Aktuality

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V auguste 2017 sa asfaltovali vybrané úseky miestnych komunikácií, a to priestranstvo pred miestnym pohostinstvom a ulička do Vatalov, Šmondrkovci od V. Cibiriovej po J. Lalíka a cesta do Burov, cesta na amfiteáter, a cesta na Inovci v smere na Drozdovo. Verejnú súťaž na rekonštrukciu miestnych komunikácií vyhrala firma Cesty Nitra, s.r.o, so sídlom v Nitre so sumou 101 020,08 EUR. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii - TU. 

Zoznam aktualít