Aktuality

Poďakovanie za spoluprácu a sponzorstvo

Obec Veľká Lehota vyslovuje úprimné poďakovanie za spoluprácu v uplynulom volebnom období 2018-2022 firmám, ktoré považuje za svojich stabilných a silných partnerov. V mnohých prípadoch podali pomocnú ruku a sponzorstvo Obci Veľká Lehota, jej rozpočtovej organizácii Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota, ako aj samotným obyvateľom obce. V mene nás všetkých Vám ĎAKUJEME a prajeme veľa úspechov a dobrej spolupráce aj do ďalších rokov.

ĎAKUJEME:

a štatutárovi Ing. Igorovi Kovačičovi

a štatutárovi p. Petrovi Barancovi

a štatutárovi Mgr. Jánovi Kocianovi.

Poďakovanie patrí samozrejme aj zamestnancom firiem a všetkým ostatným spolupracovníkom a partnerom obce.

Zoznam aktualít