Aktuality

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky za finančnú podporu mladých gajdošov

Obec Veľká Lehota vyslovuje týmto veľké poďakovanie Nadácii Poštovej banky za finančnú podporu mladých gajdošov.

Nadácia Poštovej banky poskytla obci dar vo výške 1 400,- € na založenie Krúžku mladých gajdošov. Aj vďaka tejto finančnej podpore krúžok stále pokračuje v Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota pod vedením p. Dominika Garaja. Mladí gajdoši z našej obce budú mať svoju prvú verejnú premiéru na 33. Gajdošských fašiangoch vo Veľkej Lehote 22.2.2020, na ktoré Vás týmto všetkých srdečne pozývame.

Zoznam aktualít