História kultúrnych podujatí

34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota

Obec Veľká Lehota zorganizovala autobusový zájazd na 34. stretnutie Lehôt a Lhot do Kostelní Lhoty spojený s výletom do Prahy

v dňoch 3.- 5. júla 2014

Obec Veľká Lehota usporiadala v dňoch 3 - 7.7.2014 autobusový zájazd na 34. stretnutie Lehôt a Lhot v Kostelní Lhotě spojený s výletom do Prahy, ktorého sa zúčastnilo 43 občanov a rodákov našej obce. Už vo štvrtok v obedňajších hodinách sme odchádzali z Veľkej Lehoty smer Lednice na Morave. Po prehliadke Lednického zámku sme odišli do Prahy, kde sme boli ubytovaní 2 noci. V piatok sme absolvovali prehliadku Prahy, ktorou nás sprevádzal Ing. Alexander Nagy /ktorý ma umiesteného otca v Dominik n. o. PpS a DSS Veľká Lehota/. V sobotu sme sa zúčastnili 34. stretnutia v Kostelní Lhotě, nachádzajúcej sa 48 km od Prahy. Organizátori budúcoročného stretnutia Lehota pri Nitre pozvali na sneme všetkých prítomných zástupcov obcí do ich obce na 35. stretnutie Lehôt a Lhot. Prihlásiť sa mali ďalšie obce ako usporiadatelia stretnutia v r. 2016-2019. Prekvapujúce bolo, že sa neprihlásili zástupcovia žiadnej obce. Až v r. 2020 bude organizátorom už po 3x Mníchova Lehota.
Stretnutia v Kostelní Lhotě sa zúčastnilo 73 obcí z ČR a SR s podobným názvom Lehota a Lhota. V poradí 45-ta bola v slávnostnom sprievode aj naša obec Veľká Lehota, ktorá mala najväčšie zastúpenie /okrem autobusového zájazdu prišli naši občania aj na autách/. Je však smutné, že tieto stretnutia postupne zaniknú. Myslím, že je to preto, že organizovanie takejto akcie je veľmi náročné fyzicky, psychicky a finančne. V nedeľu ráno sa všetci účastníci zájazdu plní dojmov spokojní a šťastní vrátili domov.

34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota

34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota
34. Stretnutie Lehôt a Lhot 2014 - Kostelní Lhota