Aktuality

Poďakovanie firme KOVACO z Veľkej Lehoty

Obec Veľká Lehota ĎAKUJE firme KOVACO spol. s.r.o., ktorá darovala obci prídavné zariadenie na traktor na posyp miestnych komunikácií. 

Zoznam aktualít