Aktuality

Dane - zmeny vo vlastníctve nehnuteľností v roku 2020 - nahlásiť do 31.1.2021

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2020 nadobudli do vlastníctva pozemky alebo stavby dedením, kúpou alebo darovacou zmluvou, aby tieto zmeny nahlásili do 31. januára 2021 na Obecnom úrade alebo mailom: obec@velkalehota.eu.

Tiež upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2020 odpredali stavby alebo pozemky, prípadne postavili nové stavby, prístavby alebo uskutočnili nadstavby rodinného domu, aby si tieto zmeny nahlásili do 31. januára 2021 na Obecnom úrade alebo mailom: obec@velkalehota.eu.

Zoznam aktualít