História kultúrnych podujatí

Stavanie mája 2019

Stavanie mája sa v našej obci uskutočnilo v nedeľu 28.04.2019 pred miestnym pohostinstvom. O 16:00  hod. s kultúrnym programom vystúpili deti z Materskej školy pod vedením Eleny Suchej a Milady Víglaskej a zaspievala spevácka skupina Lehotienka z Veľkej Lehoty za sprievodu harmoniky, na ktorej hral Vladimír Víglaský. Zábava pokračovala s Malolehotskou kapelou v priestoroch pohostinstva. Chceme sa poďakovať deťom za kultúrny program, pani učiteľkám za prípravu, spevákom za ich výkon a Jánovi Zduchovi, Vladimírovi Zduchovi, Dušanovi Suchému, Milanovi Müllerovi, Vladimírovi Benčovi a Jánovi Cibirimu za postavenie mája, Urbárskemu spoločenstvu za poskytnutie mája a zamestncom obecného úradu za opracovanie mája.  Zároveň Vám všetkým ďakujeme za účasť.

Fotogragie si môžete pozrieť vo fotogalérii - TU