INFOÚRAD

Vážení obyvatelia!

V rámci elektronizácie služieb nášej obce si vám dovoľujeme oznámiť, že sme zaviedli pre užívateľov mobilných telefónov voľne zdarma stiahnuteľnú aplikáciu našej obce s názvom ,,Veľká Lehota,, pomocou ktorej budete dostávať pravidelne informácie o dianí v obci, tiež aj údaje o komunálnych službách a iné dôležité informácie. Súčasťou bude aj bazár a iné doplnky.

Mobilná aplikácia je presonalizovaná pre našu obec, nie všeobecná aplikácia, kde si potrebujete nastavovať výber správ, alebo sa registrovať.

Čo vám prinesie mobilná aplikácia našej obce?

  1. Stále rýchlo dostupné informácie z našej obce.
  2. Upozornenia vo Vašom mobilnom telefóne vďaka push notifikáciám
  3. Rýchly a prehľadný kalendár zvozu odpadu
  4. Aktuálne online zverejnenie Úradnej tabule obce
  5. Pridanie podnetu na odstránenie závady, nelegálnej skládky, opravy, pridanie napádu alebo vylepšenia aj s fotografiou.
  6. Kalendár podujatí
  7. Online obecné noviny
  8. Cestovné poriadky
  9. Dôležité kontakty a mnoho iného
  10. Cieľom je v dnešnom rýchlo meniacom sa svete dostať informácie z obce čo najrýchlejšie k obyvateľom.

Keď máte nejaké pripomienky alebo návrhy pre zlepšenie aplikácie, napíšte nám.
info@infourad.sk