Aktuality

Poďakovanie firme KOVACO z Veľkej Lehoty

Obec Veľká Lehota ĎAKUJE firme KOVACO spol. s.r.o., ktorá darovala obci prídavné zariadenia na traktor na posyp a odhŕňanie miestnych komunikácií a nakladač. 

Zoznam aktualít