Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 4.12.2018 sa uskutočnilo v sále spoločensko-kultúrneho centra ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta obce Jozef Mihál a poslanci obecného zastupiteľstva Jaroslav Víglaský, Rozália Garajová, František Čík, Marianna Garajová, Vladimír Zduch, Ing. Antónia Garajová, Peter Víglaský prečítali predpísaný sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení od predsedu miestnej volebnej komisie Pavla Garaja. Zasadnutia sa zúčastnila aj kontrolória obce Mária Šalková. 

Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia obecnéo zastupiteľstva si môžete prečítať - TU.

Zoznam aktualít