Aktuality

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Obec Veľká Lehota plánuje od 1.1.2024 vážený zber komunálneho odpadu.

Všetky kukanádoby budú mať čip, komunálny odpad bude odobratý len z očipovaných kukanádob.

Vážený zber objemného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu bude v obci prebiehať v obecnej hale. Obec odovzdaný odpad každej fyzickej alebo právnickej osobe odváži na certifikovaných a kalibrovaných váhach. Na základe odváženého množstva vyberie obec poplatok na mieste.

V okrajových častiach obce bude umiestnená fotopasca.

Zoznam aktualít