Aktuality

Pečať Rozvoja obcí a miest 2017

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Veľkú Lehotu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Naša obec tak patrí medzi 39,09 percent obcí, ktoré vyšli z hodnotenia NiSSR pozitívne. „Znamená to, že využívate financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj,“ vysvetlil generálny riaditeľ NiSSR Peter Levkovič.

Hodnotením, ktoré bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu a zhodnocovanie majetku, prešlo až 2926 obcí a miest Slovenska. Približne tretina z nich získala pozitívne ohodnotenie a Pečať Rozvoja obcí a miest.

Zoznam aktualít