Aktuality

Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - Oprava cestnej komunikácie Veľká Lehota - SKI centrum DROZDOVO

Obec Veľká Lehota vyhlasuje výzvu na zákazku s nízkou hodnotou na projekt: "Oprava cestnej komunikácie Veľká Lehota - SKI centrum DROZDOVO".

Súťažné podklady sú k dispozícii na vyžiadanie na obec@velkalehota.eu alebo osobne na Obecnom úrade Veľká Lehota.


Cenové ponuky je možné predložiť najneskôr do 3.8.2022 do 14:00 hod.

https://www.velkalehota.eu/files/2022-07-19-151222-Vyzva_cesty_2022_Drozdovo.pdf

Zoznam aktualít