Aktuality

ÚPSVaR Nová Baňa - úradné hodiny

Podľa uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky, je potrebné s účinnosťou od 27.1.2021 umožniť vstup do priestorov úradu práce len na základe preukázania sa potvrdením o negatívnom teste (PCR, antigénový test), prípadne potvrdením od lekára, že občan/ uchádzač o zamestnanie prekonal ochorenie minimálne pred menej ako 3 mesiacmi. Na základe uvedeného je nevyhnutné zabezpečiť pri vstupe do priestorov úradov kontrolu dodržiavania uznesenia vlády SR č. 30

Naďalej platí:

"V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2021 Vám oznamujeme, že v období od 4.1.2021 do 24.1.2021 sa úradné hodiny upravujú nasledovne:

Pondelok - piatok nestránkový deň.

Na recepcii úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd a dodatkov k prebiehajúcim projektom. Služba na recepcii úradu bude zabezpčená nasledovne:

Pondelok            8:00 – 11:00

Utorok                 8:00 – 11:00

Streda                13:00 – 16:00

Štvrtok                nestránkový deň

Piatok                  8:00 – 11:00

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.“

Zoznam aktualít