Aktuality

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre konanie volieb do Európskeho parlamentu

                                                                                                ROZHODNUTIE

starostu Obce Veľká Lehota

o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

pre konanie volieb do Európskeho parlamentu dňa 8.6.2024

Starosta Obce Veľká Lehota v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre konanie volieb do Európskeho parlamentu dňa 8.6.2024

VYTVORIL volebný okrsok č. 1 na odovzdávanie hlasovacích lístkov

a na sčítanie hlasov URČIL volebnú miestnosť

sálu Spoločensko-kultúrneho centra vo Veľkej Lehote.

Vo Veľkej Lehote, dňa 4.3.2024

                                                                                                           Jozef Mihál

                                                                                                        starosta obce


Zoznam aktualít