Školstvo v obci

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota je rozpočtovou organizáciou Obce Veľká Lehota a je samostatný právny subjekt od roku 2002. Budova základnej školy bola postavená v roku 1961.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote

č. 433

966 41  Veľká Lehota

t.č.: 045/6896129

e-mail: zsvlehota@gmail.com

www.zsmsvelkalehota.sk

Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 70 žiakov. 

Počet detí v Materskej škole vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 15 detí. 

Počet žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v školskom roku 2018/2019 - 21 žiakov. 

V budove ZŠ s MŠ sa nachádza aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť otvorená každý piatok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Venujte svoje 2% z daní ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote.