Aktuality

SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2017

Naša obec sa zapojila do súťaže Dedina roka 2017. Výsledky súťaže si môžete pozrieť na stránke http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017

Blahoželáme víťazom!

Dňa 7. júna t.j. v stredu navštívila našu obec hodnotiaca komisia súťaže, ktorá určí víťaza Dedina roka 2017. Zapojených je do súťaže 20 obcí zo Slovenska.

Komisia sa zameriava najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obce, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu.

Pre komisiu bol pripravený pestrý program. Najprv ich čakala prezentácia o obci v spoločensko-kultúrnom centre a následne prehliadka najväčšieho zamestnávateľa v obci firmy KOVACO spol. s r.o.. Potom sa presunuli bočnou cestou cez Zduchovcov a Mánikovcov ku kostolu, kde ich čakal pán farár, ktorý im spravil prehliadku kostola. V Základnej škole s materskou školou mali deti a žiaci pripravený pestrý program, zatancovali im mažoretky zo základnej školy a deti z materskej školy. Nasledovala prehliadka okolia a interiéru školy. Na amfiteátri sa predstavil s programom detský folklórny súbor Čerešnička. Vystúpil aj gajdoš Dominik Garaj. V penzióne pre seniorov DOMINIK n.o. si pozreli skanzenový domček, záhradu a dopoludnie sme zakončili spoločným obedom.

Obec Veľká Lehota ĎAKUJE všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prezentácie Veľkej Lehoty v súťaži DEDINA ROKA 2017. Zúčastneným ďakujeme za ich krásnu prezentáciu a za ich čas, deťom a žiakom za veľmi pekné vystúpenie a občanom za úpravu okolia svojich rodinných domov.

Fotografie z návštevy komisie nájdete vo fotogalérii - TU.

VYHLASOVATELIA SÚŤAŽE: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk. Výsledky súťaže budú vyhlásené v auguste 2017.

Zoznam aktualít