Aktuality

Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica oznamuje, že Ústredný krízový štáb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere. S okamžitou platnosťou sa obmedzuje osobný kontakt s klientmi (uchádzačmi o zamestnanie, zamestnávateľmi, fyzickými a právnickými osobami). Kontakt bude realizovaný prevažne telefonicky, emailom, elektronicky, poštou.

Preberanie všetkých potrebných písomnosti a náležitosti bude prebiehať na recepcii úradu príslušného pracoviska. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica odporúča pre doručovanie písomností využívať poštu, email, elektronické podanie. Opatrenia platia do odvolania.“

Zoznam aktualít