Aktuality

Drevená socha gajdoša a reliéfne sochy

Na amfiteátri vyrezal p. Staník z Tekovskej Breznice, zo spílenej lipy spred kostola sochu gajdoša, ktorá je osadená v parku u Vaškou (park pri pekárni). K soche gajdoša pribudli dve reliéfne sochy pri vstupe do amfiteátra.

Slávnostné odhalenie sochy gajdoša sa konalo 10.06.2016, kde vystúpila Gajdošská spevácka skupina a spevácka skupina Lehotienka z Veľkej Lehoty.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii - TU.

Sochu gajdoša dala obec vyrobiť ako poctu gajdošskému umeniu. Lehotskí gajdoši sa dočkali svetového uznania, gajdy a gajdošská kultúra pribudli na prestížny zoznam chráneného nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Gajdošskú kultúru vo Veľkej Lehote rozvinul rod Garajovcov a do súčasnosti si ju odovzdalo už niekoľko generácií. Vo Veľkej Lehote tradíciu udržiavajú už štyridsať rokov aj v Gajdošskej folklórnej skupine, ktorú vedie Dominik Garaj. Skupina so svojimi vystúpeniami na rôznych kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch a súťažných prehliadkach získava pravidelne ocenenia a šíri tak dobré meno gajdošskému folklóru a zároveň zviditeľňuje obec a jej zvyky. Socha gajdoša preto nie je len poctou gajdošskému umeniu, ale aj gajdošovi Dominikovi Garajovi pri príležitosti jeho 70. narodenín. Narodil sa 6.4.1946 vo Veľkej Lehote v rodine robotníka a roľníka. V rámci rodinných tradícií sa po svojom otcovi a starom otcovi dostal ku výrobe gájd a gajdovaniu. Z 3 súrodencov sa výrobou gájd zaoberal aj jeho brat Bernard. Lásku k ľudovej tvorbe obaja bratia preniesli aj na svojich synov: Dominik Garaj na svojho syna Pavla, ktorý je gajdošom a spevákom v mužskej Gajdošskej folklórnej skupine z Veľkej Lehoty a Bernard Garaj na syna Bernarda ml., ktorý je profesorom na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, Katedra etnológie a folkloristiky a autorom viacerých knižných publikácií o gajdách a gajdošských tradíciách.

Zoznam aktualít