Urbárske spoločenstvo

Urbárske lesné, pasienkové a pozemkové spoločenstvo

Sídlo: Veľká Lehota

Právna forma: spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO: 00623741

Predseda výboru pozemkového spoločenstva:

Jozef Daniš, Veľká Lehota č. 329 - kontakt: 0908 908 389

Členovia výboru:

Ján Garaj, Veľká Lehota č. 228, hospodár - kontakt: 0915 898 946

Anton Mánik, Veľká Lehota č. 217, lesná stráž - kontakt: 0907 841 707

Kamil Mánik, Veľká Lehota č. 227

Anton Kocian, Veľká Lehota č. 141 - kontakt: 0908 963 658

Náhradník: Zdenek Šmondrk, Veľká Lehota č. 23

Dozorná rada:

Dominik Garaj, Veľká Lehota č. 109 - predseda

Zdeno Búry, Veľká Lehota č. 175

Alexander Daniš, Veľká Lehota č. 66

Náhradník : Ján Vatala, Veľká Lehota č. 298