Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota č 52
966 41 Veľká Lehota

Starosta obceJozef Mihál, mobil: 0908 158 118

Kancelária starostu obce: 045/6726 148 

Kancelária obecného úradu: 045/6726 149

E-mailobec@velkalehota.eu

Zástupkyňa starostu obce:

Ing. Antónia Garajová

Poslanci OZ:

Jaroslav Víglaský

Rozália Garajová

František Čík

Marianna Garajová do 05.04.2019

Vladimír Zduch

Ing. Antónia Garajová

Peter Víglaský

Marta Šmondrková od 11.04.2019

Kontrolórka: Mária Šalková, Tekovská Breznica

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková - manikova@velkalehota.eu

Referentka, zástupkyňa matrikárky: Ing. Anna Vatalová - vatalova@velkalehota.eu