Prícestné kríže

Našu obec zdobí viacero malých sakrálnych pamätníkov.

Za Vatalovcami je kaplnka, v ktorej sa nachádza socha Sedembolestnej Panny Márie z r. 1850. Malá obdĺžniková stavba so štítom  sa v pôvodnom stave zachovala dodnes. Kaplnku obnovil Ján Vatala, Veľká Lehota č. 298 s rodinou. Dňa 16.9.2018 bola kaplnka vysvätená. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.  

U Šmondrkov pri dome č. 25 sa nachádza kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorú okolo r. 1870 dal postaviť Ján Šmondrk. Malá obdĺžniková stavba so štítom a segmentovým uzáverom sa v pôvodnom stave zachovala dodnes. V kaplnke zaklenutej valenou klenbou a konchou je polychrómovaná socha sv. Jána Nempomuckého.

U Hudcov pred domom č. 413 stojí železný prícestný kríž s liatinovým korpusom, ktorý pred rokom 1970postavili rodiny Číkových a Suchých.

Pod kostolom sa nachádza Lurdská jaskyňa, ktorá bola postavená z obyckého kameňa obyckými kamenármi v r. 1968. V objekte je umiestnená socha Lurdskej Panny Márie. Vedľa na stene je osadený drevený misijný kríž, ktorý postavil Jozef Rafaj z Chotára v r. 1968 s lepočtami 1942, 1967, 1992 a 2001, kedy boli v obci ľudové misie.

V parku pod kostolom pri potoku sa nachádza kamenná polychrómovaná socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 19. stor. osadená na novšom podstavci. Socha je dielom školeného kamenára. V parku sa nachádza aj pamätník obetiam I. sv. vojny, ktorý bol odhalený a vysvätený 4. mája 1938 v rámci osláv smrti generála M. R. Štefánika. Jednoduchý pamätník s mramorovou pamätnou tabuľou, vedľa ktorej stojí kríž, vyrobila firma Felner zo Zlatých Moraviec. Na pamätnej tabuli je vyrytých 38 mien obetí I. svetovej vojny. Pamätník bol doplnený pamätnou tabuľou 7 padlých v bojoch SNP.


U Dolných Garajovcoch vedľa domu č. 164 stojí prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý v r. 1969 dal postaviť Lukáš Kocian s manželkou Evou Kocianovou. Kríž so sochou Sedembolestnej Panny Márie na podstavci bol r. 1969 vysvätený. V r. 2015 kríž obnovil pán František Garaj, Veľká Lehota č. 94 a kríž bol znova vysvätený.

U Zduchov pred domom č. 75 stojí  kamenný prícestný kríž s liatinovým korpusom, ktorý v r. 1952 dal postaviť František Garaj s manželkou Margitou. Na štvorcovom podstavci je socha Lurdskej Panny Márie.

U Zduchov pri dome č. 261 je kaplnka so sochou Sedembolestnej Panny Márie, ktorú dal postaviť v r. 1990 Ján Zduch.

V strede obce pred kultúrnym domom stojí drevený prícestný kríž s polokruhovým liatinovým korpusom, ktorý na začiatku 20. stor. dala postaviť rodina Vatalovcov. Kríž bol viackrát obnovený.

Pred domom č. 303 stojí prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý dal postaviť Ján Garaj Burov.

U Mánikov sa nachádza kamenný kríž s liatinovým korpusom, ktorý na konci 19. stor. dali postaviť sestry Mániková Margita a Filoména rod. Víglašské. Pri kríži rastú dve lipy.

Drevený ústredný kríž cintorína s liatinovým korpusom krytý polkruhovým plechovým baldachýnom dal v r. 1948 postaviť Ján Miškela. V roku 2015 ho obnovil Ján Zduch, Veľká Lehota č. 261 s rodinou.

Na Inovci stojí jednoduchý drevený kríž s liatinovým korpusom z 1. polovice 20. stor., na ktorom nie je nápis ani letopočet.

U Chujacov pred domom č. 342 stojí novšia Božia muka postavená z kameňa, v ktorej je socha Panny Márie, dal ju postaviť Peter Miškela. Je to štvorcová štíhla stavbička s polokruhovým zakončením.

Za dvorom bývalého štátneho majetku /dnes Poľan/ v časti Burove jarky stojí drevený kríž s liatinovým korpusom a krytý plechovým baldachýnom zo začiatku 20. stor., ktorý dala postaviť rod. Víglašských na pamiatku tragicky zosnulého člena rodiny vracajúceho sa z práce v zime. Kríž obnovil Stanislav Šmondrk, Veľká Lehota č. 3. Dňa 28.05.2017 bol kríž vysvätený. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.

Na vrchu Vojšín stojí drevený kríž s liatinovým korpusom krytý polkruhovým plechovým baldachýnom. Okolo kríža je drevená ohrádka.

U Vaškov pri dome č. 239 stojí drevený kríž s liatinovým korpusom krytý polkruhovým plechovým baldachýnom.

U Vaškou pri dome č. 226 stojí drevený kríž s liatinovým korpusom.

Na Pirtach pri dome č. 197 stojí liatinový kríž na murovanom podstavci.

Na vrchole kopca Červené zeme stojí drevený kríž s liatinovým korpusom, ktorý na začiatku 20. stor. dal pred svojimi poliami postaviť Tomáš Garaj. Kríž kde sa zastavovali a pomodlili procesiové sprievody bol obnovený v r. 1971. Na kríži nie je nápis ani letopočet. Okolo kríža je železná ohrádka a pri  kríži je lavička. Kríž v roku 2016 obnovil Stanislav Čík, Veľká Lehota č. 134.

V areáli Penziónu pre seniorov, domova dôchodcov a sociálnych služieb DOMINIK, n.o., stojí drevený kríž s liatinovým korpusom  krytý polkruhovým plechovým baldachýnom. Zhotoviteľ kríža je pán Jozef Ďurica z Hriňovej. Kríž bol osadený 18.4.2014 pri príležitosti 10. výročia založenia neziskovej organizácie DOMINIK n.o..  Po jeho obvode sú vyobrazené symboly obce Veľká Lehota, symboly neziskovej organizácie DOMINIK n.o. a náboženské výjavy.

Za Vatalovcami na Hliniskách stojí drevený kríž s liatinovým korpusom  krytý polkruhovým plechovým baldachýnom. Pred krížom je lavička.

Na Inovci stojí kamenný  prícestný kríž, ktorý dala postaviť rodina Kocianová pri svojom dome 579. V r. 2017 bol kríž premiestnený pri dom 580.

Na Krtinovej pri ceste stojí liatinový kríž na murovanom podstavci.

Na Lehotských lúkach na Vojšíne stojí liatinový kríž na murovanom podstavci. Okolo kríža je drevená ohrádka.

Pri Hájovni stojí drevený kríž na kamennom podstavci, ktorý dala postaviť rodina horára Jána Spevára na pamiatku tragicky zosnulého syna horára Ing. Martina Spevára.

Na Katinovej lúke stojí liatinový kríž na murovanom podstavci, ktorý osadil František Kocian, Veľká Lehota č. 244.

V záhrade fary stojí novšia socha Božského Srdca Ježišovho z príležitosti nového milénia.