Aktuality

Opatrenie obce k výstavbe v časti Inovec

Obec Veľká Lehota má spracovaný návrh územného plánu, ku ktorému sa vyjadrili príslušné inštitúcie a orgány, ako aj verejnosť. Na základe stanoviska Banskobystrického samosprávneho kraja, v ktorom vyjadruje nesúhlasné stanovisko k výstavbe v časti obce Inovec, prijala Obec Veľká Lehota nasledovné opatrenie:

S účinnosťou od 1.11.2021 nebude Obec Veľká Lehota prijímať žiadosti na výstavbu v lokalite Inovec, ani žiadosti na predbežný súhlas s výstavbou v tejto časti obce. Netýka sa to stavebníkov, ktorým bol už skôr vydaný predbežný súhlas s výstavbou. Toto opatrenie bude platné až kým obec nevyrokuje prehodnotenie stanoviska BBSK.

Pripomíname, že predbežný súhlas obce nenahrádza vyjadrenia ostatných inštitúcií a orgánov, potrebné pre vydanie stavebného povolenia.

Stanovisko BBSK je dostupné  na našej web stránke v časti Územný plán, alebo na tomto linku:

https://www.velkalehota.eu/-uzemny-plan-obce

Zoznam aktualít