Aktuality

Koledníci Dobrej noviny 2016

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. V 22. ročníku Dobrej noviny sa zbierkou podporila africká krajina Etiópia. Vo Veľkej Lehote už každoročne chodia koledníci 26. decembra z domu do domu s koledou a pokladničkou určenou na zbierku. Všetkým rodinám, ktore navštivili ďakujeme, že ich prijali a prispeli africkým deťom. Rovnako ďakujeme koledníkom a ich vedúcim, že si našli čas nacvičili koledovanie a pomohli tak ďeťom v Afrike. Fotografie z tohtoročnej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii TU.

Zoznam aktualít