odb.: Júlia Kupčiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-31 Odb.: Rozália Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-60 Odb.: Mária Martinková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-21 Odb.: Emil Gajdoš
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-12 Odb.: Jozefína Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-154 Odb.: Anton Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-104 Odb.: Emil Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-19 Odb.: Emil Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-17 Odb.: Rozália Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-45 Odb.: Helena Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-122 Odb.: Dominik Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-135 Odb.: Margita Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-126 Odb.: František Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-68 Odb.: Paulína Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-153 Odb.: Paulína Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-56 Odb.: Helena Ďurčeková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-77 Odb.: Dominik Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-76 Odb.: Zuzana Budinská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-53 Odb.: Mária Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-180 Odb.: Helena Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-121 Odb.: Tomáš Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-55 Odb.: Rudolf Mašír
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-149 Odb.: Emília Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-9 Odb.: Emília Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-23 Odb.: Anna Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-144 Odb.: Peter Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-3 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-3 Odb.: Margita Gajdošová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-15 Odb.: Milena Gubová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-181 Odb.: Mária Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-69 Odb.: Cecília Chujacová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-22 Odb.: Peter Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-43 Odb.: Karolína Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-44 Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-60 Odb.: Anton Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-32 Odb.: Anton Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-22 Odb.: Kvetoslava Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-133 Odb.: Margita Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-94 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-12 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-19 Odb.: Marta Gábrišová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-49 Odb.: Helena Číková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-16 Odb.: Ján Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-7 Odb.: Miroslav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-48 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-48 Odb.: Ing. Pavol Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-58 Odb.: Ing. Pavol Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-23 Odb.: Božena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-132 Odb.: Emília Bratková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-15 Odb.: Peter Bratko
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-8 Odb.: Irena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-50 Odb.: Irena Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-11 Odb.: Zita Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-175 Odb.: Jozefína Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-155 Odb.: Jozefína Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-24 Odb.: Michal Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta C-67 Odb.: Mária Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-99/2 Odb.: Mária Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-3 Odb.: Helena Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-75 Odb.: Milan Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-63 Odb.: Cecília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-158 Odb.: Augustín Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-142 Odb.: Oľga Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-42 Odb.: Mária Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
0.00 €
Prenájom hrobového miesta D-31 Odb.: Agnesa Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-6 Odb.: Jozef Mihál
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-58 Odb.: Jozef Mihál
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-81 Odb.: Ľudmila Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-77 Odb.: Jozef Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-35 Odb.: František Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-59 Odb.: Anna Babjaková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-82 Odb.: Helena Zduchová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-14 Odb.: Urban Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta D-78 Odb.: Anton Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-43 Odb.: Ján Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-78 Odb.: Paulína Búryová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-23 Odb.: Ján Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-44 Odb.: Marta Tomová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-20 Odb.: Helena Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-72 Odb.: Tomáš Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-66 Odb.: Ján Miškela
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-97 Odb.: Ján Chujac
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-96 Odb.: Irena Mullerová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-88 Odb.: Mária Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-88 Odb.: Irena Mullerová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-151 Odb.: Cecília Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-18 Odb.: Paulína Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-96 Odb.: Anton Jenis
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-3 Odb.: Anna Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-20 Odb.: Júlia Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-16 Odb.: Angela Miklóšiová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-8 Odb.: Rudolf Vallo
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-121 Odb.: Antónia Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-44 Odb.: Magdaléna Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-167 Odb.: Stanislav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-84 Odb.: Stanislav Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-106 Odb.: Elena Suchá
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-31 Odb.: Anna Majtánová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-29 Odb.: Anton Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-17 Odb.: Vladimír Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-98 Odb.: Margita Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-93 Odb.: Oľga Solárová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-57 Odb.: Vladimír Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-81 Odb.: Helena Cibiriová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-6 Odb.: Cecília Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-131 Odb.: Cecília Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-8 Odb.: Alojzia Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-168 Odb.: Dušan Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-137 Odb.: Paulína Mašírová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-109 Odb.: Paulína Mašírová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-15 Odb.: Jozef Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-33 Odb.: František Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-119 Odb.: Margita Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-118 Odb.: Františka Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta E-9 Odb.: Anna Vallová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-160 Odb.: Helena Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-15 Odb.: Ing. Dominik Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-124 Odb.: Peter Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-30 Odb.: Cecília Tutajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-138 Odb.: Pavel Víglašský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-27 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-44 Odb.: Emília Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-42 Odb.: Emília Micháliková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-48 Odb.: Dušan Makovický
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-14 Odb.: Eliaš Búry
Dod.: Obec Veľká Lehota
60.00 €
Prenájom hrobového miesta C-82 Odb.: Zuzana Búryová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-59 Odb.: František Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-26 Odb.: Elena Mihálová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta C-26 Odb.: Oľga Jenisová
Dod.: Obec Veľká Lehota
20.00 €
Prenájom hrobového miesta D-30 Odb.: Jozefína Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-170 Odb.: Jozefína Víglaská
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-4 Odb.: Jozef Suchý
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-56 Odb.: Jarmila Holková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-46 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-1 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-179 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-541 Odb.: Gabriela Hajduová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-25 Odb.: Dušan Víglaský
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-119 Odb.: Alojzia Hudecová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-47 Odb.: Pavel Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-127 Odb.: Peter Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-26 Odb.: Mgr. Ján Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-23 Odb.: Mgr. Ján Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-49 Odb.: Helena Najšlová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-20 Odb.: Helena Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-54 Odb.: Jozef Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-39 Odb.: Helena Kocianová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta B-31 Odb.: Peter Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-12 Odb.: Marcel Beniak
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-176 Odb.: Anton Mašír
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-5 Odb.: Mária Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-54 Odb.: František Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-11 Odb.: Katarína Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-21 Odb.: Eliaš Garaj
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-39 Odb.: Agnesa Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-17 Odb.: Anton Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-122 Odb.: Viera Priatková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-110 Odb.: Eva Rajnáková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-75 Odb.: Jozef Hudec
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-51 Odb.: Katarína Šmondrková
Dod.: Obec Veľká Lehota
19.92 €
Prenájom hrobového miesta C-46 Odb.: Paulína Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-20 Odb.: Katarína Garajová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta A-36 Odb.: Stanislav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C-141 Odb.: Stanislav Kocian
Dod.: Obec Veľká Lehota
10.00 €
Prenájom hrobového miesta D-90 Odb.: Jana Mániková
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta E-22 Odb.: Cyril Šmondrk
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta C 112 Odb.: Michal Čík
Dod.: Obec Veľká Lehota
80.00 €
Prenájom hrobového miesta D-95 Odb.: Mária Búryová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-9 Odb.: Anna Sibertová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €
Prenájom hrobového miesta D-149 Odb.: Helena Prochyrová
Dod.: Obec Veľká Lehota
40.00 €

Zobraziť archív 2014

Zobraziť archív 2013

Zobraziť archív 2012

Zobraziť archív 2011