Aktuality

Termíny odvozu triedeného odpadu

Zber papiera zo stojísk 21.10.2020
Zber tetrapakov a kovov zo stojísk 26.10.2020
Zber plastov od domov 04.11.2020
Zber skla zo stojísk 18.11.2020
Zber plastov od domov 02.12.2020
Zber tetrapakov a kovov zo stojísk 03.12.2020
Zber papiera zo stojísk 16.12.2020

SKLO – 10 ks (zber stojiská)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 2x, v časti Pirte 1x, pri obchode u Vaškov 1x, za pohostinstvom 4x

PLASTY – 6 ks (zber po obci)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 1x, v časti Pirte 1x , pri obchode u Vaškov 1x, za pohostinstvom 1x

TETRAPAKY – 4 ks (zber stojiská)

Na Víglaši 1x (Bzenex), pri bare 1x (Bzenex), pri obchode u Vaškov 1x (Bzenex), za pohostinstvom 1x

KOVY – 7 ks (zber stojiská)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x (Bzenex), pri bare 1x, v časti Pirte 1x, pri obchode u Vaškov 1x (Bzenex), za pohostinstvom 2x (1x Bzenex, 1x obec),

PAPIER – 10 ks (zber stojiská) (10 ks Bzenex)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 1x, v časti Pirte 1x, za pohostinstvom 1x, obecná hala 5x

KOMUNÁLNY ODPAD – 7 ks (zber po obci)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 2x, pri bare 2x, za pohostinstvom 2x

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Nebuďme leniví, TRIEĎME ODPAD!

Za triedený odpad NEPLATÍME!!!

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Plasty sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu raz mesačne od brán rodinných domov a od kontajnerov na triedený odpad. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Sklo sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Kovy sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb.

Tetrapaky sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť. 

Papier sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam noviny, časopisy, letáky, a knihy bez tvrdých obalov a kartóny. Papier môžete aj odovzdať firme počas výkupu papiera výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené kontajnery: Žltý na plasty, Zelený na sklo, Červený na kovy, Oranžový na tetrapaky a Modrý na papier. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce za pohostinstvom, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Objemný odpad, ako sú napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod., sa zbiera v obecnej hale nad Základnou školou každú stredu od 14:00hod. do 17:00hod. Zaniesť tam môžete aj ostatný drevený odpad a všetky druhy triedeného odpadu. Objemný odpad sa bude zbierať aj po obci 2x ročne. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Môžete si ho objednať  u pána Šipikala z Novej Bane (0907 272 253).

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby. Staré a nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni.

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase. Elektroodpad môžete zaniesť aj do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť vo vreciach pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú frekvenciu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním hlavne na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad!

Zoznam aktualít