Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny 19.10.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že zdôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta vo Veľkej Lehote dňa 19.10.2020 od 8:30 hod. do 15:30 hod. od čísla 1 po 40 - od Kostola, u Šmondrkov a u Burov, od čísla domu 303 po 329 - u Mánikov a u Mihálov, od čísla domu 422 po 434 - pri Kostole, od čísla domu 410 po 467 - u Hudcov, od čísla domu 469 po 534 - Víglaš a od čísla domu 560 po 648 - Čigág.

Zoznam aktualít