Aktuality

Nové priechody pre chodcov

Na základe žiadosti Obce Veľká Lehota boli v našej obci vyznačené dva nové priechody pre chodcov - pri OcÚ a pri kostole. Obec pôvodne žiadala o štyri priechody pre chodcov - pri firme KOVACO spol. s r.o. a pri pekárni. O umiestnení priechodov pre chodcov rozhodli na pracovnom stretnutí zástupcovia Dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom, Banskobystrickej regionálnej správy ciest a Okresného úradu, odbor cestnej dopravy Žiar nad Hronom. Po posúdení situácie v teréne sa zhodli na vyznačení len dvoch priechodov pre chodcov. Uviedli, že pri pekárni, nie je možné priechod fyzicky umiestniť, priestor je tam dispozične obmedzený vjazdom do pekárne a odbočkou do Garajov, ktoré sú veľmi blízko autobusovej zastávky. Pri firme KOVACO spol. s r.o. navrhli situáciu riešiť osadením dopravnej značky.
Obec plánuje pokračovať v dopravnom značení - stredové a vodiace čiary na hlavnej ceste, osadiť značky pri Základnej škole s materskou školou.

Zoznam aktualít