Aktuality

Vážený zber komunálneho odpadu od 1.1.2024

Obec Veľká Lehota plánuje od 1. januára 2024 vážený zber komunálneho odpadu. Žiadame občanov, ktorí nemajú zakúpenú kukanádobu, aby si ju zakúpili. Všetky kukanádoby budú mať čip, komunálny odpad bude odobratý len z očipovaných kukanádob. Obec zaplatí čip na 1 kukanádobu do domácnosti, preto tiež žiadame občanov, aby zvážili stav svojej kukanádoby a v prípade poškodenia si ešte zakúpili novú kukanádobu. Domácnosť, ktorá má viac kukanádob, si ďalšie čipy uhradí na vlastné náklady.

Zoznam aktualít