Urbárske spoločenstvo

Urbárske lesné, pasienkové a pozemkové spoločenstvo

Sídlo: Veľká Lehota

Právna forma: spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO: 00623741

Predseda výboru pozemkového spoločenstva:

Jozef Daniš, Veľká Lehota č. 329 - kontakt: 0908 908 389

Členovia výboru:

Ján Garaj, Veľká Lehota č. 228, hospodár - kontakt: 0915 898 946

Anton Mánik, Veľká Lehota č. 217, lesná stráž - kontakt: 0907 841 707

Kamil Mánik, Veľká Lehota č. 227

Anton Kocian, Veľká Lehota č. 141 - kontakt: 0908 963 658

Náhradník: Zdenek Šmondrk, Veľká Lehota č. 23

Dozorná rada:

Dominik Garaj, Veľká Lehota č. 109 - predseda

Zdeno Búry, Veľká Lehota č. 175

Alexander Daniš, Veľká Lehota č. 66

Náhradník : Ján Vatala, Veľká Lehota č. 298

OZNÁMENIE

Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Veľká Lehota oznamuje svojim členom, že zapisovanie na odber palivového dreva na rok 2020 sa bude realizovať telefonicky pánovi Antonovi Kocianovi na tel. č. 0908 963 658 od  30.3.2020 do 3.4.2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod.

OZNÁMENIE

Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Veľká Lehota oznamuje, že valné zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva, ktoré sa malo konať dňa 26.4.2020 v Spoločensko-kultúrnom centre vo Veľkej Lehote je s okamžitou platnosťou, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (v dôsledku ochorenia SARS-CoV-2) ZRUŠENÉ. Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkového spoločenstva sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie v SR. Predpokladaný termín konania jeseň 2020. 

Za pochopenie ďakujeme.