Aktuality

Ocenenie Dotyky múz

Obec Veľká Lehota si prevzala ocenenie počas podujatia "Dotyky múz 2018" od Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom za dlhoročnú spoluprácu a podporu pri organizovaní folklórnych festivalov, za vytváranie pre rozvoj, udržiavanie a prezentáciu regionálnych folklórnych tradícií a príkladnú spoluprácu s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom.

Zoznam aktualít