Aktuality

Územný plán obce Veľká Lehota - zerejnenie územnoplánovacej dokumentácie

Rozpracovaná územnoplánovacia dokumentácia na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi je zverejnená na stránke www.eko-plan.sk/velkalehota

Zoznam aktualít