Aktuality

Výsledky komunálnych volieb

V obci Veľká Lehota sa dňa 15.11.2014 zistili tieto výsledky volieb:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 940
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 654
Počet odovzdaných obálok: 654
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 614
Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 644

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Jozef Mihál, KDH – 143 hlasov
2. Marta Šmondrková, SMER-SD - 256 hlasov
3. Igor Víglaský, nezávislý kandidát - 144 hlasov
4. Peter Víglaský, nezáviský kandidát - 101 hlasov

Za starostu obce bola zvolená: MARTA ŠMONDRKOVÁ

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Jozef Mihál, KDH - 357 hlasov
2. RNDr. Peter Michálik, KDH - 275 hlasov
3. Ing. Antónia Garajová, nezávislý kandidát - 249 hlasov
4. Mgr. Pavel Kocian, nezávislý kandidát – 246 hlasov
5. Helena Cibiriová, SMER-SD - 237 hlasov
6. Jaroslav Víglaský, SMER-SD – 220 hlasov
7. Peter Šmondrk, nezávislý kandidát - 201 hlasov

Náhradníci:
8. František Čík, nezávislý kandidát – 192 hlasov
9. Marianna Garajová, KDH – 185 hlasov
10. Peter Víglaský, nezávislý kandidát – 172 hlasov
11. Darina Gábrišová, SMER-SD - 165 hlasov
12. Ing. Lucia Zduchová, SMER-SD – 148 hlasov
13. Matej Víglaský, nezávislý kandidát – 139 hlasov
14. Ing. Mária Benčová, SMER-SD - 129 hlasov

Zoznam aktualít