Aktuality

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môžete predložiť na Obecnom úrade

vo Veľkej Lehote, zapisovateľke okrskovej volebnej komisie alebo doručiť na 

e-mailovú adresu:  obec@velkalehota.eu                      


Zoznam aktualít