Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota č 52
966 41 Veľká Lehota

Starosta obceJozef Mihál, mobil: 0908 158 118

Kancelária starostu obce: 045/6726 148 

Kancelária obecného úradu: 045/6726 149

E-mailobec@velkalehota.eu

Zástupkyňa starostu obce:

Ing. Antónia Garajová, Veľká Lehota č. 229

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Jaroslav Víglaský, Veľká Lehota č. 469

Rozália Garajová, Veľká Lehota č. 45

František Čík, Veľká Lehota č. 558

Marianna Garajová do 05.04.2019

Vladimír Zduch, Veľká Lehota č. 554

Ing. Antónia Garajová, Veľká Lehota č. 229

Peter Víglaský, Veľká Lehota č. 257

Marta Šmondrková od 11.04.2019, Veľká Lehota č. 24

Kontrolórka: Mária Šalková, Tekovská Breznica

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková - manikova@velkalehota.eu

Referentka: Ing. Mária Benčová - bencova@velkalehota.eu 

Referentka: Lucia Kučerová - kucerova@velkalehota.eu

Komisie obecného zastupiteľstva 

A. Mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení:

            1. Rozália Garajová, predseda komisie

            2. Jaroslav Víglaský, člen komisie

            3. Peter Víglaský, člen komisie

B. Komisiu výstavby v zložení:

            1. Jaroslav Víglaský, predseda komisie

            2. František Čík, člen komisie

            3. Ing. Antónia Garajová, člen komisie

            4. Marta Šmondrková, člen komisie

            5. Rozália Garajová, člen komisie

            6. Peter Víglaský, člen komisie

            7. Vladimír Zduch, člen komisie

            8. Peter Kocian, člen komisie

C. Komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisiu verejného poriadku v zložení:

            1. Vladimír Zduch, predseda komisie

            2. František Čík, člen komisie

            3. Ing. Antónia Garajová, člen komisie

            4. Marta Šmondrková, člen komisie

            5. Rozália Garajová, člen komisie

            6. Jaroslav Víglaský, člen komisie

            7. Peter Víglaský, člen komisie