Aktuality

Opatrenia a úradné hodiny Obecného úradu

Obecný úrad bude otvorený pre verejnosť pondelok od 8:00 hod do 11:00 hod., stredu od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod. a v piatok od 8:00 hod do 11:00 hod. Prosíme občanov aby nosili ochranné rúška a svoje vlastné pero.  Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre.

Seniorom zabezpečuje Obecný úrad nákup potravín domov na tel. č. 0908 158 118.

Taxislužba A-taxi Nová Baňa momentálne poskytuje seniorom, ľuďom v karanténe a všetkým ostatným, ktorí potrebujú pomoc dovoz nákupu, liekov, drogérie a iného tovaru priamo až k Vám domov iba za cenu jazdy. Vykonanie nákupu je zdarma. Kontakt: 0904991633.

Podľa vyjadrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky osoby, ktoré boli v povinnej 14-dňovej domácej karanténe z preventívnych dôvodov, napríklad z dôvodu návratu zo zahraničia a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, sa môžu vrátiť do bežného života bez potreby následného testovania.

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nájdete TU https://www.zmos.sk/usmernenie-vo-veci-prevadzky-vonkajsich-sportovisk-pre-bezkontaktny-sport-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Upozorňujeme na opatrenia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.3.2020:

Vláda SR apeluje na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu dôchodcov na verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov, vychádzajte z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestujte MHD a vlakmi.

Zavádza sa povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska.

Budú uzavreté prevádzky (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov.

Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, známych a priateľov).

Dočasne sa ruší bezplatná železničná doprava pre študentov.

Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky.

Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami.

RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti.


Dňa 25.04.2020 boli dezinfikované všetky verejné priestranstvá v obci, a to zástavky, lavičky, budovy Obecného úradu, Slovenskej pošty, lekárne, okolie Dominik n.o., detské ihriská.  

Pracovníci Obecného úradu vo Veľkej Lehote rozniesli 20.03.2020 a 23.03.2020 po obci všetkým obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v obci ochranné rúška. Obec zabezpečila ušitie ochranných rúšok a rozdala ich svojim obyvateľom zadarmo. 

Vzhľadom na aktuálnu závažnú epidemiologickú situáciu a vyhlásený mimoriadny stav platia pre Obec Veľká Lehota, jej obyvateľov  a všetkých návštevníkov, chalupárov, chatárov nasledovné opatrenia:

- Každý kto sa vráti zo zahraničia musí ísť do 14-dňovej karantény, platí to aj pre ich rodinných príslušníkov, ktorí s ním prišli do kontaktu. Za nedodržanie je sankcia 1659 eur. Obrátiť sa môžu na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075. Karanténa znamená ostať doma spolu s rodinnými príslušníkmi. Opúšťať dom len v nevyhnutnom prípade na obmedzený čas. Pri pohybe mimo domu nosiť ochranné rúško. 

- Pohostinstvo u Stanlyeho, Bar pri kostole budú zatvorené.

- V prevádzke nebude posilňovňa. 

- Slávenie verejných bohoslužieb je zakázané.

- Vstup do predajní potravín, lekárne a pošty len s ochranným rúškom.

- Odporúčame obmedziť pohyb v skupinách a stretávať sa iba v nevyhnutých prípadoch. 

Opatrenia platia do odvolania.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote dáva nasledovné odporúčanie:

Milí rodičia!

Opätovne sa na Vás obraciame, tentoraz s prosbou, aby sme spoločne zvládli nasledujúce týždne s čo možno najmenšími ujmami. PROSÍME VÁS, aby ste dohliadli na svoje deti, aby sa venovali samoštúdiu, aby to nezanedbávali, pretože NEMAJÚ PRÁZDNINY, aby deti obmedzili pohyb v skupinách a nestretávali sa spolu.

Aj v domácnostiach sa odporúča hlavne časté umývanie rúk a dodržiavanie prísnej hygieny. Šírenie nákazy sme schopní zastaviť len dôslednou disciplínou a dodržiavaním vyhlásených opatrení, a to bez rozdielu - VŠETCI. Veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a v zdraví sa po 2 týždňoch vrátime späť do školy.

Vaša  Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Ďakujeme za pochopenie. 

Zoznam aktualít