Aktuality

Bezplatné dlhové poradenstvo - pomoc dlžníkom

Vznik oddelenia Bezplatného dlhového poradenstva v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 122, zriadené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Pobočky sú zriaďované v mnohých mestách na Slovensku. Poskytujú poradenstvo občanom , ktorí majú dlhodobé alebo krátkodobé finančné - ekonomické problémy a z toho vyplývajúce ďalšie problémy.

Zoznam aktualít