Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota č 52
966 41 Veľká Lehota

Telefón kancelária starostu obce: 045/6726 148 

Telefón kancelária obecného úradu: 045/6726 149

E-mailobec@velkalehota.eu

Starostka obce: Marta Šmondrková, vzdala sa mandátu starostky obce k 31.12.2017

Zástupca starostky obce: Jozef Mihál, mobil: 0908 158 118

Poslanci OZ:

Jozef Mihál, Veľká Lehota č. 32

RNDr. Peter Michalik, Veľká Lehota č. 547

Ing. Antónia Garajová, Veľká Lehota č. 229

Helena Cibiriova, Veľká Lehota č. 545

Mgr. Pavel Kocian, Veľká Lehota č. 231

Jaroslav Víglaský, Veľká Lehota č. 469

František Čík, Veľká Lehota č. 558

Kontrolórka: Mária Šalková, Tekovská Breznica

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková - manikova@velkalehota.eu

Referentka, zástupkyňa matrikárky: Ing. Anna Vatalová - vatalova@velkalehota.eu