Aktuality

Rozlúčka so starostkou obce

Poslanci obecného zastupiteľstva, kolektív obecného úradu, hlavná kontrolórka obce a riaditeľka Základnej školy s materskou školou sa po zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2018 rozlúčili so starostkou obce Martou Šmondrkovou, ktorá sa k 31.12.2017 vzdala funkcie starostky zo zdravotných dôvodov. Za seba aj Obec Veľká Lehota jej odovzdali dar a kyticu vo farbách obce, 15 ruží symbolizovalo 15 rokov vo funkcii starostky obce. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mgr. Jankoveová sa krásnym príhovorom rozlúčila s pani starostkou, poďakovala jej za rekonštrukciu budovy školy a priestorov pre materskú školu, ako aj za dlhoročné úsilie a prácu pre obec. Venovala jej kyticu kvetov a knihu s inšpiráciami na cestovanie, o ktorom môže prísť porozprávať deťom do novej knižnice, ktorú spoločne vybudovali. Prácu pani starostky vidieť v celej obci. Nielenže obec zbavila dlhov, ale zrealizovala množstvo projektov, ktoré budú ešte dlhé roky slúžiť všetkým občanom. ĎAKUJEME!

Zoznam aktualít