• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania: 

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.

https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE
odberné miesto Spoločensko-kultúrne centrum
Veľká Lehota LIVE

Momentálne už v našej obci NETESTUJEME! Uvoľnené opatrenia v skratke nájdete na korona.gov.sk

(kamera je funkčná len počas testovania)

 


Vitajte na stránkach obce Veľká Lehota

Vitajte na stránkach obce <span>Veľká Lehota</span> Obec Veľká Lehota sa nachádza v Banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica, leží približne 11 km severozápadne od Novej Bane v objatí Pohronského Inovca. Katastrálne územie má rozlohu 1835,7 ha (18,357 km2). Nachádza sa v peknom prírodnom prostredí, ktorému dominujú lesy, v nadmorskej výške 650 m, na zvlnenej vysočine medzi vrcholom Vojšín (819 m n.m.), Veľkým Inovcom (901 m n.m.), pod úpätím Kamenného vrchu (Štámbrk, 694 m n.m.) Založená bola v dobe Matúša Čáka (1252 – 1321) na začiatku 14. storočia. Názov zrejme znamená určitú lehotu, teda úľavu poddaných lebo osídľovali neúrodné územie a pôdu získavali klčovaním lesa. Prvá písomná zmienka o obci je zachovaná v základnej listine mesta Nová Baňa, vystavenej kráľom Ľudovítom Veľkým v roku 1345 pod názvom "Noua plantatio vulgariter Lehota". Hornatý povrch chotára tvoria treťohorné propylitizované andezity. Má hnedé lesné pôdy. Najstaršou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1809.

Mapový portál katastra nehnuteľností na stránke mapka.gku.sk

Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností na stránke kataster.skgeodesy.sk

Turistická mapa Slovenska na stránke mapy.hiking.sk

 
Aktuality
 
 
Športové podujatia
Detský futbalový turnaj 24.7.2021
 
Rozpis futbalových zápasov VI. ligy TJ Partizán Veľká Lehota (MUŽI)  a žiaci nájdete na stránke FUTBALNET - TU.  
Rozpis zápasov