Aktuality

Nové kroje pre folklórnu skupinu Lehotienka

V roku 2019 do našej obce pribudli nové kroje pre členov folklórnej skupiny Lehotienka. Mužské a ženské kroje sa dali ušiť aj vďaka Fondu na podporu umenia, ktorému touto cestou ďakujeme za finančnú podporu 2000,- €.

Nakoľko folklórny festival sa v roku 2020 nemôže uskutočniť, budeme sa tešiť na najbližšie možné folklórne vystúpenie, na ktorom sa nám Lehotienka predstaví v krásnych nových krojoch.

TENTO PROJEKT FINANČNE PODPORIL:

Zoznam aktualít