Aktuality

Výsledky hlasovania II. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky dňa 6.4.2024

VÝSLEDKY HLASOVANIA II. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA z 06.04.2024

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 907

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 604

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 602

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Ivan Korčok, Ing. - 182 hlasov

2. Peter Pellegrini, Ing. - 420 hlasov

Zoznam aktualít