Aktuality

Poškodenie majetku nás všetkých

Vedia rodičia, čo robia ich deti?

Kde sa pohybuje vo večerných hodinách naša mládež a školopovinné deti?

Vedia rodičia, čo požívajú ich deti?

Poškodzujú  obecný majetok, ktorý patrí nám všetkým.

Rodičia sú zodpovední za skutky svojich detí!

Poškodené sklo na autobusovej zástavke pri obecnom úrade. Zničená informačná tabuľa, ktorú vyrobil náš občan.

Zničené osvetlenie pod prístreškom na amfiteátri. Vylámané latky na oplotení pri amfiteátri.

Zoznam aktualít