Aktuality

Oznam o hlasovaní do prenosnej schránky - voľby prezidenta SR

Oznamujeme občanom,

že je možnosť hlasovať vo voľbách prezidenta SR prostredníctvom prenosnej schránky pre imobilných občanov, ako aj občanov, ktorí sa z iného závažného zdravotného dôvodu nemôžu dostaviť dňa 23.3.2024 a 6.4.2024 do volebnej miestnosti.

Občania sa môžu nahlásiť vopred telefonicky na čísle 045/6726149, ako aj v deň konania volieb, alebo ich môže nahlásiť rodinný príslušník, alebo iný občan priamo vo volebnej miestnosti predsedovi komisie. 


Zoznam aktualít