Školstvo v obci

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude:

V základnej škole dňa 2. septembra 2019 o 8.30 hod. Žiaci si majú priniesť pero, zošit a vrecko s prezuvkami. Žiaci v tento deň obed nemajú.

V materskej škole dňa 2. septembra 2019 o 7. 00 hod. Deti si majú priniesť prezuvky, pyžamko a veci na prezlečenie. Strava pre deti je zabezpečená.

Rodičia, ktorí majú záujem o stravovanie svojho dieťaťa od utorka 03. 09. 2019 ho musia prihlásiť na obed už v pondelok 02. 09. 2019. Tí, ktorí sa v pondelok neprihlásia na obed, ho budú mať až v stredu 04. 09. 2019.


Základná škola s materskou školou Veľká Lehota je rozpočtovou organizáciou Obce Veľká Lehota a je samostatný právny subjekt od roku 2002. Budova základnej školy bola postavená v roku 1961.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote

č. 433

966 41  Veľká Lehota

t.č.: 045/6896129

e-mail: zsvlehota@gmail.com

www.zsmsvelkalehota.sk

Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 70 žiakov. 

Počet detí v Materskej škole vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 15 detí. 

Počet žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v školskom roku 2018/2019 - 21 žiakov. 

V budove ZŠ s MŠ sa nachádza aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť otvorená každý piatok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Venujte svoje 2% z daní ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote.